טופס אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה (למורים במסלול הכשרת אקדמאים) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה (למורים במסלול הכשרת אקדמאים). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה (למורים במסלול הכשרת אקדמאים) להדפסה

מה זה טופס אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה (למורים במסלול הכשרת אקדמאים)?

שם הטופס: טופס המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א. ד. גורדון - סטודנטים - אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה למורים במסלול הכשרת אקדמאים: האקדמית גורדון לחינוך

תכלית ומטרת הטופס: הטופס מתאר את תהליך ההתנסות במקום העבודה לסטודנטים במסלול הכשרת אקדמאים באוניברסיטת האקדמית גורדון לחינוך. הטופס מפרט את התנאים הדרושים להתנסות במקום העבודה, סוגי התנסויות השונות הניתנות לאישור, ואת ההליך להגשת בקשות להתנסות בהם.

סעיפים חשובים:
1. סעיף 1 מפרט את התנאים הדרושים לסטודנטים במסלול הכשרת אקדמאים לבקש להתנסות בבית הספר בו הם עובדים, כולל עבודה של שלוש שנים לפחות כמורים באותה ההתמחות או שנתיים בבית הספר ובהיקף של שליש משרה לפחות.
2. סעיף 2 מתאר את אפשרות ההתנסות החלקית עבור סטודנטים בעלי ותק קצר יותר משלוש שנים, ואת התהליך לפיו יוכלו לבקש להתנסות במסגרת אחרת ממקום העבודה.
3. סעיפים 3-4 מציינים אפשרויות להתנסויות חלקיות עבור סייעים/ות פדגוגיים, גננים/ות בגנים פרטיים ועוד, עם דרישות מילוי תנאים מסוימים.
4. סעיף 5 מציין את התנאים לאישור הבקשות להתנסות במקום העבודה, כולל עבודה של שליש משרה לפחות וציון 85 לפחות בהתנסות שלהם בסמסטר הראשון.
5. סעיפים 6-7 מציינים את דרישות ההתנסות המלאה וסייעה במקום אחר, וגם את העקרונות המקובלים לגבי לימודי השדה במהלך הלימודים.
6. סעיף 8 מציין את ההליך להגשת בקשות חריגות.
7. סעיף 9 מציין את הפרטים הנדרשים לציון בקשה להתנסות במקום העבודה ואת הדרך להגשת הבקשה.

מטרת הטופס היא להסביר את התהליך והתנאים להתנסות במקום העבודה לסטודנטים במסלול הכשרת אקדמאים באוניברסיטת האקדמית גורדון לחינוך, כולל כללי התנסות, דרישות ואופציות שונות בהתאם לסוגי המורים והעובדים בתחום החינוך.

טופס אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה (למורים במסלול הכשרת אקדמאים) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה (למורים במסלול הכשרת אקדמאים) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה (למורים במסלול הכשרת אקדמאים) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה (למורים במסלול הכשרת אקדמאים) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

