טופס Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети совместного доступа к медицинской информации – для лиц младше 18 лет להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети совместного доступа к медицинской информации - для лиц младше 18 лет. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети совместного доступа к медицинской информации - для лиц младше 18 лет?

טופס: בקשה לציבור משרד הבריאות - טופס לבקשת הצטרפות חוזרת לרשת הגישה המשותפת למידע רפואי בשימוש פרטי ילדים מתחת לגיל 18.

מטרת הטופס: הטופס משמש להוצאת בקשה מצרכנים הרוצים להצטרף מחדש לרשת הגישה המשותפת למידע רפואי בשימוש פרטי למען ילדיהם מתחת לגיל 18 בישראל. הטופס מכיל פרטי ההורים ופרטי הילד, ומבוצע בו הסכמה לשיתוף נתוני רפואי של הילד עם מקצועני הרפואה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים של ההורים כולל שמות, מספרי זהות, מין, תאריך לידה וכתובת.
2. פרטים אישיים של הילד כולל שמו, מספר זהות, מין, תאריך לידה וכתובת.
3. פרטי ההורים הנדרשים להסכמה וחתימה.
4. הסכמה לשימוש במידע הרפואי של הילד לצורך טיפול רפואי במסגרות הבריאות בישראל, תוך הבחנה בין מידע פרטי למידע סודי.
5. בקשה להצטרף מחדש לרשת הגישה המשותפת למידע הרפואי על הילד.
6. הסכמה לשימוש במידע הרפואי של הילד לכל המידע הרפואי הנמצא במערכות מוסמך על ידי מקומות טיפול מכל המגוננים במערכת.
7. פרטי תיאום נוספים, כמו טלפון ליצירת קשר וכתובת דוא"ל (אופציונליים).
8. הסכמת פרטי המגישים את הבקשה, כולל חתימה וחותמת תקן, תאריך ותחוזקות החתימה על ידי איש ציבור מוסמך שמאשר את זהותם של המגישים את הבקשה.

טופס Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети совместного доступа к медицинской информации - для лиц младше 18 лет חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети совместного доступа к медицинской информации - для лиц младше 18 лет מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети совместного доступа к медицинской информации - для лиц младше 18 лет הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети совместного доступа к медицинской информации - для лиц младше 18 лет להורדה והדפסה - כרגע לא קיים טופס PDF.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети
совместного доступа к медицинской информации –
для лиц младше 18 лет
Версия 1.00 декабрь 2013г.
Заявление
Я, ________________________________________(фамилия) _________________________ (имя),
номер удостоверения личности:
пол: Ж/М дата рождения: ____________________
адрес: ___________________________________________________________
Я, ________________________________________(фамилия) _________________________ (имя),
номер удостоверения личности:
пол: Ж/М дата рождения: ____________________
адрес: ___________________________________________________________
Родители
Номер удостоверения личности:
________________________________________(фамилия) _________________________ (имя),
пол: Ж/М дата рождения: ____________________
адрес: ___________________________________________________________
члена больничной кассы: _______________________________,
заявляю настоящим следующее:
1. Мне известно, что израильская сеть совместного доступа к медицинской информации
позволяет показать лечащему персоналу в больницах по всему Израилю медицинскую
информацию из медицинского дела моего сына/моей дочери, хранящуюся в медицинских
учреждениях, в которых мой сын/моя дочь проходил/а лечение ― в больницах и в
больничных кассах.
2. Я понимаю, что предназначение передачи информации по сети − повышение качества
предоставляемого ему/ей лечения, чтобы медицинский персонал, занимающийся его/еѐ
лечением, мог знать историю болезней моего сына/моей дочери, какие лекарства он/а
принимает, какие процедуры проходил/а, результаты его/еѐ анализов и т.д. , за
исключением конфиденциальной информации, которая считается секретной и которая не
будет передаваться по сети.
3. Несмотря на то, что в прошлом я подал/а заявку о выводе моего сына/моей дочери из сети,
сегодня я желаю вновь присоединить его/еѐ к этой сети и позволить медицинскому
персоналу, занимающемуся его/еѐ лечением, просматривать информацию из его/еѐ
медицинского дела в других медицинских учреждениях.Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети
совместного доступа к медицинской информации –
для лиц младше 18 лет
Версия 1.00 декабрь 2013г.
4. После того, как он/она повторно вступит в сеть, по сети будет передаваться вся
медицинская информация, хранящаяся в компьютеризированных системах всех
медицинских учреждений, включая информацию, документированную в период, когда
информация о нѐм/ней не отображалась в сети.
5. Повторный ввод моего сына/моей дочери в сеть будет осуществлѐн в течение 30 дней со
дня подачи заявления в больничной кассе.
Имя родителя: ____________________________________________________
Подпись: _________________________ Дата: __________________________
Имя родителя: ____________________________________________________
Подпись: _________________________ Дата: __________________________
Телефон для справок: (не обязательно): ___________________
Адрес электронной почты для справок: (не обязательно): __________@___________
Подтверждение подписи
Я, нижеподписавшийся/нижеподписавшаяся, _______________________
занимающий/занимающая должность _____________________
в филиале _________________________
округа __________________________
подтверждаю, что ________________________________________(фамилия) ______________
(имя), номер удостоверения личности: и
________________________________________________________(фамилия) ______________
(имя), номер удостоверения личности:
Родители:
номер удостоверения личности: _________________
________________________________________(фамилия) _________________________ (имя),
предстали передо мной, были опознаны мной посредством опознавательных документов и
подписали настоящий бланк в моѐм присутствии.
Подпись: ____________________ Печать: _____________________ Дата: _____________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети совместного доступа к медицинской информации - для лиц младше 18 лет?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети совместного доступа к медицинской информации – для лиц младше 18 лет, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети совместного доступа к медицинской информации – для лиц младше 18 лет. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети совместного доступа к медицинской информации – для лиц младше 18 лет.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети совместного доступа к медицинской информации - для лиц младше 18 лет

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети совместного доступа к медицинской информации – для лиц младше 18 лет

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס Бланк заявки о повторном присоединении к израильской сети совместного доступа к медицинской информации - для лиц младше 18 лет להורדה

דילוג לתוכן