טופס אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית להדפסה

מה זה טופס אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית?

טופס: טופס אגף משפחות והנצחה - כללי - אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית

מטרת הטופס: אישור והסכמה להעברת פרטים אישיים לבנק אוצר החייל על מנת לבקש הלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. תאריך.
2. מספר תיק מחוז מטפל.
3. שם משפחה - הורה 1.
4. שם פרטי - הורה 1.
5. מספר תעודת זהות - הורה 1.
6. שם משפחה - הורה 2.
7. שם פרטי - הורה 2.
8. מספר תעודת זהות - הורה 2.
9. מספר תיק.
10. מספר טלפון נייד.
11. רחוב.
12. מס' בית.
13. יישוב.
14. מיקוד.
15. תקופת חודשי החזר ההלוואה (למילוי).
16. מספר חודשים (למילוי, במידה וברוצים לקצר את תקופת ההחזר).

הטופס מאושר וחתימתו יכולה להתבצע באופן דיגיטלי על ידי המבוקש.

טופס אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

משרד הביטחון מדינת ישראל
אגף משפחות , הנצחה ומורשת
משרד הביטחון, אגף משפחות, הנצחה ומורשת
www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il | 03-7776700 :טלפוני שרות מרכז
אל: משרד הביטחון - אגף משפחות, הנצחה ומ ורשת חובה למלא את השדות המסומנים ב *.
תאריך
מספר תיק
מחוז מטפל
הנדון: אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים
שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית1
הסבר:
1 .הלוואות הניתנות ע"י אגף משפחות, הנצחה ומורשת )להלן "האגף"( באמצעות בנק אוצר החייל )להלן: "הבנק"(,
מבוצעות החל מתאריך 17.10.23 בתהליך משופר באמצעות הפניה דיגיטלית שתועבר לבנק באופן ממוכן. לאחר
קליטתה של ההפניה, ישלח אליך מסרון )SMS )ע"י הבנק אל הטלפון הנייד, בו יפורטו האפשר ויות למימוש
ההלוואה בהתאם להרשאותיך בבנק.
2 .זכאי שבהודעת הבנק יוזמן להגיע לסניף לביצוע ההלוואה, יצטייד בהגיעו בתעודת זהות ותלוש תגמולים אחרון.
3 .בקשה להלוואה לזוג הורים תוגש בשם שני בני הזוג השכולים ותיחתם ע"י שניהם, הן בבקשה לסיוע והן בבנק
לצורך ביצוע ההלו ואה .
4 .על מנת לקבל את ההלוואה עלינו להעביר לבנק אוצר החייל מספר פרטים ולשם כך נדרש אישורך/כם
והסכמתך/כם להלן :
פרטים אישיים
שם משפחה - הורה 1 * שם פרטי - הורה 1 * מספר ת עודת זהות - הורה 1*
שם משפחה - הורה 2 *שם פרטי - הורה 2 * מספר ת עודת זהות - הורה 2*
2 מספר תיק טלפון נייד
*
רחוב * מס' בית * יישוב * מיקוד
1 הטופס כתוב בלשון יחיד אך מתייחס גם לזוג הורים
2 מספר הטלפון הנייד ישמש לצורך קבלת מסרון עדכון מהבנק בנוגע לאופן מימוש ההלוואה. יש לציין מספר נייד אליו רוצים
שישלח המסרון. משרד הביטחון מדינת ישראל
אגף משפחות , הנצחה ומורשת
משרד הביטחון, אגף משפחות, הנצחה ומור שת
www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il | 03-7776700 :טלפוני שרות מרכז
דואר אלקטרוני
הצהרה
הנני מאשר ומסכים בזאת שאגף משפחות, הנצחה ומורשת יעביר לבנק אוצר החייל את פרטיי האישיים הנדרשים
לבנק לצורך ביצוע ההלוואה: שם, מספר זהות, תאריך לידה, טלפון נייד, מספר תיק .
ידוע לי כי תקופת חודשי החזר ההלוואה היא ________________ חודשים.
במידה וברצוני לקצר את תקופת ההחזר, יש לציין מספר חודשים ________________
תאריך __________________  הריני מאשר/ת חתימת המסמך באופן דיגיטלי
______________________ _____________________
חתימת המב קש/ ים
)במקרים בהם הטופס מוגש ידני(

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית

פקס: 073-3231399
כתובת לשליחת מכתבים: ניין משרד הביטחון, יעקב דורי, ת.ד976
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משטרת ישראל » כללי » טופס אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס אישור והסכמה להעברת פרטים במסגרת בקשה להלוואה להורים שכולים בעקבות מעבר להפניה דיגיטלית להורדה

דילוג לתוכן