טופס בקשה להיתר הקמה והפעלה של מתקן מסוג מסוים של מקורות קרינה – מוקדי שידור להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להיתר הקמה והפעלה של מתקן מסוג מסוים של מקורות קרינה – מוקדי שידור. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להיתר הקמה והפעלה של מתקן מסוג מסוים של מקורות קרינה – מוקדי שידור להדפסה

מה זה טופס בקשה להיתר הקמה והפעלה של מתקן מסוג מסוים של מקורות קרינה – מוקדי שידור?

שם הטופס: בקשה להיתר הקמה והפעלה של מקור קרינה מסוים

תוכן ומטרת הטופס: הטופס מתייחס לבקשה להיתר להקמה והפעלת מקור קרינה מסוג מסוים. הטופס מאפשר לבקשת יוצאי דופן להקים ולהפעיל מתקן המוציא קרינה בתחום התדרים. הטופס מכיל פרטי המבקש/ת ההיתר, פרטי המקור של הקרינה, הערכת רמות החשיפה, והצהרות של מגיש/ת הבקשה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטי מבקש/ת ההיתר:
- שם החברה / שם פרטי ושם משפחה
- ח"פ/ת"ז
- כתובת
- טלפון
- דוא"ל

ב. פרטי מקור הקרינה:
- סוג המתקן
- תחום התדר
- הספק שידור מרבי

ג. רמות חשיפה מרביות:
- תאריך הערכת רמות החשיפה
- שם האדם שביצע את ההערכה
- מספר היתר ממנו הוא/היא בעל/בעלת
- ערך רמות החשיפה לקרינה

ד. הצהרת מגיש/ת הבקשה:
- הצהרות על תכנון מוקד השידור והתחשבות בשדות מגנטיים וחשמליים
- הצהרה על נכונות של פרטים שנמסרו

טופס בקשה להיתר הקמה והפעלה של מתקן מסוג מסוים של מקורות קרינה – מוקדי שידור חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להיתר הקמה והפעלה של מתקן מסוג מסוים של מקורות קרינה – מוקדי שידור מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להיתר הקמה והפעלה של מתקן מסוג מסוים של מקורות קרינה – מוקדי שידור הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להיתר הקמה והפעלה של מתקן מסוג מסוים של מקורות קרינה – מוקדי שידור להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תאריך: __________
הנדון: ב ק ש ה לקבלת היתר להקמה ולהפעלה של מקור קרינה מסוג ____________
של חב רת ____________
לפי סעיף 3 בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 ,מוגשת בזאת בקשה לקבלת היתר לשם הקמתו והפעלתו
של מקור קרינה מסוג _______________ שבמהלך הפעלתו נוצרת או עלולה להיווצר קרינה, בתחום התדרים
._____________
א. פרטי מבקש/ת ההיתר
ש ם החברה / שם פ ר טי ושם משפחה __________________________
ח"פ/ת"ז _______________________________
כ תו ב ת ________________________________
ט ל פון _________________________________
דו אר אלקטרוני _________________________________
ב. פרטי מקור הקרינה
סוג המתקן _______________________________
תחום התדר _______________________________
הספק שידור מרבי ]ואט[ _______________________________
ג. רמות חשיפה מרביות
מצורפת בזאת הערכת רמות חשיפה שבוצעה ביום __________, על ידי __________, שהוא/היא בעל/בעלת היתר
למתן שירות מס' __________.
כעולה מהערכת רמות החשיפה, התקנת מקור הקרינה – לפי שיטת ההתקנה שנקבעה בהערכה זו ולפי מרחקי הבטיחות
המפורטים בה – תבטיח כי רמת החשיפה המרבית/האופיינית של בני אדם לקרינה הצפויה ממקור הקרינה כשיופעל
לא תעלה על __________. כמו כן, באזורים שבהם תיתכן חשיפה רצופה וממושכת של בני אדם לקרינה )היינו,
חשיפה למשך ארבע שעות לפחות ביממה, במהלך חמישה ימים בשבוע, בכל מקום שבו הם נמצאים(, לא תעלה רמת
החשיפה המרבית/האופיינית שלהם על __________.2
ד. הצהרת מגיש/ת הבקשה
אני מצהיר/מצהירה בזאת כי תכנון מוקד השידור ומתן הכיסוי התקשורתי נעשו מתוך התחשבות בשיקול של מזעור
חשיפה של שדות מגנטיים וחשמליים שאליהם נחשף הציבור.
אני מ צ הי ר/מצהירה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל מלאים, נכונים ומדויקים.
שם פרטי ומשפחה _______________ ת"ז _______________ תפקיד בחברה _______________
חתימה _______________
על הבקשה יחתום נושא משרה כהגדרתו בסעיף 17(א( בחוק הקרינה, והיא תוגש לממונה בקובץ ממוחשב בצירוף
המסמכים הדרושים.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להיתר הקמה והפעלה של מתקן מסוג מסוים של מקורות קרינה – מוקדי שידור?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להיתר הקמה והפעלה של מתקן מסוג מסוים של מקורות קרינה – מוקדי שידור, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להיתר הקמה והפעלה של מתקן מסוג מסוים של מקורות קרינה – מוקדי שידור. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להיתר הקמה והפעלה של מתקן מסוג מסוים של מקורות קרינה – מוקדי שידור.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להיתר הקמה והפעלה של מתקן מסוג מסוים של מקורות קרינה – מוקדי שידור

פקס: 02-6495892
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 7, בניין ג'נרי 2, ירושלים 9195024
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » המשרד להגנת הסביבה » כללי » טופס בקשה להיתר הקמה והפעלה של מתקן מסוג מסוים של מקורות קרינה – מוקדי שידור

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להיתר הקמה והפעלה של מתקן מסוג מסוים של מקורות קרינה – מוקדי שידור להורדה

דילוג לתוכן