טופס בקשה לאישור פרקטיקה פרטית – רופאים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לאישור פרקטיקה פרטית - רופאים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לאישור פרקטיקה פרטית – רופאים להדפסה

מה זה טופס בקשה לאישור פרקטיקה פרטית - רופאים?

שם הטופס: טופס נציבות שירות המדינה - מדיניות העסקת עובדים - בקשה לאישור פרקטיקה פרטית- רופאים

מטרת הטופס:
הטופס משמש לרופאים במדינת ישראל שמעונינים לבקש אישור לעסוק בפרקטיקה פרטית תוך הקפת הוראות ותקנות עשייה בשירות המדינה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי העובד/ת (שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות, מקום העבודה ביחידה, דרגת רופאים, טלפון, ודוא"ל).
2. הצהרה על פרטי הפרקטיקה הפרטית, כולל מקום הפרקטיקה ופירוט הפרטיקה.
3. חוות דעת מנהל/ת היחידה המינהלית או הממונה הישיר/ה.
4. החלטת המוסמך/ת לאשר את הבקשה, כולל התנאים לפרקטיקה הפרטית.

טופס זה ימולא במקור וב-5 העתקים.

טופס בקשה לאישור פרקטיקה פרטית - רופאים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לאישור פרקטיקה פרטית - רופאים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לאישור פרקטיקה פרטית - רופאים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לאישור פרקטיקה פרטית - רופאים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
בקשה לאישור פרקטיקה פרטית - רופאים
)על-פי פרק משנה 3.42 לתקשי"ר(
טופס זה ימולא במקור וב-5 העתקים
חלק א'
ימולא ע"י
העובד/ת
______________
בקשת
העובד/ת
וההתחייבות
שם משפחה שם פרטי מספר זהות מקום העבודה ביחידה
ס"ב
תואר המשרה דירוג רופאים הדרגה עובד/ת במשרה טלפון קווי/נייד דוא"ל
 מלאה  חלקית
1 .הצהרה
2 .פרטי
הפרקטיקה
הפרטית
הנני מבקש/ת לאשר לי לעסוק בפרקטיקה פרטית המפורטת להלן. הנני מצהיר/ה כי הפרקטיקה הפרטית לא
תפגע בשירותי המדינה ובמילוי תפקידי, ואיננה עומדת בסתירה לתפקידי בשירות המדינה ולהוראות התקשי"ר,
והנני יודע/ת כי אם תאושר לי הפרקטיקה הפרטית, ינוכה %5 משכרי, בהיותי מועסק/ת במשרה מלאה, ואני
מתחייב/ת לפעול בהתאם לתנאים המפורטים בחלק ג' להלן.
מקום הפרקטיקה הפרטית:___________________________________________________________
פירוט הפרקטיקה הפרטית:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
פרקטיקה פרטית מתאריך_____/_____/____ שעות ביצוע פרקטיקה הפרטית ______________________
הערות:_____________________________________________________________________________________________________________________
חתימת העובד/ת______________ תאריך ___/____/___
חלק ב'
חוות דעת
מנהל/ת
היחידה
המינהלית
או הממונה
הישיר/ה
תיאור עיקרי התפקידים של העובד/ת )אם אין מקום צרף/י נספח(:________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 אני ממליץ/ה על אישור הבקשה
 אינני ממליץ/ה על אישור הבקשה מהנימוקים הבאים:_____________________________________
_____________________________________________________________________________________

שם החותם/ת ותוארו/ה_______________________ חתימה_____________ תאריך____/_____/____
חלק ג'
החלטת
המוסמך/ת
לאשר את
הבקשה
 אני מאשר/ת את הבקשה בתנאים אלה:
הנני מאשר/ת בזאת כי הנך רשאי לעסוק בפרקטיקה פרטית כל עוד הנך מכהן/ת בתפקיד הנ"ל, תוך הפחתת
%5 משכרך אם הנך מועסק/ת במשרה מלאה. במשרה חלקית לא ינוכה %5 מהשכר.
להלן התנאים בקשר לפרקטיקה הפרטית:
1 .לרופא/ה בעל/ת היתר לפרקטיקה פרטית אסור לקבל תשלום עבור כל ניתוח, התייעצות או כל פעולה אחרת
מחולה בבית חולים, יהא זה במחלקה בה עובד/ת הרופא/ה או במחלקה אחרת;
2 .לרופא/ה בעל/ת יתר לפרקטיקה פרטית אסור לקבל תשלום מחולה העומד להתקבל למחלקה, בין אם הוא/היא
רשום/ה בתור בין אם לאו;
3 .אם החולה עומד/ת לעזוב את בית החולים יש להפנותו/ה לשם המשך טיפול אך ורק לרופא/ה המטפל/ת
ששלח/ה את החולה למחלקה. לרופא/ה בעל/ת היתר לפרקטיקה פרטית אסור להזמין לביתו/ה לשם המשך
טיפול, חולה העוזב/ת את בית החולים, גם אם המדובר בטיפול ללא תשלום. כמו כן אסור להפנות חולה
למישהי/ו אחר/ת מרופאי המוסד;
4 .לרופא/ה בעל/ת היתר לפרקטיקה פרטית אסור לטפל בחולה העוזב/ת את המחלקה, גם במקרה שהוא/היא
לא נשלח/ה על-ידי שרופא/ה מסוים לבית החולים;
5 .לרופא/ה בעל/ת היתר לפרקטיקה פרטית אסור לגבות תשלום מחולה שאושפז/ה בבית החולים והוזמן/ה לבית
החולים לשם מעקב;
6 .לרופא/ה בעל/ת היתר לפרקטיקה פרטית אסור לקבל כל תשלום מחולה המבקר/ת במרפאות בית החולים;
7 .לרופא/ה בעל/ת היתר לפרקטיקה פרטית אסור להזמין לביתו/ה, לשם טיפול, חולים המבקרים במרפאה, גם
אם מדובר בטיפול חינם;
8 .לרופא/ה בעל/ת היתר לפרקטיקה פרטית אסור לתת חוות דעת רפואית שעשויה לשמש ראיה במשפט נגד
המדינה או אחד ממוסדותיה;
9 .רופא/ה בעל/ת היתר לפרקטיקה פרטית רשאי/ת לעסוק בכך רק לאחר שעות העבודה הנהוגות במקום
עבודתו/ה.
 אינני מאשר/ת את הבקשה בגלל נימוקים אלה:
___________________________________________________________________________________________

שם החותם/ת ותוארו/ה_______________________ חתימה_____________ תאריך____/_____/____
תפוצה:  לעובד/ת  לנציבות שירות המדינה  למשרד  ליחידה  לאגף הכספים
)4-19( 541 מדף

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לאישור פרקטיקה פרטית - רופאים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לאישור פרקטיקה פרטית – רופאים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לאישור פרקטיקה פרטית – רופאים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לאישור פרקטיקה פרטית – רופאים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לאישור פרקטיקה פרטית - רופאים

פקס: 074-7699588
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב קפלן 3, קריית בן גוריון, ת"ד 34076, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » נציבות שירות המדינה » מדיניות העסקת עובדים » טופס בקשה לאישור פרקטיקה פרטית – רופאים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לאישור פרקטיקה פרטית - רופאים להורדה

דילוג לתוכן