טופס בקשה בתיק קיים – שינוי מועד דיון להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה בתיק קיים - שינוי מועד דיון. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה בתיק קיים – שינוי מועד דיון להדפסה

מה זה טופס בקשה בתיק קיים - שינוי מועד דיון?

שם הטופס: טופס בקשה לשינוי מועד דיון בבתי הדין הרבניים - כללי

מטרת הטופס:
הטופס הנ"ל מיועד לצדדים ולבאי כוחם, בתיקים המתנהלים בבתי הדין הרבניים, כאשר מעוניינים להגיש בקשה לשינוי מועד דיון בפני בית הדין הרבני.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות/דרכון, ישוב, רחוב, מספר בית, מיקוד, טלפון ראשי, טלפון משני, כתובת דואר אלקטרוני.
2. פרטי בא כוח המבקש (עורך דין או טוען רבני): שם פרטי, שם משפחה, מספר רישיון, ישוב, רחוב, מספר בית, מיקוד, טלפון ראשי, טלפון משני, כתובת דואר אלקטרוני.
3. פרטי המשיב: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות/דרכון, ישוב, רחוב, מספר בית, מיקוד, טלפון ראשי, טלפון משני, כתובת דואר אלקטרוני.
4. פרטי הבקשה: מיקום בית הדין הרבני ומספר תיק.
5. נימוקים לבקשה: ניתן לבחור מבין הנימוקים הרלוונטיים או לרשום נימוק משלך, ולהוסיף מסמכים לביסוס הנימוקים.
6. מתי נודע לך על הצורך בשינוי מועד הדיון.
7. עמדת יתר בעלי הדין.
8. מועדים חלופיים מוסכמים, אם יש.
9. אם מתבקשת דחיית דיון בשל קיומו של דיון אחר באותו מועד, יש לציין את פרטי התיק הקודם (מספר התיק, הדיינים או השופטים, בית הדין או בית המשפט, ומהות הדיון).

כיצד להגיש את הטופס:
הבקשה ניתנת להגיש באופן מקוון באתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים, או באופן מסורתי בבתי הדין הרבניים.

איש קשר עם הנהלת בתי הדין הרבניים:
- מוקד טלפוני טל-דין: 1-700-501-531, שעות מענה טלפוני: 24 שעות (למעט שבתות וחגים), שפת מענה: עברית.
- טלפון הנהלת בית הדין: 076-8894822.
- פקס הנהלת בתי הדין: 073-2629390.
- דואר אלקטרוני לפניות הציבור: panatz@rbc.gov.il.
- כתובת הנהלת בתי הדין: כנפי נשרים 22, ת.ד. 34500, ירושלים, מיקוד 9134200.

הערות:
- כדי לקבל כתבי בית דין באמצעות דוא"ל, יש למלא טופס בקשה ולחתום. כתבי בית הדין לא ישלחו במייל או בפקס בלעדיו.
- הטופס נכתב בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

