טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים להדפסה

מה זה טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים?

שם הטופס: בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לבקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים, על פי החוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, ובאמצעותו מבקש המועמד לקבל אישור לפתיחת והפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המשרד המיועד לרישיון, כולל מספר ע.מ./ח.פ, שם עסק/חברה, כתובת, ישוב, מיקוד, טלפון במשרד, טלפון נייד, ודוא"ל.
2. פרטי מגיש הבקשה, כולל שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות, תאריך לידה, שם משפחה קודם, שם האב, טלפון בבית, טלפון נייד, דוא"ל, כתובת מגורים, ישוב, מיקוד.
3. פרטי בעלי המשרד, כולל שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות, מספר טלפון נייד, דוא"ל, וכתובת מגורים.
4. ממלאי/ות תפקידים בכירים בלשכה, כולל שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות, מספר טלפון נייד, דוא"ל, ניסיון קודם בתיווך כוח אדם, תחום התמחות, ותק שנים בתחום ההתמחות.
5. תחום התמחות הנדרש לפי סעיף 3.
6. אוכלוסיית יעד לדורשי עבודה בתחום תיווך כוח אדם.
7. תחומי עיסוק נוספים, אם יש.
8. הערות נוספות.

 

טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

| משרד הכלכלה והתעשייה, זרוע העבודה, מינהל הסדרה ואכיפה, אגף ההסדרה |
| labor.gov.il |
| il.gov.labor@hasdarak | דרך מנחם בגין 125 ,קומה 12 ,תל אביב |
| 03-7347870 .פקס | 03-7347946/47 .טל|
טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים
חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959( סעיף 64)
לישראלים בלבד ☐ לא / ☐ כן
לתיווך עובדים זרים ☐ לא / ☐ כן
ברשותי רישיון )סמן/י במשבצת המתאימה(: ☐ כח אדם ☐ שירות בתחום ניקיון ☐ שירות בתחום שמירה/אבטחה
פרטי המשרד המיועד:
מס. ע.מ./ ח.פ: שם עסק/חברה:
כתובת: ישוב: מיקוד:
טלפון במשרד: טלפון נייד: דוא"ל:
פרטי מגיש הבקשה:
שם פרטי: שם משפחה: מס. זהות:
תאריך לידה: שם משפחה קודם: שם האב:
טלפון בבית: טלפון נייד: דוא"ל:
כתובת מגורים: ישוב: מיקוד:
פרטי הבקשה:
הנני מבקש בזה לקבל רישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים. לשכה המיועד לסוגי
ענפים/מקצועות לפי הפירוט הבא: לחץ כאן להזנת טקסט.
יובהר כי הרישיון ניתן על בסיס תעודת יושר / רישום פלילי מול משטרת ישראל, והוא שיקבע לעניין תוקפו של
הרישיון.
בא כוח המייצג את העסק/חברה:
האם ברצונך שכל הטיפול בהליך הרישוי יתבצע באמצעות בא כוח )עו"ד/רו"ח/יועץ מס(:
☐ לא / ☐ כן
אם כן- נא מלא את הפרטים הבאים:
שם פרטי: לחץ כאן להזנת טקסט. שם משפחה: לחץ כאן להזנת טקסט. שם משרד: לחץ כאן להזנת טקסט.
דוא"ל: לחץ כאן להזנת טקסט. מספר טלפון: לחץ כאן להזנת טקסט.
| משרד הכלכלה והתעשייה, זרוע העבודה, מינהל הסדרה ואכיפה, אגף ההסדרה |
| labor.gov.il |
| il.gov.labor@hasdarak | דרך מנחם בגין 125 ,קומה 12 ,תל אביב |
| 03-7347870 .פקס | 03-7347946/47 .טל|
*יש לצרף ייפוי כח חתום של מייצג בתיק )שים לב - גם אם הנך מיוצג, עליך להיות זמין לצורך מענה לרשות
לעניינים שונים כבעל רישיון/מגיש בקשה לרישיון/חידוש רישיון(.
פרטי מנכ"ל :
שם פרטי: לחץ כאן להזנת טקסט. שם משפחה: לחץ כאן להזנת טקסט.
מס' זהות: לחץ כאן להזנת טקסט. מספר טלפון נייד: לחץ כאן להזנת טקסט.
