טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות להדפסה

מה זה טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות?

שם הטופס: טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות
מטרת הטופס: הטופס מיועד לסטודנטים שזקוקים להתאמות בלימודים מסיבות רפואיות. הטופס משמש כדרך להגיש בקשה להתאמות מסיבות רפואיות על מנת לסייע לסטודנטים בהתמודדות עם מגבלות רפואיות בקרבנם.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: שם, מספר תעודת זהות, כתובת, דוא"ל, טלפון בבית, טלפון נייד.
2. חוגי לימוד: פרטים על התכנית הלימודית והחוגים בהם הסטודנט רשום.
3. תיאור הבעיה הרפואית: הסטודנט יפרט את הבעיה הרפואית שמשפיעה עליו ואת מועד פריצתה.
4. טיפול תרופתי קבוע: האם יש טיפול תרופתי קבוע שמתבצע עקב הבעיה הרפואית, ואם כן, פרטים נוספים על הטיפול.
5. השלכות המגבלה על הלימודים: פרטים על השלכות המגבלה הרפואית על היכולת ללמוד ולהתמודד עם הלימודים.
6. התאמות בלימודים: פרטים על ההתאמות הנדרשות בלימודים לצורך עזרה ותמיכה.

טקסט הטופס מציין שכל בקשה חייבת להגיע עם אישור רופא מומחה מעודכן, הכולל את הפרטים המצוינים בטקסט.
הבקשה תישלח לרופא האוניברסיטה וההחלטה תתקבל על סמך חוות דעתו, ולאחר תהליך במשך שישה שבועות.

הטופס מציין גם כי סטודנט שנמצא בתכנית דו-חוגית בשתי פקולטות שונות יפנה רק למזכירות של אחת הפקולטות.

בנוסף, הטופס מציין כי הסטודנט חייב לוותר על סודיות המידע הרפואי ומוותר על טענות או תביעות בנוגע למסירת המידע הרפואי.

מסקנה:
הטופס הנתון הוא טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות מאוניברסיטת תל אביב. הטופס מכיל פרטי הסטודנט, מטרת הבקשה, סעיפים שנדרשים למילוי והצהרת הסטודנט על ויתור סודיות המידע הרפואי. הטופס משמש כדרך לסטודנטים להגיש בקשה להתאמות רפואיות לצורך התמודדות עם מגבלות רפואיות שקשורות ללימודיהם.

טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

קריית האוניברסיטה, רמת-אביב, ת"ד 39040 ,תל-אביב 69978 .טל' 6408097-03 ,פקס' 6409690-03
לשכת דקאן הסטודנטים טל' 6406797 ;מלגות וסיוע כלכלי טל' 6408067 ;ייעוץ בבחירת מקצוע טל' 6409692 ;
שרות פסיכולוגי טל' 6409694 ;המדור לקידום סטודנטים טל' 6409691 ;מעורבות חברתית טל' 6408848 ;הכוון תעסוקתי טל' 6409695
https://deanstudents.tau.ac.il/advancement
טופס בקשה להתאמות
מסיבות רפואיות
סטודנטים יקרים,
טופס בקשה זה מיועד לסטודנט הזקוקים להתאמות מסיבות רפואיות בלבד!
(בקשות להתאמות מסיבות רגשיות יש להגיש באמצעות השירות הפסיכולוגי בדקאנט הסטודנטים,
בקשות בגין מגבלה חושית או פיסית יש להגיש באמצעות המדור לקידום סטודנטים, בקשות עקב
לקות למידה/הפרעת קשב, יוגשו באמצעות המדור לייעוץ לימודי).
יש לצרף לטופס זה אישור רופא מומחה מעודכן (עד חצי שנה מיום הגשת הבקשה),
הכולל את הפרטים הבאים:
- מהות הבעיה הרפואית ותיאורה
- השלכותיה התפקודיות
- המלצות הרופא לגבי התאמות
במידה ויש אישור אחוזי נכות ביטוח לאומי או ידי משרד הביטחון, ניתן לצרף לבקשה את האישור.
את הטופס יש למסור לוועדת ההוראה של הפקולטה.
הבקשה תישלח לרופא האוניברסיטה וההחלטה תתקבל, בין השאר, על סמך חוות דעתו.
חוות הדעת של רופא מומחה מטעם הסטודנט היא בגדר המלצה ואינה מחייבת את רופא
האוניברסיטה.
רצוי לפנות לוועדה כבר בתחילת שנת הלימודים.
התהליך נמשך כשישה שבועות.
תלמיד בתכנית דו-חוגית בשתי פקולטות שונות יפנה רק
למזכירות של אחת הפקולטות ולא לשתיהן.
1https://deanstudents.tau.ac.il/advancement
טופס בקשת התאמות לסטודנטים עם מגבלה פיסית/חושית/מחלה כרונית
פרטים אישיים
שם פרטי ומשפחה: __________ מס' ת.ז: __________ כתובת: ____________________
דואר אלקטרוני: ____________________ טלפון בבית: ________ __טלפון נייד: __________
חוגי לימוד
נא סמן - תואר ראשון שני פקולטה: _________________________
חוג לימוד: ________________________ שנה ________
חוג לימוד: ________________________ שנה ________
אנא תאר/י את הבעיה הרפואית עמה את/ה מתמודד/ת:
מועד פרוץ הבעיה הרפואית:
האם ניתן טיפול תרופתי קבוע עקב הבעיה? כן לא
במידה וכן נא לפרט את הטיפול:
מהן ההשלכות התפקודיות של המגבלה על לימודיך?
• התאמות בלימודים אנא פרט/י את ההתאמות הנדרשות:
הערות נוספות:
תאריך חתימת המבקש
קריית האוניברסיטה, רמת-אביב, ת"ד 39040 ,תל-אביב 69978 .טל' 6408097-03 ,פקס' 6409690-03
לשכת דקאן הסטודנטים טל' 6406797 ;מלגות וסיוע כלכלי טל' 6408067 ;ייעוץ בבחירת מקצוע טל' 6409692 ;
שרות פסיכולוגי טל' 6409694 ;המדור לקידום סטודנטים טל' 6409691 ;מעורבות חברתית טל' 6408848 ;הכוון תעסוקתי טל' 6409695
2
שנהקריית האוניברסיטה, רמת-אביב, ת"ד 39040 ,תל-אביב 69978 .טל' 6408097-03 ,פקס' 6409690-03
לשכת דקאן הסטודנטים טל' 6406797 ;מלגות וסיוע כלכלי טל' 6408067 ;ייעוץ בבחירת מקצוע טל' 6409692 ;
שרות פסיכולוגי טל' 6409694 ;המדור לקידום סטודנטים טל' 6409691 ;מעורבות חברתית טל' 6408848 ;הכוון תעסוקתי טל' 6409695
https://deanstudents.tau.ac.il/advancement
הצהרת התלמיד על ויתור סודיות:
אני הח"מ _____________________________________ מ"ז ____________________
נותן בזאת לד"ר __________________________________ למסור לדקאנט הסטודנטים של
אוניברסיטת תל אביב את כל הפרטים, ללא יוצא מן הכלל ובכל אופן שידרוש המבקש על מצב
בריאותי או שיקומי או על כל מחלה שחליתי בה בעבר או אני חולה בה כיום, או כל מידע אחר.
אני משחרר/ת את ד"ר __________________ ואת הוועדה להתאמות רפואיות משמירת סודיות
רפואיות, וחובת ההגנה על פרטיותי בכל הנוגע למצב בריאותי או שיקומי או מחלותיי או מידע
כאמור, ומוותר על סודיות זו כלפי המבקש, ולא תהיה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר
למסירת מידע כאמור.
חתימה: ____________________
3

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות

פקס: 03-6406722
כתובת לשליחת מכתבים: וניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להתאמות מסיבות רפואיות להורדה

דילוג לתוכן