טופס בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית להדפסה

מה זה טופס בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית?

שם הטופס: בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית במשרד החינוך

תכנית הטופס:
הטופס מהווה בקשה מעובדי הוראה במשרד החינוך, המשויכים למחוזות שונים, לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית. הטופס מחייב מילוי של מספר סעיפים שמפרטים את פרטי המבקש, שנות הלימודים בישיבה/כולל, שנות העסקה, ומצריכים צירוף של מסמכים מסוימים כדי לאמת את הזכאות לדרגה המבוקשת.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, מיקוד, מספר טלפון נייד, שם בית הספר בו המבקש מלמד/ת, מחוז וסמל מוסד הישוב.

2. פרטי לימודים ועסקה: הצהרה על מספר שנות הלימודים בישיבה/כולל ומספר השעות העבודה בזמן הלימודים.

3. היסטוריה עבודתית: פרטים על ההיסטוריה העבודתית של המבקש, כולל שנות העסקה בנוסף ללימודיו.

4. צירוף מסמכים: מסמכי חובה ומסמכים נוספים המשמשים לאימות זכאות המבקש לדרגת שכר אקדמית. בין המסמכים שנדרשים: אישור העסקה לשנת הלימודים הנוכחית, אישור על שנות הלימודים בישיבה/כולל, דו"ח פירוט מעסיקים מביטוח לאומי, תעודות השכלה, תעודת בגרות ועוד.

מטרת הטופס:
הטופס מיועד למענה על בקשות מעובדי הוראה במשרד החינוך, שמעוניינים לקבל דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית. המילוי המדויק והציות למסמכים הנדרשים מאפשרים את בדיקת הזכאות לדרגה הנדרשת ולתהליך ההחלטה בנוגע לקבלתה.

טופס בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר כוח-אדם בהוראה
תחום תנועת עו"ה, רישוי והסמכה
עובד הוראה המשויך למחוזות הבאים: צפון, דרום, חיפה, ת"א, מרכז, ירושלים וחינוך התיישבותי יפנה לגב' רחל
ברקוביץ, מרכזת כוח אדם בהוראה, אגף בכיר לכ"א בהוראה, משרד החינוך.
עובד הוראה המשויך למחוז החרדי יפנה לגב' אורה חג'ז מנהלת תחום כ"א בהוראה במחוז החרדי, משרד החינוך.
בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית
יש להקיף את דרגת השכר אותה הנך מבקש/ת : DR / MA / BA
הצהרה על מספר שנות לימוד בישיבה/ בכולל ועל מספר שעות העבודה בזמן הלימודים:
אני מצהיר בזאת כי בזמן לימודיי בישיבה/ בכולל _________________________________
משנת _________ עד שנת _________ לא עבדתי בנוסף ללימודיי בישיבה/ בכולל.
משנת _________ עד שנת _________ הועסקתי בסה"כ ________ שעות שבועיות בנוסף
ללימודיי בישיבה/ בכולל _________________________________
לבדיקת הזכאות יש לצרף את המסמכים הבאים:
מסמכי חובה:
o אישור העסקה לשנת הלימודים הנוכחית חתום על ידי מנהל המוסד ובו פירוט מקצוע ההוראה והיקף משרה-
אישור מקורי.
o אישור רשמי על שנות לימודים בישיבה , חתום על ידי ראש הישיבה בלבד –חתימה וחותמת- ובו ייצוינו שנות
הלימוד והיקפי השעות – אישור מקורי.
o אישור על מהלך שירות צבאי מקצין פניות הציבור של צה"ל / אישור פטור משירות צבאי מקור או חתום
כנאמן למקור
o מסמכי השכלה שיש ברשותך כגון )תואר/ תעודת הוראה( בצירוף גיליונות הציונים מקור או נאמן למקור.
o תעודת בגרות מקור או חתום כנאמן למקור )ככל שאין יש לצרף הצהרה חתומה שאין תעודת בגרות(.
o דו"ח פירוט מעסיקים מביטוח לאומי מקור או חתום כנאמן למקור.
מסמכים נוספים:
o תעודת כתב הסמכה לרב עיר חתומה על ידי הרבנים הראשיים לישראל- מקור או חתום כנאמן למקור.
o כתב הסמכה לרבנות חתום עי" הרבנים הראשים לישראל – "יורה יורה- מקור או חתום כנאמן למקור.
o אישורים על מבחנים בשולחן ערוך -אישור בכתב ממחלקת הבחינות ברבנות – מקור או חתום כנאמן למקור.
o אישורים על בחינות בדפי גמרא הנערכים ע"י הפיקוח להוראות תלמוד ותושבע"פ בחינוך הדתי אישור חתום
ע"י המפמ"ר לתלמוד ולתושבע"פ – אישור מקורי.
o תעודת כושר לדיינות החתומה ע"י הרבנים הראשיים לישראל – מקור או חתום נאמן למקור.
את העתקי/ תצלומי התעודות יש לאמת כנדרש כהעתקים נאמנים למקור- חתימה וחותמת מקורית של
מנהל/ מנהלת מוסד החינוך כנאמן למקור.
שם פרטי ושם משפחה חתימה תאריך
_________________ _________________ ________________
שם פרטי שם משפחה מספר זהות
כתובת מגורים מיקוד מס' טלפון נייד
שם בית הספר בו אני מלמד/ת מחוז סמל מוסד ישוב

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית

פקס: 073-3931601
כתובת לשליחת מכתבים: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החינוך » דרגות השכלה » טופס בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לקביעת דרגת שכר שוות ערך לדרגה אקדמית להורדה

דילוג לתוכן