טופס בקשה להשלמות ולתיקונים במרשם האוכלוסין ובפנקס הלידות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להשלמות ולתיקונים במרשם האוכלוסין ובפנקס הלידות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להשלמות ולתיקונים במרשם האוכלוסין ובפנקס הלידות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ להדפסה

מה זה טופס בקשה להשלמות ולתיקונים במרשם האוכלוסין ובפנקס הלידות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ?

טופס: בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים במרשם האוכלוסין (Application for Changes, Supplemental Information and Corrections in the Population Registry Information)

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לאנשים שרוצים לבקש שינויים, השלמות או תיקונים במידע הנמצא במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל. הטופס גם מיועד להורים שרוצים לבקש שינויים במידע של ילדיהם הקטנים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. המבקש יכול להגיש בקשה עבור עצמו או עבור ילדיו הקטנים.
2. חובת הנוכחות האישית של המבקש.
3. אם הבקשה היא לשינויים במידע של קטין, נדרשת הנוכחות והסכמת שני ההורים.
4. הטופס ימולא באופן אישי על ידי המבקש ויכלול תצהיר וחתימה אישית.
5. יש למלא את הפרטים בעברית או באנגלית.

סעיף המידע למילוי:
- פרטים אישיים של האדם שבגילו הוא נדרש שינוי או תיקון בהם, כולל שם משפחה, שם פרטי, שם האב ושם האם, תאריך לידה, מקום לידה, מצב אישי, מגדר, כתובת, מספר טלפון ומיקוד.
- המידע המעודכן או התוקן שיש להזין.

הטופס מצריך הסכמה וחתימה אישית מהמבקש ובמקרה של בקשה לשינויים במידע של קטין, נדרשת גם הסכמה וחתימה של שני ההורים.

לאחר מילוי הטופס, הוא יוגש ללשכה הרלוונטית, ואחרי זאת יועבר לבדיקה ואישור או דחיה על ידי הרשויות הרלוונטיות.

טופס בקשה להשלמות ולתיקונים במרשם האוכלוסין ובפנקס הלידות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להשלמות ולתיקונים במרשם האוכלוסין ובפנקס הלידות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להשלמות ולתיקונים במרשם האוכלוסין ובפנקס הלידות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להשלמות ולתיקונים במרשם האוכלוסין ובפנקס הלידות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל משרד החוץ
טופס בקשה לשינויים, השלמות ותיקונים בפרטי מרשם האוכלוסין
Application for Changes, Supplemental Information and Corrections in the Population Registry Information
1 .המבקש/ת רשאי/ת להגיש בקשה עבור עצמו/ה או עבור ילדים קטינים.
2 .חובת נוכחות אישית של המבקש/ת.
3 .בבקשה לשינויים, השלמות ותיקונים עבור קטין - תידרש נוכחות והסכמת
שני ההורים.
4 .הטופס ימולא באופן אישי על ידי המבקש / מגיש הבקשה, עם תצהיר
וחתימה אישית.
5 .נא למלא את הפרטים הבאים בעברית או באנגלית.
1. The applicant may apply for himself or for his under age children.
2. The applicant's presence is mandatory.
3. The attendance and consent of both parents will be required when the
application request is for a minor.
4. The applicant will fill out the form in person, with a declaration and personal
signature.
5. Please fill in the following details in Hebrew or in English.
Details of the person for whom the request is being submitted הבקשה מבוקשת אודותיו האדם פרטי
מספר זהות .No ID
שם משפחה
Last Name
שם פרטי
First Name
שם האב
Father's Name
שם האם
Mother's Name
תאריך לידה
Date of Birth
מקום לידה
Place of Birth
מצב אישי
Marital Status
מגדר
Gender
המען Address
מדינה
State
ישוב
City
רחוב
Street
מס' הבית
House No.
מס' הדירה
Apartment No.
מיקוד
Zip Code
מס' טלפון
Tel. No.
אבקש לתקן / לשנות / להשלים את הפרט/ים הבאים information following the complete / change / correct Please
הפרט Information
הפרט לפני השינוי / תיקון
Information before the
Correction
התיקון המבוקש
Requested Change
לשימוש המשרד - תוקן ל:
Office Use - Changed to:
שם משפחה Name Last
שם פרטי Name First
Father's Name האב שם
Mother's Name האם שם
המצב האישי Status Marital
Date of Birth הלידה תאריך
Place of Birth לידה מקום
דת Religion
לאום Nationality
אחר Other
אחר Other
האסמכתאות המצורפות: __________________________________________________________________:Documents Attached
_______________________________________________________________________________________________________
הצהרה וחתימת המבקש )בכתב יד(:
הנני מצהיר על הסכמתי לתיקון: _________________________
תאריך: ___________________________________________
שם המבקש/ת: _____________________________________
מס' זהות: ___________________ חתימה: _______________.
בבקשה לשינויים / תיקונים / השלמות עבור קטין שטרם מלאו לו 18
שנה - יחתמו שני ההורים:
תאריך: ___________________________________________
שם ההורה הראשון: __________________________________
מס' זהות: ___________________ חתימה: _______________.
תאריך: ___________________________________________
שם ההורה השני: ____________________________________
מס' זהות: ___________________ חתימה: _______________.
Applicant's statement and signature (in handwriting):
I declare my consent to the amendment: _______________
__________________________________________________
Date: ____________________________________________
Applicant's Name: _________________________________
I.D. No.: _________________ Signature: ______________.
Request for Changes / Corrections / Supplemental
information for a minor who has not yet turned 18 - both
parents must sign:
Date: ____________________________________________
First Parent's Name: _______________________________
I.D. No.: _________________ Signature: ______________.
Date: ____________________________________________
Second Parent's Name: _____________________________
I.D. No.: _________________ Signature: ______________.
הלשכה ב- _____________________ תאריְך: _______________ שם מקבל/ת הבקשה: _______________________________________
הבקשה אושרה / נדחתה ע"י: ____________________ בתאריְך: ______________ קבלה מס': ____________ מתאריְך: ____________
הערות: __________________________________________________________________________________________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להשלמות ולתיקונים במרשם האוכלוסין ובפנקס הלידות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להשלמות ולתיקונים במרשם האוכלוסין ובפנקס הלידות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להשלמות ולתיקונים במרשם האוכלוסין ובפנקס הלידות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להשלמות ולתיקונים במרשם האוכלוסין ובפנקס הלידות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להשלמות ולתיקונים במרשם האוכלוסין ובפנקס הלידות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ

פקס: 02-5303367
כתובת לשליחת מכתבים: שדרות יצחק רבין 9, קרית הלאום, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד החוץ
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החוץ » טופס בקשה להשלמות ולתיקונים במרשם האוכלוסין ובפנקס הלידות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להשלמות ולתיקונים במרשם האוכלוסין ובפנקס הלידות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ להורדה

דילוג לתוכן