דוא"ל: לחץ כאן להזנת טקסט. כתובת מגורים: לחץ כאן להזנת טקסט.
בעלים :
שם פרטי: לחץ כאן להזנת טקסט. שם משפחה: לחץ כאן להזנת טקסט.
מס' זהות: לחץ כאן להזנת טקסט. מספר טלפון נייד: לחץ כאן להזנת טקסט.
דוא"ל: לחץ כאן להזנת טקסט. כתובת מגורים: לחץ כאן להזנת טקסט.
בעלים :
שם פרטי: לחץ כאן להזנת טקסט. שם משפחה: לחץ כאן להזנת טקסט.
מס' זהות: לחץ כאן להזנת טקסט. מספר טלפון נייד: לחץ כאן להזנת טקסט.
דוא"ל: לחץ כאן להזנת טקסט. כתובת מגורים: לחץ כאן להזנת טקסט.
ממלאי/ות תפקידים בכירים בלשכה:
1 .שם פרטי: לחץ כאן להזנת טקסט. שם משפחה: לחץ כאן להזנת טקסט.
מס' זהות: לחץ כאן להזנת טקסט. מספר טלפון נייד: לחץ כאן להזנת טקסט.
דוא"ל: לחץ כאן להזנת טקסט. ניסיון קודם בתיווך כוח אדם: ☐ יש / ☐ אין
תחום התמחות: לחץ כאן להזנת טקסט. ותק שנים בתחום ההתמחות: לחץ כאן להזנת טקסט.
א. לחץ כאן להזנת טקסט.
בתפקיד: לחץ כאן להזנת טקסט.
ב. לחץ כאן להזנת טקסט.
בתפקיד: לחץ כאן להזנת טקסט.
| משרד הכלכלה והתעשייה, זרוע העבודה, מינהל הסדרה ואכיפה, אגף ההסדרה |
| labor.gov.il |
| il.gov.labor@hasdarak | דרך מנחם בגין 125 ,קומה 12 ,תל אביב |
| 03-7347870 .פקס | 03-7347946/47 .טל|
ג. לחץ כאן להזנת טקסט.
בתפקיד: לחץ כאן להזנת טקסט.
2 .שם פרטי: לחץ כאן להזנת טקסט. שם משפחה: לחץ כאן להזנת טקסט.
מס' זהות: לחץ כאן להזנת טקסט. מספר טלפון נייד: לחץ כאן להזנת טקסט.
דוא"ל: לחץ כאן להזנת טקסט. ניסיון קודם בתיווך כוח אדם: ☐ יש / ☐ אין
תחום התמחות: לחץ כאן להזנת טקסט. ותק שנים בתחום ההתמחות: לחץ כאן להזנת טקסט.
א. לחץ כאן להזנת טקסט.
בתפקיד: לחץ כאן להזנת טקסט.
ב. לחץ כאן להזנת טקסט.
בתפקיד: לחץ כאן להזנת טקסט.
ג. לחץ כאן להזנת טקסט.
בתפקיד: לחץ כאן להזנת טקסט.
3 .שם פרטי: לחץ כאן להזנת טקסט. שם משפחה: לחץ כאן להזנת טקסט.
מס' זהות: לחץ כאן להזנת טקסט. מספר טלפון נייד: לחץ כאן להזנת טקסט.
דוא"ל: לחץ כאן להזנת טקסט. ניסיון קודם בתיווך כוח אדם: ☐ יש / ☐ אין
תחום התמחות: לחץ כאן להזנת טקסט. ותק שנים בתחום ההתמחות: לחץ כאן להזנת טקסט.
א. לחץ כאן להזנת טקסט.
בתפקיד: לחץ כאן להזנת טקסט.
ב. לחץ כאן להזנת טקסט.
בתפקיד: לחץ כאן להזנת טקסט.
ג. לחץ כאן להזנת טקסט.
בתפקיד: לחץ כאן להזנת טקסט.
תחום התמחות הנדרש לפי:
ענפ/ים:
1 .לחץ כאן להזנת טקסט.
2 .לחץ כאן להזנת טקסט.
3 .לחץ כאן להזנת טקסט.
| משרד הכלכלה והתעשייה, זרוע העבודה, מינהל הסדרה ואכיפה, אגף ההסדרה |
| labor.gov.il |
| il.gov.labor@hasdarak | דרך מנחם בגין 125 ,קומה 12 ,תל אביב |
| 03-7347870 .פקס | 03-7347946/47 .טל|
אוכלוסיית יעד לדורשי עבודה:
1 .לחץ כאן להזנת טקסט.
2 .לחץ כאן להזנת טקסט.
3 .לחץ כאן להזנת טקסט.
תחומי עיסוק נוספים:
האם לחברה/לעסק תחום עיסוק נוסף )נא לסמן(: ☐ לא / ☐ כן
אם כן, פרט: לחץ כאן להזנת טקסט.
הערות :
לחץ כאן להזנת טקסט.
לטופס זה חובה לצרף את כלל המסמכים כמפורט באתר.
תאריך: לחץ כאן להזנת טקסט. שם מגיש הבקשה: לחץ כאן להזנת טקסט.
חתימה וחותמת העסק/חברה:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים

פקס: 074-7993009
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד העבודה
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד העבודה » טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לרישיון להפעלת לשכה פרטית לתיווך עובדים ישראלים להורדה

דילוג לתוכן