טופס בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים להדפסה

מה זה טופס בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים?

טופס: טופס מנורה מבטחים - חיים וחסכון - בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים

מטרת הטופס: הטופס מיועד למעסיק שמבקש לבצע הפקדה חד פעמית בפוליסת מנהלים לטובת המבוטחים המופיעים בפוליסה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח:
- שם פרטי
- שם משפחה
- מספר זהות

2. סכום ההפקדה החד פעמית.

3. סעיפי המסלולים להשקעה בפוליסה:
- מבטיחת תשואה (בלבד אם המבוטח נבחר במסלול זה)
- מנורה ביטוח לבני 50 ומטה (בלבד אם המבוטח נבחר במסלול זה)
- מנורה ביטוח לבני 50 עד 60 (בלבד אם המבוטח נבחר במסלול זה)
- מנורה ביטוח לבני 60 ומעלה (בלבד אם המבוטח נבחר במסלול זה)
- מנורה ביטוח אג"ח ממשלת ישראל
- מנורה ביטוח אג"ח
- מנורה ביטוח 80/20
- מנורה ביטוח הלכה
- מנורה ביטוח שקלי טווח קצר
- מנורה ביטוח מניות
- מנורה ביטוח מניות בחו"ל
- מנורה ביטוח מט"ח

4. פרטי המצהיר (המעסיק) כוללים:
- פרטים של הבנק (שם בנק, מספר בנק, מספר סניף, מספר חשבון, מספר המחאה, סכום ההפקדה, תאריך).
- אישור הבנק על ביצוע העברה בנקאית (שם בנק, מספר בנק, מספר סניף, מספר חשבון, סכום ההפקדה, תאריך).

5. חתימת המעסיק.

מילוי הטופס נדרש לפי המידע הנתון והמבוטח שבפוליסה, והפקדת הסכום חד פעמי יתבצעה על פי הפרטים שנצוינו בטופס.

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - חיים וחסכון - בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים.

טופס בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

לכבוד:
מנורה מבטחים ביטוח בע“מ
תאריך:
צוות:
בקשה להפקדת סכום חד פעמי
בפוליסת מנהלים מספר
פרטי המבוטח
שם פרטי שם משפחה מספר זהות
בקשת המעסיק
אני הח“מ, מורה בזאת לבצע הפקדה חד פעמית בסך ₪ לזכות הפוליסה שבנדון המנוהלת על שמי בחברתכם.
חלוקת ההפקדה
פיצויים ₪, תגמולי מעביד ₪, תגמולי עובד ₪
הרכב מסלולי ההשקעות כמפורט להלן
שים ♥! בפוליסה מסוג מבטיחת תשואה אין צורך בבחירת מסלול השקעה
שם מסלול ההשקעה מסלול השקעה
לפיצויים
מסלול השקעה
לתגמולים
מנורה ביטוח כללי
% % )רק אם המסלול פעיל בפוליסה במועד בקשה זו(
מנורה ביטוח תלוי גיל לפי המסלול המתאים לגיל הנוכחי של המבוטח
)כולל מעבר אוטומטי למסלול הבא בהתאם לגיל המבוטח(
% %
מנורה ביטוח לבני 50 ומטה
)ללא מעבר אוטומטי למסלול הבא בהתאם לגיל המבוטח(
% %
מנורה ביטוח לבני 50 עד 60
)ללא מעבר אוטומטי למסלול הבא בהתאם לגיל המבוטח(
% %
מנורה ביטוח לבני 60 ומעלה
)ללא מעבר אוטומטי למסלול הבא בהתאם לגיל המבוטח(
% %
המסלולים הבאים ניתנים לבחירה רק בפוליסת מנהלים מסוג סטטוס
מנורה ביטוח אג“ח ממשלת ישראל % %
מנורה ביטוח אג"ח % %
מנורה ביטוח 80/20% %
מנורה ביטוח הלכה % %
מנורה ביטוח שקלי טווח קצר % %
מנורה ביטוח מניות % %
מנורה ביטוח מניות בחו“ל % %
מנורה ביטוח מט“ח % %
סה"כ %100% 100
חלוקת המסלולים כמפורט לעיל מתייחסת להפקדה החד פעמית המצורפת לטופס זה בלבד. בשאר תנאי הפוליסה לא יחול שינוי.
אם לא נבחר מסלול השקעה יופקדו הכספים במסלול ההשקעה הקיים בפוליסה ברכיב ההפקדה המתאים.
״אפי״ 12.20202 מתוך 1
הפקדה חד פעמית לפיצויים בפוליסת מנהלים
סיבת ההפקדה:
 השלמת חוב ותק פיצויים הנובע מעדכון שכר
 אחר, נא פרט
אופן התשלום
 מצ“ב המחאה אשר פרטיה: שם בנק , מס‘ בנק , מס‘ סניף ,
מס‘ חשבון , מס‘ המחאה , על סך ₪, תאריך .
 מצ“ב אישור הבנק על ביצוע העברה בנקאית אשר פרטיה: שם בנק , מס‘ בנק ,
מס‘ סניף , מס‘ חשבון , על סך ₪, תאריך .
הצהרת המעסיק
ידוע לי כי הבקשה תטופל בכפוף לכל דין ובהתאם לאמור בתנאי הפוליסה החל ממועד קבלתה במשרדי החברה.
חתימת המעסיק
תאריך שם המעסיק מספר זהות חתימה וחותמת המעסיק
״אפי״ 12.2020

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מנורה מבטחים, חיים וחסכון
טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » חיים וחסכון » טופס בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להפקדה סכום חד פעמי בפוליסת מנהלים להורדה

דילוג לתוכן