טופס בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור להדפסה

מה זה טופס בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור?

שם הטופס: בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור - כללי

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת בקשה לקבלת היתר להקמת מקור קרינה בתחום התדרים, על פי סעיף 3 בחוק הקרינה הבלתי מייננת, למטרה של הקמה והפעלת המקור הקרינה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטי מבקש/ת ההיתר:
- שם החברה/שם פרטי ושם משפחה.
- ח"פ/ת"ז.
- כתובת, טלפון, דוא"ל.

ב. פרטי מקור הקרינה:
- מיקום המבוקש (עיר, רחוב, מספר בית, נ"צ צפון/מזרח).
- תיאור כללי של המקום (במקרה של מקור בשטח שאינו עירוני, ציון שם המועצה האזורית ושם היישוב).

ג. רמות חשיפה מרביות:
- הערכת רמות חשיפה על פי תאריך ושם בוצעה הערכה.
- מספר השירות המוענק בהערכה.
- ערכת המתן של מקור הקרינה, והבטיחות המבוצעת בהתקנתו.

ד. הצהרת מגיש/ת הבקשה:
- הצהרות בנוגע לתכנון מוקד השידור והשיקולים בשדות החשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים.
- הצהרה על נכונות ונדיבות הפרטים.

מטרת הטופס היא להגיש בקשה לקבלת היתר להקמת מקור קרינה בתחום התדרים, על פי סעיף 3 בחוק הקרינה הבלתי מייננת, למטרה של הקמה והפעלת המקור הקרינה. הטופס מציין את הפרטים הדרושים למילוי, כולל פרטי המבקש/ת ההיתר, פרטי מקור הקרינה, הערכת רמות החשיפה המרביות, והצהרות מגיש/ת הבקשה.

טופס בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תאריך: __________
הנדון: ב ק ש ה לקבלת היתר להקמה של חברת ____________
מ ס פר אתר ____________ שם האתר ____________
לפי סעיף 3 בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 ,מוגשת בזאת בקשה לקבלת היתר לשם הקמתו של מקור
קרינה מסוג _______________ שבמהלך הפעלתו נוצרת או עלולה להיווצר קרינה, בתחום התדרים
._____________
א. פרטי מבקש/ת ההיתר
ש ם החברה/שם פ ר טי ושם משפחה: __________________________
ח"פ/ת"ז: _______________________________
כ תו ב ת: ________________________________
ט ל פון: _________________________________
דו א" ל: _________________________________
ב. פרטי מקור הקרינה
המיקום המבוקש:
עיר רחוב מספר בית נ"צ צפון* נ"צ מזרח*
* רשת קואורדינטות ישראל החדשה.
הקמת מקור קרינה בשטח שאינו עירוני
יש לציין את שם המועצה האזורית, שם היישוב ותיאור כללי של המקום )כגון מדרום לצומת עמיעד(.
ת חו ם התדר ________ ה ס פ ק שידור מרבי ]ואט[ ________
מוקדי שידור
אם המיקום המבוקש הוא מרפסת או גג של דירת מגורים, יש לצרף כתב התחייבות של בעל ההיתר המאפשר כניסה,
בכל עת סבירה, של ממונה או מפקח על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006 לביקורת על אופן הקמתו
והפעלתו של מקור הקרינה.
ג. רמות חשיפה מרביות
מצורפת בזאת הערכת רמות חשיפה שבוצעה ביום __________, על ידי __________, שהוא/היא בעל/בעלת היתר
למתן שירות מס' __________.
כעולה מהערכת רמות החשיפה, התקנת מקור הקרינה – לפי שיטת ההתקנה שנקבעה בהערכה זו ולפי מרחקי הבטיחות
המפורטים בה – תבטיח כי רמת החשיפה המרבית/האופיינית של בני אדם לקרינה הצפויה ממקור הקרינה כשיופעל
לא תעלה על __________. כמו כן, באזורים שבהם תיתכן חשיפה רצופה וממושכת של בני אדם לקרינה )היינו,
חשיפה למשך ארבע שעות לפחות ביממה, במהלך חמישה ימים בשבוע, בכל מקום שבו הם נמצאים(, לא תעלה רמת
החשיפה המרבית/האופיינית שלהם על __________.2
ד. הצהרת מגיש/ת הבקשה
אני מצהיר/מצהירה בזאת כי תכנון מוקד השידור ומתן הכיסוי התקשורתי נעשו מתוך התחשבות בשיקול של מזעור
חשיפה של שדות מגנטיים וחשמליים שאליהם נחשף הציבור.
אני מ צ הי ר/מצהירה בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל מלאים, נכונים ומדויקים.
שם פרטי ומשפחה _______________ ת"ז _______________ תפקיד בחברה _______________
חתימה _______________
על הבקשה יחתום נושא משרה כהגדרתו בסעיף 17(א( בחוק הקרינה, והיא תוגש לממונה בקובץ ממוחשב בצירוף
המסמכים הדרושים.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור

פקס: 02-6495892
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 7, בניין ג'נרי 2, ירושלים 9195024
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » המשרד להגנת הסביבה » כללי » טופס בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לקבלת היתר הקמה למוקד שידור להורדה

דילוג לתוכן