טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה / לימודי תעודה לבעלי תואר בוגר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה / לימודי תעודה לבעלי תואר בוגר. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה / לימודי תעודה לבעלי תואר בוגר להדפסה

מה זה טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה / לימודי תעודה לבעלי תואר בוגר?

שם הטופס: טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה/לימודי תעודה

מטרת הטופס: הטופס מיועד למועמדים שרוצים להגיש מועמדות ללימודים לתעודת הוראה או לימודי תעודה באוניברסיטה הפתוחה. הטופס מכיל פרטים אישיים של המועמד, בחירת מסלול לימוד, מידע על לימודים אקדמיים קודמים, אופן תשלום דמי הגשת מועמדות והצהרת המועמד.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: מספר הזהות, שם משפחה, שם פרטי, מגדר, כתובת, טלפון, סלולרי, כתובת דוא"ל.
2. מסלול לימוד מבוקש: בחירת תחום לימוד (תעודת הוראה או לימודי תעודה) מתוך רשימה של תחומים.
3. פירוט הלימודים האקדמיים הקודמים: שם המוסד, סוג התואר, שנת סיום, תחום התואר, ציון גמר.
4. אופן תשלום דמי הגשת המועמדות: באמצעות כרטיס אשראי או בתשלום בבנק הדואר או בקופת האוניברסיטה הפתוחה.
5. הצהרת המועמד: המועמד מאשר את נכונות הפרטים המוזנים בטופס.

שים לב: הטופס כולל הצהרה על צירוף מסמכים מסוימים בהתאם לתחום לימוד המבוקש (לדוגמה, צילום מאושר של תעודת גמר התואר).

נא למלא את הטופס בשלמות ולצרף את המסמכים הנדרשים, ולשלוח את הטופס והמסמכים למרכז ההישגים הלימודיים באוניברסיטה הפתוחה דרך הדואר או בפקס.

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד ומטעמי נוחות מנוסח בלשון זכר.

טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה / לימודי תעודה לבעלי תואר בוגר חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה / לימודי תעודה לבעלי תואר בוגר מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה / לימודי תעודה לבעלי תואר בוגר הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה / לימודי תעודה לבעלי תואר בוגר להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס הגשת מועמדות לתעודת הוראה/לימודי תעודה
הנחיות להגשת מועמדות:
1 .יש למלא את הטופס בשלמות על שני חלקיו. מילוי חלקי או שגוי עלול לגרום לעיכוב בהמשך הטיפול.
2 .יש לצרף דמי הגשת מועמדות כמפורט בהנחיות ההרשמה.
3 .יש לצרף לטופס את המסמכים המבוקשים )כמפורט להלן( ולשלוח למרכז ההישגים הלימודיים בדואר: דרך האוניברסיטה הפתוחה 1 רעננה, 4353701 .
4 .סטודנטים/בוגרים של האו"פ יכולים לשלוח רק את טופס הגשת המועמדות לפקס שמספרו 7780726-09 ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים.
במידה והנך מעוניין להגיש מסמכים נוספים, עליך לשלוח את טופס הגשת המועמדות יחד עם המסמכים בדואר בלבד.
5 .מסמכי המועמדות יועברו לוועדת הקבלה. תשובה תישלח לאחר קבלת ההחלטה.
6 .הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד ומטעמי נוחות מנוסח בלשון זכר.
פרטים אישיים: )נא למלא את כל הפרטים(
מספר הזהות: )9 ספרות( שם המשפחה שם הפרטי
Name Last Name
זכר / נקבה )סמן בעיגול(
רחוב ומספר הבית/ת.ד שם הישוב מיקוד
מספר טלפון אזור חיוג מספר סלולרי קידומת

:E-Mail כתובת
מסלול לימוד מבוקש: )נא לסמן  תחום מבוקש(
3 תעודת הוראה ב־ 3 אזרחות 3 פסיכולוגיה 3 מדעי המחשב 3 יהדות 3 היסטוריה 3 ספרות 3 תקשורת 3 קולנוע
3 לימודי תעודה ב־ 3 מדעי המחשב 3 מדידה והערכה בית ספרית* 3 מינהל חינוכי* 3 משפט עסקי 3 משפט ציבורי
*ללימודי תעודה במדידה והערכה בית ספרית ומינהל חינוכי יש לצרף מסכים מאושרים של תואר ראשון +ת"ש )+תעודת הוראה למינהל חינוכי( כמפורט בסעיף 9 .3 אבטחת סייבר 3 לימודי מגדר
פירוט הלימודים האקדמיים הקודמים - חובה למלא
שם המוסד סוג התואר שנת סיום
הלימודים
תחום התואר ציון גמר
משוקלל
הערות
7 .אופן תשלום דמי הגשת מועמדות - בחר באחת משתי האפשרויות המוצעות להלן:
3( 1 )בכרטיס אשראי מסוג: / ויזה / ישראכרט / דיינרס / אמריקן אקספרס
להלן פרטי כרטיס האשראי:
מספר כרטיס האשראי ____/____
מספר הזהות של בעל הכרטיס )9 ספרות( שם בעל הכרטיס ____________________________
)א( ניתן לשלם את הסכום הכולל בקופת האוניברסיטה הפתוחה או באחד מסניפי בנק הדואר )בלבד(, לחשבון מספר 22569567 .3 2 )בתשלום בבנק הדואר בלבד או בקופת האוניברסיטה הפתוחה
)ב( חובה לחבר לטופס זה עותק מהקבלה על התשלום.
8 .הצהרת המועמד: אני מאשר שכל הפרטים המפורטים בטופס זה נכונים. שם: __________________ ת"ז: ___________________
תאריך: _______________ חתימה: __________________
9 .מסמכים מצורפים
א. יש לצרף צילום מאושר של תעודת גמר התואר )או אישור זכאות( כולל גיליונות ציונים מאושרים כחוק, או צילומיהם בצירוף אישור נוטריוני.
ב. לחילופין, אפשר לצרף צילומי תעודות שאינם מאושרים כחוק, בתנאי שהמקור יוצג ויאושר במרכז ההישגים הלימודיים באוניברסיטה הפתוחה.
ג. ניתן גם לאשר מסמכים אצל יועצים ברחבי הארץ. באפשרותך לצרף גם כל מסמך שלדעתך יכול להיות רלוונטי להחלטה על קבלתך ללימודים.
תאריך לידה
גמר תוקף
הכרטיס

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה / לימודי תעודה לבעלי תואר בוגר?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה / לימודי תעודה לבעלי תואר בוגר, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה / לימודי תעודה לבעלי תואר בוגר. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה / לימודי תעודה לבעלי תואר בוגר.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה / לימודי תעודה לבעלי תואר בוגר

פקס: 09-7780666
כתובת לשליחת מכתבים: דרך האוניברסיטה 1, ת.ד. 808, רעננה 4353701
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: מוסדות לימוד, האוניברסיטה הפתוחה, כללי
טופס קל » מוסדות לימוד » האוניברסיטה הפתוחה » כללי » טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה / לימודי תעודה לבעלי תואר בוגר

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה ללימודים לתעודת הוראה / לימודי תעודה לבעלי תואר בוגר להורדה

דילוג לתוכן