טופס בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה להדפסה

מה זה טופס בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה?

טופס משרד העבודה - בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה

מטרת הטופס:
הטופס המצורף הוא בקשה להיתר ממשרד העבודה להעסקת נערים מעל גיל 15 בהופעות בשעות הלילה, על פי סעיף 25(ד) של חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטי הבקשה:
1. סוג ההיתר המבוקש (הופעה ציבורית או הופעת פרסום).
2. פרטי מבקש ההיתר - שם פרטי, שם משפחה, מס' זהות, תאריך לידה, ארץ לידה, שם האב.
3. פרטי התאגיד אם המבקש הוא תאגיד - שם התאגיד, מס' רישומו במרשם, שם מנהל התאגיד, מס' זהות, תאריך לידה, ארץ לידה.

ב. פרטי הילד:
1. שם פרטי ושם משפחה של הילד, מס' זהות, תאריך לידה, מין (זכר או נקבה), כתובת, מס' הטלפון, שם האב, שם האם, שם האפוטרופוס אם קיים, וכתובת הילד אם הוא אינו מתגורר אצל הוריו.

ג. פרטי ההופעה הציבורית:
1. שם ההופעה.
2. סוג ההופעה.
3. תפקיד הילד בהופעה.
4. שם המחבר (במקרה של הופעת פרסום).

ד. פרטי מקום ההעסקה ושעות הפעילות:
1. מקום קיום החזרות או האימון.
2. מען התיאטרון או מקום ההצגה.
3. מען האולפן או מקום עריכת הצילומים (במקרה של סרט/סדרת טלוויזיה/פרסומת).
4. פרטי ההעסקה בשיעורי לימוד או אימון, בחזרות ובהופעות, כולל תקופת הפעילות ושעות העבודה.

מילוי הטופס משמעותי לקבלת היתר להעסקת נערים בהופעות ליליות והוא יוצר על פי חוק עבודת הנוער תשי"ג-1953.

טופס בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

משרד הכלכלה והתעשייה, זרוע העבודה, מינהל הסדרה ואכיפה
חוק עבודת הנוער דרך מנחם בגין 125( קריית הממשלה(, קומה 12 ,תל אביב
Hasdara.avodatnoar@labor.gov.il 03-7347869 – פקס, 037347926/10/51 – 'טל
www.labor.gov.il
טופס בקשה להיתר להעסקת נער בהופעה בלילה
לפי סעיפים 25( ד( לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953
לנערים מעל גיל 15 בלבד
פרטי הבקשה
)א( סוג ההיתר המבוקש -  הופעה ציבורית  הופעת פרסום )נא לסמן(
)ב( פרטי מבקש ההיתר
מבקש שאינו תאגיד:
שם פרטי________________ שם משפחה______________ מס' זהות_________________
תאריך לידה_____________ ארץ לידה_______________ שם האב__________________
מבקש תאגיד :
1 .שם התאגיד_______________ מס' רישומו במרשם המתנהל על פי דין _________________
שם פרטי ושם משפחה של מנהל התאגיד_____________________מס' זהות ______________
תאריך לידה___________ ארץ לידה ______________ שם האב___________________
2.מען מקום העסק )רחוב , מס' בית, ישוב , מיקוד( ___________________________________
3.מס' טלפון_______________ מס' טלפון נייד_________________ מס' פקס_____________
דוא"ל____________________________
)ג( פרטי הילד
1 .שם פרטי_____________________ שם משפחה_____________________
מס' זהות __________________ )9 ספרות(
2 .תאריך לידה _______________ מין  זכר  נקבה )נא לסמן(
3 .כתובת )רחוב , מס' הבית , ישוב ,מיקוד ( _____________________________________
מס' הטלפון ____________________
4 .שם האב _____________________ מס' זהות ______________________
5 .שם האם _____________________ מס' זהות ______________________
6 .שם האפוטרופוס )אם מונה( __________________ מס' זהות______________________
7 .כתובת הילד אם אינו מתגורר אצל הוריו )נא פרט( ___________________________
מס' הטלפון ________________________
8 .שם המוסד החינוכי שבו לומד הילד _________________________________________
כתובת המוסד _____________________ מס' טלפון ___________________________
)ד( פרטי ההופעה הציבורית
1.שם ההופעה ______________________________________________________________
2.סוג ההופעה_____________ _________________________________________________
3.תפקיד הילד ______________________________________________________________
4.שם המחבר_______________________________________________________________משרד הכלכלה והתעשייה, זרוע העבודה, מינהל הסדרה ואכיפה
חוק עבודת הנוער דרך מנחם בגין 125( קריית הממשלה(, קומה 12 ,תל אביב
Hasdara.avodatnoar@labor.gov.il 03-7347869 – פקס, 037347926/10/51 – 'טל
www.labor.gov.il
פרטי מקום ההעסקה ושעות הפעילות
1 .מקום קיום החזרות או האימון :__________________________________________________
2 .מען התיאטרון )או מקום ההצגה האחר( שבו מתכוונים להציג )הרחוב ,מס' הבית ,ישוב(:
________________________________________________________________________
3.מען האולפן או מקום עריכת הצילומים של הסרט / סדרת הטלויזיה / הפרסומת
________________________________________________________________________
4.פרטי ההעסקה בשיעורי לימוד או אימון, בחזרות ובהופעות ) שיעורי לימוד או אימון יש לפרט אך ורק אם
הם מתנהלים מחוץ לכותלי בית הוריו של הילד(

הפעילות התקופה מיום עד יום השעות:משעה –עד שעה
א.חזרות ,אימון ולימוד
ב.הופעות

)ה( יידוע הנער ושמיעתו
הנני מצהיר כי הבאתי לידיעת הנער את זכותו להביע עמדתו בהקשר להעסקתו בטופס הבעת העמדה
המפורט להלן:
שם המבקש___________________ חתימה___________________
 הנער הביע את עמדתו  הנער לא הביע את עמדתו )נא לסמן(
טופס הבעת עמדה
אני )שם פרטי ושם משפחה( ___________________________מס' זהות________________________
מודיע כי פרטי הבקשה להיתר להעסקתי הוסברו לי על ידי_____________________________________
עמדתי היא __________________________________________________________________
בקשות מיוחדות שלי______________________________________________________________
גילי _________________________________________________________________________
תאריך:__________________ חתימה :_____________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה

פקס: 074-7993009
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד העבודה
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד העבודה » טופס בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשת היתר להעסקת בני נוער בהופעות בשעות הלילה להורדה

דילוג לתוכן