טופס בקשה לפתיחת תיק – תצהיר כללי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לפתיחת תיק - תצהיר כללי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לפתיחת תיק – תצהיר כללי להדפסה

מה זה טופס בקשה לפתיחת תיק - תצהיר כללי?

שם הטופס: טופס תצהיר כללי - בקשה לפתיחת תיק בבתי הדין הרבניים

מטרת הטופס:
הטופס משמש להצהרה כללית לפתיחת תיק בבתי הדין הרבניים במדינת ישראל. הטופס מכיל פרטים אישיים של המבקש ותחול עליו/עליה חובת הצהרה בנוגע לנכונות להצהיר את האמת ולעמוד בעונשים הקבועים בחוק אם ישקר בהצהרתו/ה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מיקום בית הדין הרבני ומספר תיק.
2. פרטי המבקש: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות או דרכון, מדינה, ישוב, רחוב, מספר בית, מיקוד, טלפון ראשי, טלפון מישני, כתובת דואר אלקטרוני.
3. תצהיר: המבקש מצהיר על נכונותו להצהיר את האמת ולספק מידע נכון, וכי יוכל להיענש אם ישקר בהצהרתו.

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד ומשמש כדי לפתוח תיק בבתי הדין הרבניים במדינת ישראל.

טופס בקשה לפתיחת תיק - תצהיר כללי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לפתיחת תיק - תצהיר כללי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לפתיחת תיק - תצהיר כללי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לפתיחת תיק - תצהיר כללי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 3
מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
א. כיצד יש לערוך את ההצהרה - דגשים
▪ בית הדין הרבני בו יתנהל התיק - נקבע על פי מקום הסמכות המקומית.
▪ חובה להציג בפני המאמת תעודת זהות של המצהיר, דרכון או רישיון נהיגה עדכניים ומקוריים.
▪ הקפד למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס, כולל חתימה בסעיף 3.
ב. פרטי התקשרות עם הנהלת בתי הדין הרבניים
מוקד טלפוני טל-דין: ............................ 531 - 501 - 700 - 1
שעות מענה טלפוני: ............................ 24 שעות, למעט שבתות וחגים
שפת מענה: ....................................... עברית
טלפון הנהלת בית הדין: ....................... 8894822-076
פקס הנהלת בתי הדין: ........................ 2629390-073
דואר אלקטרוני פניות הציבור: .............. il.gov.rbc@panatz
כתובת הנהלת בתי הדין: ..................... כנפי נשרים 22 , ת.ד. 34500 ,ירושלים, מיקוד 9134200
הערות:
 לקבלת כתבי בי"ד באמצעות דוא"ל - יש למלא טופס בקשה לקבלת כתבי בי"ד בדוא"ל או בפקס ולחתום.
ללא מילוי הטופס לא ישלחו כתבי בית הדין במייל או בפקס
הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד
טופס תצהיר כלליעמוד 2 מתוך 3
מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
טופס תצהיר כללי
* שדה המסומן בכוכבית חובה למלא
* מיקום בית הדין הרבני: מספר תיק:
___________________ / _____ _______________________
1 פרטי המבקש
* שדה המסומן בכוכבית חובה למלא
____________ _____________________________ ___________________ __________________
* שם פרטי * שם משפחה * מספר תעודת זהות / דרכון * מדינה
______________ ____________ ________________________________ ____________________
* ישוב * רחוב * מספר בית מיקוד
________________ ׀ ____ _________________ ׀ ____ _______________________@_______________
* טלפון ראשי טלפון מישני כתובת דואר אלקטרוני )ראה הערה  בדף ההנחיות(
3 תצהיר
חובה למלא את התצהיר
אני החתומ/ה מטה _____________________________________
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
מצהיר/ה בזה לאמור:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________עמוד 3 מתוך 3
מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת
_______________________________ _______________________
תאריך חתימת המצהיר/ה
11 אישור
אימות התצהיר
אני החתום מטה ________________________, דיין/ מזכיר ראשי/ סגן מזכיר ראשי )מחק את המיותר(
בבית הדין הרבני האזורי _______________.
מאשר בזה כי ביום _________ לחודש ___________ שנת ___________ )______/___/___(
הופיע/ה בפני
מר/ת
__________________________ ___________________ __________________
שם פרטי שם משפחה תעודת זהות / דרכון
אשר הזדהה לפני באמצעות תעודת זהות/ דרכון/ רישיון נהיגה/ המוכר לי בהיכרות אישית )מחק את
המיותר(.
אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן, הצהיר/ה בפני על נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה בפני על הצהרתו/ה הנ"ל.
_________________ _________________
תאריך חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לפתיחת תיק - תצהיר כללי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לפתיחת תיק – תצהיר כללי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לפתיחת תיק – תצהיר כללי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לפתיחת תיק – תצהיר כללי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לפתיחת תיק - תצהיר כללי

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » בתי הדין הרבניים » הצהרות » טופס בקשה לפתיחת תיק – תצהיר כללי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לפתיחת תיק - תצהיר כללי להורדה

דילוג לתוכן