טופס בקשה למלגת סיוע להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה למלגת סיוע. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה למלגת סיוע להדפסה

מה זה טופס בקשה למלגת סיוע?

שם הטופס: טופס בקשה למלגת סיוע מכללת וינגייט - סגל אקדמי

מטרת הטופס: הטופס מיועד לסטודנטים מהתואר הראשון במכללת וינגייט לחינוך גופני ולספורט, אשר מעוניינים לבקש מלגת סיוע כחלק מתהליך המילואים או עקרוני כלכלה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים, כוללים תעודת זהות, תכנית לימודים, שנת לימודים, ומצב משפחתי.
2. כתובת מגורים בזמן הלימודים.
3. נתונים אודות השירות הצבאי, כולל שאלה אם הייתה שירות צבאי או שירות לאומי.
4. נתונים כלכליים, כוללים הכנסות מבחינת הקיץ, האם עבדת בחופשת הקיץ האחרונה, והכנסה נטו במהלך החופשה.
5. פרטים אודות עבודה בחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר, כוללים שם המעסיק, תפקיד, שכר חודשי ברוטו, ומספר שעות חודשי.
6. מספר הילדים והאחים מתחת לגיל 21.
7. הכנסה שנתית משומה אחרונה והכנסות ממקורות כמו ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה, פנסיה, קצבאות נכות וכו'.
8. מידע אודות מלגות אחרות שקיבל הסטודנט בשנה הנוכחית.

מועד הטופס: טופס זה מתייעד לשנת הלימודים הנוכחית.

סיכום: הטופס המצוין הוא טופס בקשה למלגת סיוע מכללת וינגייט לסטודנטים מתוך התואר הראשון שלה. הטופס מבקש מהסטודנטים לספק מידע אישי, כלכלי וצבאי, כדי לקבוע את זכאותם לסיוע כלכלי. הטופס מגיע עם מסמכים נדרשים נוספים וצריך להועבר לסבינה ממנהל לומדים-דקנט עם כל המסמכים הנדרשים לטיפול.

טופס בקשה למלגת סיוע חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה למלגת סיוע מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה למלגת סיוע הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה למלגת סיוע להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מנהל לומדים-דקנט
המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ, )חל"צ( 510738099 דואר מכון וינגייט מיקוד 42902 ,טל' 8639226-09 פקס. 8639835-09
תאריך:________
טופס זה מיועד לסטודנטים מהתואר הראשון
הוא אינו מיועד לסטודנטים בתכנית רג"ב, משלימי תואר, מלגאי אימפקט, מילגאי הוועד האולימפי,
מלגה בגין פסיכומטרי או מקבלי כל מילגה אחרת.
טופס בקשה למלגת סיוע
לשנה"ל:_____
נתונים אישיים:
ת.ז _________________________ )ללא שם(
תכנית לימודים : תואר ראשון שנת לימודים: א, ב, ג, ד
מצב משפחתי: רווק/ה, נשוי/אה, נשוי/אה +ילדים, גרוש/ה, אלמן/ה, חד הורי/ת.
כתובת מגורים בזמן הלימודים: ________________________________________________
שנת לידה ______________ ארץ לידה _____________ שנת עליה _________________
שרות צבאי כן לא
שירות לאומי כן לא
השנה נכחתי ב 14 ימי מילואים לפחות: כן לא. )במידה וכן יש לצרף טופס 3010 או ימ"מ מהשנה
האחרונה(.
נתונים כלכליים:
הכנסות המבקש )מקורות הכנסה בתקופת הלימודים(
האם עבדת בחופשת הקיץ האחרונה )חודשים יולי אוגוסט(? כן לא
מהי הכנסתך נטו במהלך החופשה כולה? _____________.
יש לצרף תלושי משכורת עבור חודשי הקיץ- יולי אוגוסטהדיווח הבא מתייחס לעבודתך ולעבודת הוריך במהלך השנה בחודשים )אוקטובר, נובמבר, דצמבר(
רווקים/ות – ימלאו את הפרטים הבאים:
שם המעסיק/חברה תפקיד בעבודה שכר חודשי ברוטו
הסטודנט/ית
אב
אם
לסעיף זה יש לצרף 3תלושי משכורת אחרונים )אוק' נוב' דצמ'(. ללא תלושים אלה לא יילקח סעיף זה
בחשבון.
אני מתכוונ/ת להמשיך לעבוד במהלך השנה כן / לא.
מספר השעות החודשי בהם עבדתי בחודשים הנ"ל על פי תלושי השכר:________
)במידה והנתון לא מופיע בתלושים יש לצרף גיליון נוכחות של העבודה שלך(
מספר אחים מתחת לגיל 21 _____________ לצרף צילום ת.ז של ההורים עם ספח.
האם יש לך אח/ות סטודנט/ית ? כן לא ) במידה וכן יש לצרף אישור לימודים(

נשואים/ות – ימלאו את הפרטים הבאים:
שם החברה תפקיד שכר חודשי ברוטו
הסטודנט/ית
בן /בת זוג
לסעיף זה יש לצרף 3 תלושי משכורת אחרונים )אוק' נוב' דצמ'(. ללא תלושים אלה לא יילקח סעיף זה
בחשבון.
אני מתכוונ/ת להמשיך לעבוד במהלך השנה כן / לא.
מספר השעות החודשי בהם עבדת בחודשים הנ"ל על פי תלושי השכר:________
)במידה והנתון לא מופיע בתלושים יש לצרף גיליון נוכחות של העבודה שלך(
מספר ילדים _____________ לצרף צילום ת.ז עם ספח. עצמאי/ת יציין סה"כ הכנסה שנתית משומה אחרונה.
 במידה ויש הכנסות ממקורות כגון – ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה, פנסיה, קצבאות נכות וכו'
יש לצרף אישורים המעידים על כך ועל גובה הקצבה.
מלגות:
האם אושרה לך השנה מלגה כלשהיא?
אם כן, פרט גם אם המילגה חיצונית למכללה וגם אם היא קשורה למכללה )כמו: אימפקט, רג"ב, הוועד
האולימפי, מילגת פטור משכ"ל בגין פסיכומטרי גבוה(:
מקור המילגה :_______________________
סכום המילגה: ______________________
רשום/י סיבות המצדיקות לדעתך את אישור בקשתך לקבלת מלגת סיוע. ניתן לצרף גם המלצות
מגורמים המכירים את מצבך:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
*במידה וציינת מחלה של קרוב משפחה או נכות נא לצרף אישורים רפואיים המעידים על המצב.הצהרת הסטודנט/ית
הנני מתחייב/ת שכל הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים, מדויקים ומלאים.
ידוע לי כי הפרטים נבדקים, ומסירת פרטים לא נכונים או אי מסירת פרטים מלאים יכולים לשמש
כסיבה לביטול הסיוע והעמדתי לדין משמעתי.
חתימתי _________________ תאריך _______________
לתשומת לבך:
על מנת להקל על חברי ועדת המלגות עליך לצרף את כל האישורים והמסמכים הדרושים. בקשתך
תיבדק בעת מסירתה ע"י סבינה ממנהל לומדים-דקנט. בקשה שלא מצורפים אליה כל המסמכים
הדרושים תוחזר לך מידית להשלמת החסרים.
בברכה ,
סבינה ברלס
מרכזת רווחת הסטודנט

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה למלגת סיוע?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה למלגת סיוע, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה למלגת סיוע. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה למלגת סיוע.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה למלגת סיוע

פקס: 09-8639493
כתובת לשליחת מכתבים: המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט), נתניה | 4290200
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה למלגת סיוע להורדה

דילוג לתוכן