טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור להדפסה

מה זה טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור?

טופס: בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור

מטרת הטופס:
טופס זה משמש לבקשת התר הפעלה למוקד שידור של מקור קרינה מסוים, על פי סעיף 3 של חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006. בטופס זה, מבקשים למלא פרטים מזהים על המבקש להיתר, על מקור הקרינה, ועל רמות החשיפה לקרינה במוקד השידור המבוקש.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. תאריך הבקשה.
2. פרטי מבקש/ת ההיתר: שם החברה או שם הפרטי ושם המשפחה, מספר תעודת הזהות, כתובת, טלפון, ודוא"ל.
3. פרטי מקור הקרינה: מיקום המוקד שידור בעיר (רחוב, מספר בית, צפון ומזרח לפי רשת קואורדינטות ישראל החדשה), תיאור של המקום אם הוא שונה מעירוני, ותדר השידור המבוקש.
4. רמות חשיפה מרביות: דו"ח מדידה שמציין את רמות הקרינה שנמדדו במוקד השידור המבוקש, והמתקבלות מההיתר הקיים (אם יש).
5. הצהרת מגיש/ת הבקשה: הצהרה שבה מאשרים כי כל הפרטים הנמסרו נכונים ומדויקים, וחתימה של מי שמבקש ההיתר.

שם הטופס: בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור.

טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תאריך: __________
הנדון: ב ק ש ה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור של חב רת ____________
מ ס פר אתר ____________ שם האתר ____________
לפי סעיף 3 בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 ,מוגשת בזאת בקשה לקבלת היתר לשם הפעלתו של
מקור קרינה מסוג _______________ נשוא היתר הקמה מספר _______________ מיום _______________
שבמהלך הפעלתו נוצרת או עלולה להיווצר קרינה.
א. פרטי מבקש/ת ההיתר
ש ם החברה / שם פ ר טי ושם משפחה __________________________
ח"פ/ת"ז _______________________________
כ תו ב ת ________________________________
ט ל פון _________________________________
דו א" ל _________________________________
ב. פרטי מקור הקרינה
המיקום המבוקש:
עיר רחוב מספר בית נ"צ צפון* נ"צ מזרח*
* רשת קואורדינטות ישראל החדשה.
הקמת מקור קרינה בשטח שאינו עירוני
יש לציין את שם המועצה האזורית, שם היישוב ותיאור כללי של המקום )כגון מדרום לצומת עמיעד(.
ת חו ם התדר ________ ה ס פ ק שידור מרבי ]ואט[ ________
ג. רמות חשיפה מרביות
מצורף בזאת דו"ח מדידה של רמת קרינה שבוצעה ביום __________, על ידי __________, שהוא/היא בעל/בעלת
היתר למתן שירות מס' __________.
כעולה מדו"ח תוצאות מדידות הקרינה, רמות החשיפה המרביות אינן עולות על רמות הקרינה המרביות/האופייניות
המפורטות בדו"ח הערכת רמות החשיפה מיום __________.2
ד. הצהרת מגיש/ת הבקשה
אני מ צ הי ר/מצהירה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל מלאים, נכונים ומדויקים.
שם פרטי ומשפחה _______________ ת"ז _______________ תפקיד בחברה _______________
חתימה _______________
על הבקשה יחתום נושא משרה כהגדרתו בסעיף 17(א( בחוק הקרינה, והיא תוגש לממונה בקובץ ממוחשב בצירוף
המסמכים הדרושים.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור

פקס: 02-6495892
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 7, בניין ג'נרי 2, ירושלים 9195024
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » המשרד להגנת הסביבה » כללי » טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למוקד שידור להורדה

דילוג לתוכן