טופס בקשה בתיק קיים - שינוי מועד דיון חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה בתיק קיים - שינוי מועד דיון מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה בתיק קיים - שינוי מועד דיון הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה בתיק קיים - שינוי מועד דיון להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 3
מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
ב. צרופות
מסמכים אותם יש לצרף לבקשה:
▪ כל מסמך התומך בבקשה שהוגשה
הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד
טופס בקשה לשינוי מועד דיון
א. כיצד יש להגיש את הבקשה - דגשים
▪ טופס זה מאפשר לצדדים ולבאי כוחם, בתיקים המתנהלים בבתי הדין הרבניים, להגיש בקשה
לשינוי מועד דיון.
▪ ניתן להגיש טופס זה גם באופן מקוון באתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים.
ג. מה הלאה?
▪ בית הדין ידון בפרטי הבקשה, וייתן את החלטתו בהתאם.
ד. פרטי התקשרות עם הנהלת בתי הדין הרבניים
מוקד טלפוני טל-דין: .................... 531 - 501 - 700 - 1
שעות מענה טלפוני: ..................... 24 שעות, למעט שבתות וחגים
שפת מענה: ................................ עברית
טלפון הנהלת בית הדין: ............... 8894822-076
פקס הנהלת בתי הדין: ................. 2629390-073
דואר אלקטרוני פניות הציבור: ....... il.gov.rbc@panatz
כתובת הנהלת בתי הדין: .............. כנפי נשרים 22 , ת.ד. 34500 ,ירושלים, מיקוד 9134200
הערות:
 לקבלת כתבי בית דין באמצעות דוא"ל- יש למלא טופס בקשה לקבלת כתבי בי"ד בדוא"ל או בפקס ולחתום.
ללא מילוי הטופס, לא ישלחו כתבי בית הדין במייל או בפקסעמוד 2 מתוך 3
מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
טופס בקשה לשינוי מועד דיון
* שדה המסומן בכוכבית חובה למלא
* מיקום בית הדין הרבני: מספר תיק:
___________________ / _____ _______________________
1 פרטי המבקש
* שדה המסומן בכוכבית חובה למלא
____________ __________________________ ___________________ __________________
* שם פרטי * שם משפחה * מספר תעודת זהות / דרכון * מדינה
______________ ____________ ________________________________ ____________________
* ישוב * רחוב *מספר בית מיקוד
________________ ׀ ____ _________________ ׀ ____ _______________________@_______________
* טלפון ראשי טלפון משני כתובת דואר אלקטרוני )ראה הערה  בדף ההנחיות(
2 פרטי בא כוח המבקש
* שדה מסומן בכוכבית חובה למלא
* האם הבקשה מוגשת על ידי בא כוח )עורך דין או טוען רבני(?
] [ לא
] [ כן, הבקשה מוגשת על ידי: ] [ עורך דין )עו"ד( ] [ טוען רבני )טו"ר(
* פרטי עורך דין או טוען רבני: )חובה לצרף ייפוי כוח(
______________ __________________________ ___________________ __________________
* שם פרטי * שם משפחה * מספר רישיון מדינה
______________ ____________ ________________________________ ____________________
ישוב רחוב מספר בית מיקוד
_______________ ׀ ____ _______________ ׀ ____ _______________________@_______________
טלפון ראשי מספר פקס כתובת דואר אלקטרוני )ראה הערה  בדף ההנחיות(
3 פרטי המשיב
* שדה מסומן בכוכבית חובה למלא
____________ __________________________ ___________________ __________________
* שם פרטי * שם משפחה * מספר תעודת זהות / דרכון * מדינה
______________ ____________ ________________________________ ____________________
* ישוב * רחוב *מספר בית מיקוד
________________ ׀ ____ _______________ ׀ ____ _______________________@_______________
* טלפון ראשי טלפון משני כתובת דואר אלקטרוני )ראה הערה  בדף ההנחיות(עמוד 3 מתוך 3
מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
3 פרטי הבקשה
* שדה מסומן בכוכבית חובה למלא
*פרטי הבקשה:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4 נימוקים לבקשה
)נא הוסף מסמכים לביסוס הנימוקים בהתאם לצורך(
*בחר נימוק מתאים:
] [ נסיבות אישיות של בעל דין או בא כוחו
] [ קיומו של דיון מקביל
] [ מילואים, חופשת לידה או סיבות רפואיות
] [ קיומם של הליכי משא ומתן בין בעלי הדין
] [ אחר
פירוט הנימוק:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
*תאריך בו נקבע הדיון אותו מבקשים לשנות: ______ / ______ / ______
*מתי נודע לך על הצורך בשינוי מועד הדיון? _________________________________________
עמדת יתר בעלי הדין:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
מועדים חלופיים מוסכמים )אם יש(:
מועד א': _______ / _______ / ________ מועד ב': _______ / _______ / ________
אם מתבקשת דחיית דיון בשל קיומו של דיון אחר באותו מועד, ציין את פרטי התיק )מספר התיק, הדיינים
או השופטים, בית הדין או בית המשפט ומהות הדיון(:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
*חתימת המבקש: ________________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה בתיק קיים - שינוי מועד דיון?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה בתיק קיים – שינוי מועד דיון, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה בתיק קיים – שינוי מועד דיון. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה בתיק קיים – שינוי מועד דיון.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה בתיק קיים - שינוי מועד דיון

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » בתי הדין הרבניים » כללי » טופס בקשה בתיק קיים – שינוי מועד דיון

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה בתיק קיים - שינוי מועד דיון להורדה

דילוג לתוכן