טופס בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע להדפסה

מה זה טופס בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע?

שם הטופס: בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע

תוכן הטופס ומטרתו: הטופס מתייחס לחוק חופש המידע ומאפשר לאזרחים ותושבים של מדינת ישראל לבקש מידע ממשרד הביטחון על פי החוק. הטופס מאפשר למבקשים להגיש בקשה לקבלת מידע מסוים ומסמכים נלווים מוגדרים. המבקש צריך למלא פרטיו ולציין את המידע המבוקש, ובמקרה שנדרשת העברת אגרת בקשה, יש לבצע את התשלום דרך האתר הרשמי של משרד הביטחון. המבקש צריך גם להסכים לתשלום אגרת בקשה עד לסכום של 149 ₪, ובמקרה שהטיפול בבקשה יחייב תשלום גבוה יותר, יידרש להסכים לכך בנפרד.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש/ת:
- שם משפחה
- שם פרטי
- מספר זהות
- שם התאגיד (אם רלוונטי)
- מספר התאגיד (אם רלוונטי)
- כתובת מגורים: רחוב, מספר בית ודירה, ישוב, מיקוד
- טלפון
- טלפון נייד
- פקס
- דואר אלקטרוני

2. המידע המבוקש

3. מסמכים נלווים (אם רלוונטי)

4. התחייבות לתשלום עבור אגרת בקשה וכן אגרת הפקה עד לסכום של 149 ₪

5. חתימת המבקש/ת

מטרת הטופס היא לאפשר לאזרחים ותושבים להגיש בקשות לקבלת מידע ממשרד הביטחון על פי חוק חופש המידע. הטופס מסייע באיסוף המידע הנדרש למילוי כדי למזער את זמן התגובה ולאפשר טיפול מהיר ויעיל בבקשות.

טופס בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד הביטחון
_____________________________________________________________________
pniot@mod.gov.il :ל"דוא, 073-3233711 :'פקס, 03-6975540 :טלפון. 6473424 אביב-תל, הקריה
מענה טלפוני: בימים ראשון עד חמישי, בשעות 00:08 עד 00:16.
מידע אודותינו מפורסם באתר האינטרנט של משרד הביטחון בכתובת: il.gov.mod.www / פניות הציבור
לכבוד תאריך: ___________________
משרד הביטחון
אגף דוברות והסברה
היחידה לפניות ולתלונות הציבור
לידי הממונה על יישום חוק חופש המידע
הקריה
תל-אביב 6473424
בקשה לקבלת מידע - לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

פרטי המבקש/ת:
* שם משפחה: __________________________ * שם פרטי: ____________________________
* מס' זהות )9 ספרות(: ________________________ )שדה חובה למבקש מידע אודות עצמו(
שם התאגיד )הרשום כחוק בישראל(: __________________________ מספרו: _________________
* רחוב: __________________________ * מס' בית, דירה וכניסה: _______________________
* ישוב: __________________________ מיקוד: ____________________
טלפון: ___________________________ * טלפון נייד: _________________________
פקס': ___________________________ * דואר אלקטרוני: ____________________@_________
* הנני אזרח ישראלי / תושב ישראל )נא להקיף בעיגול(
* המידע המבוקש:
)ניתן לצרף בדף נפרד את פרטי המידע המבוקש, בחתימת המבקש/ת(
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
מסמכים נלווים: _________________________________________________________________
אגרת בקשה: עליך לשאת בתשלום "אגרת בקשה". התשלום מתבצע באתר האינטרנט של משרד הביטחון
)עסקים<תשלומים מקוונים<חופש המידע(. יש לצרף העתק מאישור התשלום כאימות לפעולתך.
התחייבות :
הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 149( ₪ כולל אגרת
הבקשה( )**(. אם הממונה על יישום החוק יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש ממני
הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.
______________________
* חתימת המבקש/ת )בכתב- יד(
)*( חובה למלא שדות אלה.
)**( אדם המבקש מידע אודות עצמו וזכויותיו פטור מתשלום אגרת בקשה וכן מאגרת טיפול עד 7 שעות עבודה, וכמו-כן,
עמותה או ארגון חברתי.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע

פקס: 073-3233711​
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הביטחון
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הביטחון » טופס בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לקבלת מידע בגין חוק חופש המידע להורדה

דילוג לתוכן