טופס בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל – 9 חודשים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל - 9 חודשים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל – 9 חודשים להדפסה

מה זה טופס בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל - 9 חודשים?

טופס משרד העבודה - בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל-9 חודשים.

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשה להיתר להעסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם שעבודתם ממומנת לתקופה מעל ל-9 חודשים. הטופס מכיל פרטים אודות המעסיק, הקבלן כוח אדם, ופרטי העובדים הנדרשים למילוי עבורם.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המנהל המוסמך לחתום בשם המעסיק בפועל: שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות, תפקיד, תאריך חתימת המבקש + חותמת.
2. פרטי המנהל המוסמך לחתום בשם קבלן כח אדם (מנכ"ל/סמנכ"ל משאבי אנוש בלבד): שם מנכ"ל, מספר טלפון, מספר טלפון משרד, מספר פקס, דואר אלקטרוני, מספר זיהוי הארגון, כתובת הארגון.
3. פרטי הקבלן כוח אדם: שם קבלן כח אדם, מספר זיהוי הארגון, מספר רישיון, ישוב, רחוב, מספר בית, מיקוד, שם איש קשר, תפקיד, מספר טלפון נייד, שם מנכ"ל, סה"כ מועסקים על ידי קבלן כח-אדם אצל המעסיק בפועל.
4. פרטי המעסיק בפועל: שם המעסיק בפועל, מספר טלפון משרד, מספר פקס, דואר אלקטרוני, תפקיד, תאריך חתימת המבקש + חותמת.
5. פרטי העובדים עבורם נדרשת התחייבות קליטה אצל המעסיק בפועל: שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות, שנת לידה, מין, תחילת העסקה, תקופת חריגה מבוקשת.

טופס בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל - 9 חודשים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל - 9 חודשים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל - 9 חודשים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל - 9 חודשים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

