טופס בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי להדפסה

מה זה טופס בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי?

טופס משרד המשפטים - בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי

מטרת הטופס: בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי.

סעיפים שנדרשים למילוי:

א. מידע אישי:
- שם פרטי ושם משפחה.
- כתובת.
- מספרי טלפון (בית, עבודה, נייד).
- פקס.
- כתובת דואר אלקטרוני.

ב. פרטי המועמד:
- שם באותיות לטיניות.
- שם משפחה באותיות לטיניות.
- תעודת זהות.
- מקום ילדות.
- תאריך לידה.
- דת.
- מקצוע.

ג. מידע על המשפחה:
- מצב משפחתי (אם אדם נשוי - יש לרשום מספר ילדים).
- מקצוע נוסף של הזוגה.

ד. קשרים עם מערך המשפט:
- רכות בין המועמד לשופטים או לעובדי המסדר השראלי.
- קשר עם שופט מחוז ספציפי או עובדי משפט מחוזי.

ה. פרטי יכולות בשפות:
- הציון של היכולות בשפות ערבית, אנגלית, ועברית (סיווג: מקנה 1 למעט מיומנות, מקנה 2 ליכולת טובה, מקנה 3 ליכולת מאוד טובה).

ו. השכלה:
- רשימת המוסדות החינוכיים שבהם למד המועמד, בתוך ומחוץ לארץ.

ז. סיכום הסיפור המקצועי:
1. סיכום מקוצר של סיפור המקצוע של המועמד.

2. סיבות הגשת הבקשה לרישיון.

3. רשימת מקומות העבודה הקודמים של המועמד.

ח. פרטים בנוגע לתוצאות המשפטיות:
1. האם נגדך הוגשה תלונה או עקיפה פלילית?
2. האם הורשעת בעבירה פלילית?
3. האם ישנה תלונה או תחקיר נגדך במערך השראלי?
4. האם נפקע פסק דין או הודעת טוענים נגדך בבית המשפט?

ט. מידע נוסף:
5. האם התערער ממך כמויית מוצרים מסוימת בעבר? (במקרה חיוני, יש לפרט את הפרטים)
6. האם התבקשת לעדכן מאגרי מידע משפטיים?
7. פרטי אנשים שיכולים למלא מכתבי המומחים על טובתך.

ח. פרטי השכלה נוספים:
1. האם יש לך פעילות חברתית או תנדבותית?
2. אם כן, יש לפרט את הפרטים.

ט. פרטים אודות מאמרים או פרסומים שכתבת:

שם הטופס: טופס משרד המשפטים - בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי.

צילום מסך טופס בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי טופס מקוון