האקדמית גורדון לחינוך
שנת הלימודים תשע"ו
התנסות במקום העבודה לסטודנטים במסלול הכשרת אקדמאים
1 .סטודנט במסלול הכשרת אקדמאים, יוכל לבקש להתנסות בבית הספר בו הוא עובד
)בסמסטר א' ו- ב'( בתנאים הבאים:
א. עם וותק של שלוש שנים לפחות, כמורה בהתמחות בה הוא מבקש לקבל תעודת
הוראה.
ב. עבד בשנתיים שקדמו לשנת ההתנסות, באותו בית ספר ובהיקף של שליש משרה
לפחות.
ג. במהלך שנת ההתנסות ימשיך לעבוד באותו בי"ס, בכיתה קבועה )לא במילוי מקום(.
סטודנט שעומד בתנאים שפורטו לעיל, יוכל להגיש בקשה להתנסות בבית הספר בו
הוא עובד. על הסטודנט לדאוג למורה מאמנת מתוך צוות בית הספר ולפנות במערכת
שעתיים לצפייה במורה המאמנת ושעה לשיחות הערכות ומשוב. כמו כן, המורה
המאמנת תיצפה בשיעורים של הסטודנט בהתאם לדרישות ההתנסות.
ד. התנאי להמשך ההתנסות במקום העבודה בסמסטר ב', הוא קבלת ציון 85 לפחות
בסמסטר א'. אם הסטודנט לא יעמוד בתנאי זה, יידרש להתנסות בסמסטר ב'
במסגרת שתקבע על ידי המכללה, על פי כללי ההתנסות המקובלים במכללה.
2 .סטודנט בעל ותק של פחות משלוש שנים כמורה במסגרת אליה הוא מכשיר את עצמו,
יוכל למלא בקשה להתנסות חלקית במקום עבודתו. דהיינו, בקשה להתנסות ביום
הנוסף בסמסטר ב' במסגרת בה הוא עובד. על הסטודנט לפנות יום אחד בכל סמסטר
להתנסות במסגרת שתקבע על ידי המכללה, על פי כללי ההתנסות המקובלים במכללה.
3 .סייע/ת פדגוגית בעל/ת ותק של שלוש שנים לפחות בכיתות חינוך מיוחד, יוכל/תוכל
להגיש בקשה להתנסות חלקית במקום עבודתו/ה. דהיינו, בקשה להתנסות ביום הנוסף
בסמסטר ב' במסגרת בה הם עובדים. עליהם לפנות יום אחד בכל סמסטר להתנסות
במסגרת שתקבע על ידי המכללה, על פי כללי ההתנסות המקובלים במכללה.
4 .גנן/גננת בגן פרטי, בעלי ותק של שלוש שנים לפחות כגנן/גננת, יוכלו להגיש בקשה
להתנסות חלקית במקום עבודתם. דהיינו, בקשה להתנסות ביום הנוסף בסמסטר ב'
במסגרת בה הם עובדים. עליהם לפנות יום אחד בכל סמסטר להתנסות במסגרת שתקבע
על ידי המכללה, על פי כללי ההתנסות המקובלים במכללה.
5 .אישור הבקשות להתנסות חלקית במקום העבודה מותנית בעבודה של שליש משרה
לפחות וציון בהתנסות של 85 לפחות בסמסטר א'. סטודנט שבסמסטר א' יקבל ציון נמוך מ- 85 ,יידרש להתנסות מלאה בסמסטר ב'
)יומיים( במסגרת שתקבע על ידי המכללה, על פי כללי ההתנסות המקובלים במכללה.
6 .סטודנט שעובד כמורה מחליף/מדריך/סייע בגן ילדים, חייב בהתנסות מלאה במסגרת
אחרת )לא במקום עבודתו(, על פי כללי ההתנסות המקובלים במכללה.
7 .לימודי שדה במהלך הלימודים הקודמים אינם מקנים פטור מהיקף ההתנסות המעשית
הנדרש במכללה.
8 .בקשות חריגות יש להגיש בכתב לוועדה פדגוגית.
9 .לבקשות להתנסות במקום העבודה על פי הכללים שלמעלה הנך מתבקש/ת לשלוח בקשה
לגב' עינבל סגל, מזכירת מערך ההדרכה, למייל: il.ac.gordon@inbalse
בפנייתך זו יש לציין שם מלא, מס' זהות, חוג לימודים נבחר, תיאור קצר של הבקשה
תוך תיאור תפקיד, היקף משרה ושנות ותק.
למייל יש לצרף אישורים חתומים ממנהל/ת בית הספר או הגן.
 לידיעתך, על מנת לטפל בפנייתך הכרחי לצרף את כל הפרטים והמסמכים.
ד"ר פני שמעוני
ראש מערך ההדרכה הפדגוגית.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה (למורים במסלול הכשרת אקדמאים)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה (למורים במסלול הכשרת אקדמאים), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה (למורים במסלול הכשרת אקדמאים). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה (למורים במסלול הכשרת אקדמאים).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה (למורים במסלול הכשרת אקדמאים)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » מוסדות לימוד » המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א. ד. גורדון » סטודנטים » טופס אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה (למורים במסלול הכשרת אקדמאים)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס אופן הגשת בקשות להתנסות במקום העבודה (למורים במסלול הכשרת אקדמאים) להורדה

דילוג לתוכן