טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים – 2711 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים - 2711. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים – 2711 להדפסה

מה זה טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים - 2711?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - קופת גמל להשקעה - בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים - 2711

מטרת הטופס: הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד שמעוניינים להגיש בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני בעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים. הטופס משמש לספק את הפרטים הנדרשים על מנת לבצע את הרישום והעיבוד הנדרש על ידי חברת הביטוח או הגוף הפנסיוני.

סעיפים שנדרשים למילוי:

א. פרטי מגיש הבקשה (בן הזוג לשעבר):
- מספר זהות / דרכון
- שם משפחה
- שם פרטי
- תאריך לידה
- מין
- כתובת מגורים
- פרטים קשורים ליצירת קשר (כתובת מייל, טלפונים)

ב. פרטי החוסך:
- מספר זהות / דרכון
- שם משפחה
- שם פרטי
- תאריך לידה
- מין
- כתובת מגורים
- פרטים קשורים ליצירת קשר (כתובת מייל, טלפונים)

ג. פרטי פסק הדין:
- ערכאה מספר הליך
- תאריך מתן פסק הדין
- משך התקופה המשותפת
- מועד הפירוד
- שיעור להעברה

ד. פרטי המוצרים הפנסיוניים שלגביהם חלה הבקשה:
- סוג המוצר (קרן פנסיה/ קופת גמל/ קופת ביטוח)
- שם המוצר
- מספר חשבון

הצהרה:
מגיש הבקשה מסכים לקבל הודעות בנוגע לבקשתו, שתשלחו לדואר האלקטרוני שלו.

ימסר כי יש לצרף את המסמכים הבאים לבקשה:
א. צילום תעודת זהות של בן הזוג לשעבר
ב. פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין.

שמות החברות הפנסיוניות:
- מגדל חברה לביטוח בע"מ
- מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

תוקף המסמך: 01.2018 (מהדורה 8029)

טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים - 2711 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים - 2711 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים - 2711 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים - 2711 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

(01.2018 מהדורה(
8029
עמוד 1 מתוך 1 דפים 190027110101180118
טופס מספר 2711
הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון
בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים
לכבוד
מגדל חברה לביטוח / מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
אבקש לרשום ברישומכם את פרטי פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני מיום בהתאם לפרטים שלהלן:
א. פרטי מגיש הבקשה (בן הזוג לשעבר)
מספר זהות / דרכון שם משפחה שם פרטי תאריך לידה מין שם משפחה (קודם)
זכר נקבה
יישוב כתובת מגורים (רחוב) מס' בית מס' דירה מיקוד
דואר אלקטרוני מספר טלפון מספר טלפון נייד
ב. פרטי החוסך
מספר זהות / דרכון שם משפחה שם פרטי תאריך לידה מין שם משפחה (קודם)
זכר נקבה
יישוב כתובת מגורים (רחוב) מס' בית מס' דירה מיקוד
דואר אלקטרוני מספר טלפון מספר טלפון נייד
ג. פרטי פסק הדין*
ערכאה מספר הליך תאריך מתן פסק הדין משך התקופה המשותפת מועד הפירוד שיעור להעברה
אנא בחר את התשובה הנכונה:
הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית (סעיף7)ב)? כן לא במקרה שבו חלק מקצבה של עמית משולמת לו וחלק אחר נותר בקופת גמל - האם נקבע בפסק הדין כי החלוקה לבן הזוג לשעבר תיעשה מהיתרה
* יובהר כי אם קיימת סתירה בין פרטי פסק הדין כפי שצוינו בטופס זה לבין הפרטים הכתובים בפסק הדין, תיבחן הבקשה על בסיס הפרטים שבפסק הדין ופרטים אלו יירשמו
בהערה, אם היא תירשם.
ד. פרטי המוצרים הפנסיוניים שלגביהם חלה הבקשה (ככל שצוין בפסק הדין)
סוג המוצר (קרן פנסיה/ קופת גמל/ קופת ביטוח) שם המוצר מספר חשבון
ה. הצהרה
אני מסכים כי הודעות בקשר לבקשתי זו יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת:
חתימת
תאריך מגיש הבקשה
מסמכים שיש לצרף לבקשה:
א. צילום תעודת זהות של בן הזוג לשעבר
ב. פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין.
את הבקשה יש להגיש בדואר רשום או במסירה אישית
בדואר רשום לכתובת:
מגדל חברה לביטוח בע"מ, ת"ד 3063 קרית אריה, פתח תקווה, מיקוד 4951106
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, ת"ד 3778 קרית אריה, פתח תקווה, מיקוד 4951106
במסירה אישית - היצירה 2 ,קרית אריה, פתח תקווה.
מגדל חברה לביטוח / מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
קוד מסמך: 900

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים - 2711?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים – 2711, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים – 2711. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים – 2711.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים - 2711

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » קופת גמל להשקעה » טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים – 2711

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים - 2711 להורדה

דילוג לתוכן