טופס בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
بسم هللا الرحمن الرحيم
وزارة القضاء
المحاكم الشرعية
صورة
طـــلــــب للحصول على إجازة المرافعة الشرعية
اإلسم الشخصي وإسم العائلة : ....................................................................
العنوان : .............................................................................................
هاتف البيت : ..................... هاتف العمل : ................... خلوي : .................
فاكس : ............................. البريد االلكتروني .............................
أ : معلومات شخصية :
بالــــــــــــــــ ر
اللاتينية
الإســـــــــــــــــــــــم بال ر اللاتينية إسم ال ب
الشخصي
بالــــــــــــــــــ ر
اللاتينية
إسم العائلة
مكـــاع العمـــ
الحالي
رقم الهوية مكاع الميلاد تاريخ الميلاد الديانة المهنة
ب . الجنسية :
جنسية إسرائيلية : نعم / لا
ه تحم جنسية أخرى ؟ أذكر .......................................
ج . مكاع السكن الحالي :
مـــــــــــــدة
السكن
الرقم او ميكود
صندوق
البريد
إســـــــــــــم
الشارع
البلدة الحي2
د . الحالة الشخصية:
أعزب / متزوج عدد ال ولاد
الوظيفــــــــــــة العنواع
الحالية
إســــــــــــــم المهنة الثفافة
الزوجه
الوظيفـــــــة العنواع
الحالية
ابــــن / ة فــــوق المهنة الثفافة
جي 18
 قرابة مع أ د القضاة او ا د موظفي المحـاكم الشـرعية ) بعيـدة او
قريبة (
 علاقة مع أ د القضاة او ا د موظفي المحـاكم الشـرعية) بعيـدة او
قريبة (
 قرابة او علاقة معينه مع قاضـي المنطقـة او ا ـد مـوظفي محكمـة
المنطقة.
ف ّصل : ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------هـ. اللغات التي تجيدها :
ضع الرقم المناسب: 1 )معرفة سطحية 2 )معرفة جيدة 3 )معرفة جيدة جدا
اللغة التكلم القراءة الكتابة3
عربي
انجليزي
عبري
و. الثفافــــــة:
أذكر المدارس والمؤسسات التعليمية التي تعلمت فيها بالبلاد وخـارج
البلاد :
نـــــــــــــــــوع
الشهادة
مـــن ســـنة
الى سنة
موضـــــــوع
التعليم
مدينـــــــــة
وبلد
المدرســـــــــــــــــة أو
مؤسسة التعليم4
ز . السيرة الذاتية :
1 . أكتب مختصر مفيد عن سيرتك الذاتية .
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
--------------------------
2 . اكتب ال سباب لتقديمك هذا الطلب .
---------------------------------------------------- .1
---------------------------------------------------- .2
---------------------------------------------------- .3
3 . اماكن العمل التي عملت بها سابقا :-
اسم المكاع نوع العم من سنة الى سنة الوظيفة
ح. معلومات بمجال سن السلوك:
1 . ه تم تقديم شكوى او لائحة اتهام ضدك بتهمة جنائية؟
ّض إذا كاع الجواب نعم ، ح
و ذلك .......................................
..........................................................
2 . ه أدانتك محكمة بتهمة جنائية ؟
ّض إذا كاع الجواب نعم ، ح
و ذلك .......................................
..........................................................
3 . هـ هنـاك أي شـكوى أو تحقيـ ضـدك فـي لجنـة الطاعـة التابعـة
لعملك .
ّض إذا كاع الجواب نعم ، ح
و ذلك .......................................
..........................................................
4 . ه أدانتك لجنة أم محكمة طاعة في عملك .
ّض إذا كاع الجواب نعم ، ح
و ذلك .......................................
..........................................................5
5 . ه تم الاعلاع عنـك كمفلـ مـن قبـ المحكمـة ؟هـ تـم تقـديم
طلب ضدك او من طرفك للإعلاع عنك كمفل ؟
ّص إذا كاع الجواب نعم ،
ف : .........................................
..........................................................
..........................................................
6 . اسماء ووظائف وهواتف مقدمي التوصية بشأنك :
----------------------- .1
----------------------- .2
----------------------- .3
----------------------- .4
7 . ه لك نشاطات اجتماعية وتطوعية ؟
ّص إذا كاع الجواب نعم ،
ف :.......................................
..........................................................
8 .أبحاث ، مؤلفات أو منشورات كتبتها :-
____________________. 1
____________________. 2
____________________. 3
أصرح بأع جميع التفاصي والمعلومات التي ذكرتهـا فـي هـذا الطلـب
صحيحة .
التاريخ __________________ توقيـــــــــــع مقـــــــــــدم الطلـــــــــــب
_______________6
طلب إعفاء من تقديم امتحاع المرافعة الشرعية
أطلب بهذا إعفائي من تقديم امتحانات المرافعة الشرعية وذلـك لـ ني
:
) ( قاض متقاعد . انهيت عملـي كقـا ض بتـاريخ ____________ بسـبب
_______________________
) ( محـــــــام / مرافـــــــع شـــــــرعي . اصـــــــ علـــــــى اجـــــــازتي مـــــــن
. __________________
) ( سكرتير اول في محكمـة شـرعية لمـدة عشـر سـنوات متتاليـه، مـن
___________ الى __________ .
التاريخ ______________ توقيع مقدم الطلب ________________
صور مصدقة عن الشهادات المرفقة مع هذا الطلب :
. 1
. 2
. 3
. 4

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לקבלת רישיון לטוען שרעי להורדה

דילוג לתוכן