טופס בקשה לרשיון שילוט להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לרשיון שילוט. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לרשיון שילוט להדפסה

מה זה טופס בקשה לרשיון שילוט?

שם הטופס: טופס כוכב יאיר צור יגאל - עסקים - כללי - בקשה לרשיון שילוט

תקציר הטופס ומטרתו: הטופס "כוכב יאיר צור יגאל - עסקים - כללי - בקשה לרשיון שילוט" משמש להגשת בקשה להתקנת שלט או מודעה בעסק בהתאם לחוק עזר לכוכב יאיר (שילוט) התשע"ב 2012. הטופס מציין את הפרטים המשמעותיים לבקשה, כולל סוג השלט, פרטי המקום, מידות השלט ותיאורו, חומרי השלט, הרשיונות והאישורים הדרושים, ומתייחס גם להחלטת המועצה בנוגע לרשיון.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. סעיף 1: מספר השלטים הרצויים ופרטים על העסק.
2. סעיף 2: פרטי השלט, סוגו (רגיל, מודעה, על גג), תיאור המקום המדויק של השלט, ותיאור המידות והתוכן של השלט.
3. סעיף 3: פרטים על המסגרת הנושאת את השלט, צילום המקום שהשלט יוצב בו, ופרטים נוספים דרושים.
4. סעיף 4: רשיונות ואישורים נדרשים (כמו אישור חשמלאי, רשיון עסק, אישור מהנדס בניין לחוזק ויציבות, ועוד).
5. סעיף 5: התחייבות המבקש למלא את החלטת המועצה, לתשלום אגרה, והסכמת בעל הבניין במקרים מסוימים.
6. סעיף 6: פרטים על התקופה שבה הרשיון בתוקף והחיוביות לחידושו ולשלמות אגרה עבור מודעה.
7. סעיף 7: תאריך, חתימת המבקש וחותמת החברה.

כללי: הטופס יעיל עבור בקשות להתקנת שלטים או מודעות בעסקים ומתאים לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות.

טופס בקשה לרשיון שילוט חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לרשיון שילוט מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לרשיון שילוט הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לרשיון שילוט להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

לכבוד
מועצה מקומית כוכב יאיר צור יגאל
יחידת השילוט
בקשה להתקנת שלט / מודעה
בהתאם לסעיף 2 לחוק עזר לכוכב יאיר )שילוט( התשע״ב 2012 ,בדבר שילוט, אני מגיש בקשה:
1 .להתקין שלט ראשון נוסף בעסק המצוי ברחוב
2 .סוג השלט: שלט / רגיל / מודעה / על גג
3 .תיאור המקום המדויק של השלט
מידות השלט
תוכן השלט
כנדרש בחוק, אני מצרף תרשים ובו תוכנית, המראה את הסוג; הצורה; החומרים; המידות של השלט שיש
בדעתי להציג או לפרסם; המסגרת שעליה יוצב השלט או המתקן הנושא אותו, עם המפרט הטכני שלו; צילום
המקום שיוצב בו השלט על רקע כל הבניין ופרטים נוספים הדרושים לשם כך:
מצורפים:
 תמונה
 מתווה )סקיצה(
 פירוט חומרים
 צורה ומידה
 היתר בנייה )במידת הצורך(
 אישור חשמלאי מוסמך לשלט מואר
 רשיון עסק לעסקים טעוני רישוי
 הסכמת בעל הבניין )אם הבקשה לשילוט על הגג
או שילוט משותף על עמוד שילוט(.
 אישור מהנדס בניין לעניין חוזק ויציבות )אם
הבקשה לשילוט על גדר( או שילוט המצריך
קונסטרוקציה.
אני מתחייב למלא את החלטת המועצה אם השילוט יותקן שלא לפי היתר או בניגוד לאישור שיינתן, תהיה
המועצה רשאית להסירו ולחייבני בכל ההוצאות הקשורות בהסרה.
ידוע לי ש:
הרשיון לשלט בתוקף עד 12/31 בכל שנה, ויש לחדשו בכל 1 לינואר.
הרשיון למודעה בתוקף עד תום התקופה בעבורה שולמה אגרת הרשיון.
חתימה וחותמת החברה:
חתימת המבקש: תאריך:
החלטת ועדת שילוט
הוועדה, בישיבתה מתאריך , החליטה כדלקמן:
לאשר את הבקשה, כפוף לתשלום אגרה.
לדחות את הבקשה מהסיבות:
.
תאריך חתימת יו"ר ועדה
שם המבקש: ת.ז.
שם החברה ח.פ.
מספר ארנונה:
מס' טלפון:
כתובת:
מספר הבקשה:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לרשיון שילוט?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לרשיון שילוט, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לרשיון שילוט. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לרשיון שילוט.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לרשיון שילוט

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » עיריות » עיריות בשרון » כוכב יאיר צור יגאל » טופס בקשה לרשיון שילוט

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לרשיון שילוט להורדה

דילוג לתוכן