*שדות חובה
4 .הצהרת המנהל המוסמך לחתום בשם המעסיק בפועל
*תפקיד *תאריך חתימת המבקש + חותמת
3 .הצהרת המנהל המוסמך לחתום בשם קבלן כח אדם (מנכ"ל/סמנכ"ל משאבי אנוש בלבד)
אני החתום מטה מצהיר ומתחייב בזה:
1 .כל הנתונים במסמך זה על נספחיו, הם נכונים, מאומתים ובדוקים.
2 .אני מתחייב בזה להמציא כל שנדרש לאימות האמור במסמך, לפי בקשתכם.
*שם משפחה *שם פרטי *מספר זהות
*שם מנכ"ל *מספר טלפון *סה"כ מועסקים על ידי קבלן כח-אדם אצל המעסיק בפועל
*שם איש קשר *תפקיד *מספר טלפון
*מספר טלפון משרד *מספר פקס *דואר אלקטרוני
*מספר זיהוי הארגון
כתובת הארגון
*ישוב *רחוב *מספר בית מיקוד
כתובת הארגון
1 .פרטי קבלן כח אדם
*שם קבלן כח אדם *מספר זיהוי הארגון *מספר רישיון
*ישוב *רחוב *מספר בית מיקוד
*שם איש קשר *תפקיד *מספר טלפון נייד
*שם מנכ"ל *סה"כ מועסקים על ידי קבלן כח-אדם אצל הזולת
אני החתום מטה מצהיר ומתחייב בזה:
1 .כל הנתונים במסמך זה על נספחיו, הם נכונים, מאומתים ובדוקים.
2 .אני מתחייב בזה להמציא כל שנדרש לאימות האמור במסמך, לפי בקשתכם.
*מספר טלפון
2 .פרטי המעסיק בפועל
*שם המעסיק בפועל
*מספר טלפון משרד *מספר פקס *דואר אלקטרוני
*תפקיד *תאריך חתימת המבקש + חותמת
*שם משפחה *שם פרטי *מספר זהות
1 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7d בקשהמעסיק שם קבלן כ"א
בפועל
שם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
נספח 1 - פרטי העובדים עבורם נתקבלה התחייבות קליטה אצל המעסיק בפועל
בקשה עבור עובד עבורו נתקבלה התחייבות המעסיק בפועל המעידה על כוונתו לקלוט את העובד במקום העבודה הנוכחי ( *חובה לצרף לבקשה )
פרטי עובד חברת כח אדם פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
1 1 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dשם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
פרטי עובד חברת כח אדם פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
2 1 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dשם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
פרטי עובד חברת כח אדם פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
3 1 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dמעסיק שם קבלן כ"א
בפועל
שם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
מילוי מקום
בגין
שם משפחה
ופרטי
ת. חזרה
לעבודה
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
נספח 2 - פרטי העובדים במילוי מקום
בקשה עבור עובד הממלא מקום עובד אחר בתקופה שהוא נעדר מהעבודה
פרטי עובד חברת כח אדם פרטי עובד בחופשה פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
1 2 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dשם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
מילוי מקום
בגין
שם משפחה
ופרטי
ת. חזרה
לעבודה
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
פרטי עובד חברת כח אדם פרטי עובד בחופשה פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
2 2 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dשם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
מילוי מקום
בגין
שם משפחה
ופרטי
ת. חזרה
לעבודה
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
פרטי עובד חברת כח אדם פרטי עובד בחופשה פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
3 2 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dמעסיק שם קבלן כ"א
בפועל
שם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
ת.תחילת
פרויקט
ת.סיום
פרויקט
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
נספח 3 - פרטי העובדים בפרויקטים
בקשה עבור עובד בפרויקט קצוב זמן (*פרויקטים שמועד תחילתם החל מה-2009/1/1 ,תתקבלנה בקשות בתנאי שאורכם אינו עולה על 15 חודשים. חובה לצרף התחיבות לאי קליטת עובד קבלן כח אדם אחר במקום)
פרטי עובד חברת כח אדם פרטי הפרויקט פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
1 3 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dשם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
ת.תחילת
פרויקט
ת.סיום
פרויקט
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
פרטי עובד חברת כח אדם פרטי הפרויקט פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
2 3 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dשם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
ת.תחילת
פרויקט
ת.סיום
פרויקט
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
פרטי עובד חברת כח אדם פרטי הפרויקט פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
3 3 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dמעסיק שם קבלן כ"א
בפועל
שם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
חוק עבודת
נשים
חוק חיילים
משוחררים
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
נספח 4 - פרטי עובדים אצל המעסיק, עבורם קיימת חובת המשך העסקה עפ"י דין
בקשה עבור עובד בהתאם לחוק עבודת נשים , חוק חיילים משוחררים (*חובה לצרף כל המסמכים הנדרשים בהתאם להנחיות)
פרטי עובד חברת כח אדם פרטי החוק פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
1 4 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dשם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
חוק עבודת
נשים
חוק חיילים
משוחררים
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
פרטי עובד חברת כח אדם פרטי החוק פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
2 4 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dשם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
חוק עבודת
נשים
חוק חיילים
משוחררים
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
פרטי עובד חברת כח אדם פרטי החוק פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
3 4 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dמעסיק שם קבלן כ"א
בפועל
עבודות עונתיות
או מחזוריות
שם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
ענף
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
נספח 5 - פרטי העובדים בעבודות עונתיות או מחזוריות
בקשה עבור עובד בעבודה עונתית או מחזורית ( *חובה לצרף לבקשה כל האישורים הנדרשים בהתאם להנחיות )
פרטי עובד חברת כח אדם פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
1 5 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dעבודות עונתיות
או מחזוריות
שם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
ענף
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
פרטי עובד חברת כח אדם פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
2 5 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dעבודות עונתיות
או מחזוריות
שם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
ענף
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
פרטי עובד חברת כח אדם פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
3 5 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dמעסיק שם קבלן כ"א
בפועל
שם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
עבודה
ראשונה
עבודה לאחר
שנתיים
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
נספח 6 - פרטי העובדים בתקופת עבודה ראשונה
בקשה עבור (1 (תקופת עבודה ראשונה בשוק העבודה או (2 (מקום העבודה הראשון לאחר תקופה רצופה של שנתיים ( *חובה לצרף לבקשה תצהיר העובד והתחיבות לאי קליטת עובד קבלן כ"א אחר במקום )
פרטי עובד חברת כח אדם סטטוס עבודה פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
1 6 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dשם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
עבודה
ראשונה
עבודה לאחר
שנתיים
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
פרטי עובד חברת כח אדם סטטוס עבודה פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
2 6 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7dשם משפחה שם פרטי מספר זהות שנת לידה מין
תחילת
העסקה
תפקיד
תחילת
העסקה
עבודה
ראשונה
עבודה לאחר
שנתיים
תקופת חריגה
מבוקשת
הערות המבקש
פרטי עובד חברת כח אדם סטטוס עבודה פרטי הבקשה
פרטים אודות עבודה אצל
מעסיק בפועל נוכחי
3 6 נספח 47b42068b66d54d4bd6a344099c4746b22315909b2d1961c5c8c86ed0bea3a7d

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל - 9 חודשים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל – 9 חודשים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל – 9 חודשים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל – 9 חודשים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל - 9 חודשים

פקס: 074-7993009
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד העבודה
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד העבודה » טופס בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל – 9 חודשים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להיתר העסקה חריגה של עובדי קבלן כוח אדם מעל ל - 9 חודשים להורדה

דילוג לתוכן