טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני – עתידית קופת פנסיה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני - עתידית קופת פנסיה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני – עתידית קופת פנסיה להדפסה

מה זה טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני - עתידית קופת פנסיה?

שם הטופס: טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני - עתידית קופת פנסיה

תכלית הטופס: הטופס משמש לבקשת רישום פסק דין הנוגע לחלוקת חיסכון פנסיוני בקרן עתידית של קופת הפנסיה. הטופס מאפשר למשיכה ידע אודות הפסק דין והפרטים הנוגעים לבן הזוג לשעבר, למענה על הדרישות והכרחים החוקיים בקשר לחלוקת החיסכון הפנסיוני.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי מגיש הבקשה (שם משפחה, שם פרטי, תעודת זהות/דרכון, תאריך לידה, כתובת, טלפונים, מין)
2. פרטי העמית בקרן הפנסיה (שם משפחה, שם פרטי, תעודת זהות/דרכון, תאריך לידה, כתובת, טלפונים, מין)
3. פרטי פסק הדין (ערכאה, מספר הליך, תאריך מתן פסק דין, משך התקופה המשותפת, מועד הפירוד, שיעור להעברה)
4. תשובות לשאלות נוספות הנוגעות לתוכן פסק הדין

סיכום:
הטופס "בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני - עתידית קופת פנסיה" משמש לבקשת רישום פסק דין הנוגע לחלוקת חיסכון פנסיוני בקרן עתידית. הטופס כולל פרטים אישיים של מגיש הבקשה ושל העמית בקרן הפנסיה, פרטי פסק הדין ושאלות הקשורות לתכנים שבפסק הדין. הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד שמעוניינים לשנות את דרכי החלוקה של חיסכון הפנסיוני המשותף.

טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני - עתידית קופת פנסיה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני - עתידית קופת פנסיה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני - עתידית קופת פנסיה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני - עתידית קופת פנסיה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 1
b17030/20021 02/2018 סטודיוהראל
בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
לעניין צבירת זכויות בקרן עתידית קופת פנסיה
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
וטס יוד לארה 1 /2002 17030 b 81 02/20
א פרטי מגיש הבקשה (בן זוג לשעבר)
שם משפחה שם פרטי מס' ת.ז. / דרכון תאריך לידה

רחוב מס' יישוב מיקוד
טלפון טלפון נייד מין שם משפחה (קודם)
ז נ
דוא"ל
@
ב פרטי העמית בקרן הפנסיה
שם משפחה שם פרטי מס' ת.ז. / דרכון תאריך לידה

רחוב מס' יישוב מיקוד
טלפון טלפון נייד מין שם משפחה (קודם)
ז נ
דוא"ל
@
אבקש לרשום ברישומכם את פרטי פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני מיום בהתאם לפרטים שלהלן:
ג פרטי פסק הדין*
ערכאה מספר הליך תאריך מתן פסק דין משך התקופה המשותפת מועד הפירוד שיעור להעברה
אנא סמן את התשובה הנכונה:
האם נקבע בפסק הדין כי האמור בו יחול רק לעניין שיעור מקצבת הפרישה לבן הזוג לשעבר ולא לעניין זכויות בן הזוג לשעבר לקבצה בשל פטירתו של
החוסך? (סעיף 4) א)(1)(א) לחוק) כן לא
אם נקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת היא 120 חודשים לפחות (סעיף 19)א) לחוק):
1 .האם נקבע בפסק הדין כי בן זוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו למשיכת כספים בידי העמית שלא בדרך של קצבה ושלא בדרך של היוון
חלק מקצבה לסכום חד-פעמי? (סעיף 19)א)(1)(א)) כן לא
2 .האם נקבע בפסק הדין כי בן זוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו לדחיית יציאת העמית לקצבה למועד המאוחר מהמועד שבו הגיע לגיל
זכאות לקבלת קצבת פרישה? (סעיף 19)א)(1)(ב)) כן לא
*יובהר כי אם קיימת סתירה בין פרטי פסק הדין כפי שצוינו בטופס זה לבין הפרטים הכתובים בפסק הדין, תיבחן הבקשה על בסיס הפרטים שבפסק הדין ופרטים
אלו יירשמו בהערה, אם היא תירשם.
אני מסכים כי הודעות בקשר לבקשתי זו יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת: @
תאריך: חתימת מגיש הבקשה:
לכבוד:
לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ (להלן: "החברה המנהלת")
מסמכים שיש לצרף לבקשה:
צילום ת"ז של בן הזוג לשעבר.
פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין.
את הבקשה יש להגיש בדואר רשום או במסירה אישית לכתובת: אבא הילל 3 רמת גן 5211802 לידי מחלקת קופות גמל/קרן פנסיה.
קוד מסמך - 13218
מדיניות הפרטיות של קבוצת הראל זמינה עבורך באתר האינטרנט של החברה בכתובת: il.co.group-harel.www
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני - עתידית קופת פנסיה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני – עתידית קופת פנסיה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני – עתידית קופת פנסיה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני – עתידית קופת פנסיה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני - עתידית קופת פנסיה

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הראל, קרנות פנסיה
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » קרנות פנסיה » טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני – עתידית קופת פנסיה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני - עתידית קופת פנסיה להורדה

דילוג לתוכן