טופס בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן) להדפסה

מה זה טופס בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן)?

שם הטופס: טופס בקשה לקבלת דיבידנד שאינו נדרש

תוכן הטופס: הטופס הינו בקשה מאדם או ארגון הנמצא בתהליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי לקבלת דיבידנד שלא נדרש על פי החוק. המבקש מציין את הנסיבות שבהן הזכאות לדיבידנד נגרמה, ומצריך למלא את הטופס עם המידע הרלוונטי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם המבקש/ת, מספר ת"ז / מספר תאגיד, כתובת למשלוח דואר, מס' טלפון נייד ונוסף, כתובת דוא"ל.
2. הצהרה על זכאות המבקש לדיבידנד, וציון שהזכות נובעת מתביעת חוב שהוגשה במסגרת תהליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
3. ציון מסמכים המצורפים: אישור תביעת החוב, העתק תביעת החוב (אם קיים), או אסמכתאות נוספות המוכיחות קשר של החוב לתהליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
4. ציון פרטי כונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנדרשים למסירת הדיבידנד.

מטרת הטופס: הטופס מיועד להציע בקשה מאדם או ארגון הנמצא בתהליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי לקבלת דיבידנד שאינו נדרש על פי החוק. הטופס מתבצע על פי ההוראות והכללים המפורטים בו.

צילום מסך טופס בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן) טופס מקוון

טופס בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 2
בקשה לקבלת דיבידנד שאינו נדרש מידי הכונס הרשמי והממונה על
הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי )להלן "הממונה"(
אני החתום/ה מטה :
שם המבקש/ת:_________________________
מס' ת"ז / מס' תאגיד:_____________________
כתובת למשלוח דואר: ____________________
מס' טלפון נייד: _________________________
מס' טלפון נוסף: ________________________
כתובת דוא"ל:__________________________@_________________________
מצהיר/ה בזה כדלקמן :
1 .שמי, פרטי זהותי וכתובתי הם כרשום לעיל.
2 .אני הוא הזכאי לדיבידנד הרשום להלן, המנוהל בחשבון הממונה.
3 .זכותי לדיבידנד האמור נובעת מתביעת חוב שהוגשה על ידי ביום _________________ במסגרת תיק
פשיטת רגל / פירוק תאגיד / חדלות פירעון מספר _______________________ שהתנהל בעניינו/ה
של החייב/התאגיד )שם החייב( ________________________________________________ .
4 .להוכחת זכאותי הנני מצרף בזה את המסמכים הבאים )סמן V:)
 אישור תביעת החוב שקיבלתי מהמנהל המיוחד/הנאמן/המפרק
 העתק תביעת החוב שהוגשה על ידי.
במקרה שלא ניתן להציג אישור תביעת החוב ו/או העתק תביעת החוב יש לצרף אסמכתאות המוכיחות קשר של החוב
לפשיטת רגל / פירוק התאגיד / חדלות פירעון של החייב
 צו ירושה/צו קיום צוואה )נדרש רק במקרה שהזכאות לכספי הדיבידנד נובעת מזכות בעיזבון(.עמוד 2 מתוך 2
 תכתובות עם הנאמן ו/או הכונס הרשמי ו/או הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי בקשר לתביעת
החוב כמפורט להלן:
.___________________________________________________________ .1
.___________________________________________________________ .2
.___________________________________________________________ .3
.___________________________________________________________ .4
.___________________________________________________________ .5
 ייפוי כח – במקרה שהמבקש מיוצג ע"י עורך דין.
כספי הדיבידנד שלא נדרש ישולמו, בכל מקרה, במישרין לידי הזכאי אלא אם נכללה בייפוי הכח המחאת זכויות מפורשת
וספציפית לקבלת כספי הדיבידנד האמור מידי הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 מסמכים אחרים / נוספים כמפורט להלן:
.___________________________________________________________ .1
.___________________________________________________________ .2
.___________________________________________________________ .3
.___________________________________________________________ .4
.___________________________________________________________ .5
5 .לפיכך, הנני מבקש/ת בזה כי הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יעביר לידי את
כספי הדיבידנד.
6 .הנני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שצוינו בבקשתי דלעיל הם אמת.
____________________________ __________________________
תאריך חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי » טופס בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לקבלת דיבידנד שלא נדרש על ידי נושים (דש"ן) להורדה

דילוג לתוכן