טופס דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות להדפסה

מה זה טופס דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות?

טופס משרד הרווחה והביטחון החברתי - תמיכות מקרן העיזבונות - דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות

מטרת הטופס:
הטופס משמש לדיווח על ביצוע מקוצר של תשלומי עזבונות עבור מוסדים נתמכים על ידי מקרן העיזבונות. הטופס מכיל פרטי המוסד הנתמך, דיווחים על התמיכות והתשלומים, והצהרות שונות מהנתמכים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. נספח 1 – פרטי מוסד נתמך: מילוי פרטי המוסד הנתמך, פרטי המנהלים, ושם המורשה לחתימה.
2. דיווחים על התמיכה והתשלומים: הזנת פרטי החשבוניות המצורפת, כולל שם הספק, מספר חשבונית, תאריך חשבונית, תאריך פירעון, וסכום החשבונית.
3. הצהרות: הזנת הצהרות מטעם המוסד הנתמך, המאשרות את נכונות הנתונים ואת תוקף התמיכה, ומזהות את החותמים המורשים.

שם הטופס:
טופס משרד הרווחה והביטחון החברתי - תמיכות מקרן העיזבונות - דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות

פסקה אחת:
הטופס משרד הרווחה והביטחון החברתי - תמיכות מקרן העיזבונות - דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות משמש לדיווח על ביצוע מקוצר של תשלומי עזבונות עבור מוסדים נתמכים על ידי מקרן העיזבונות. הטופס כולל מילוי פרטי המוסד הנתמך, דיווחים על התמיכות והתשלומים, והצהרות מטעם הנתמכים. הטופס כולל את נספח 1 עם פרטי המוסד, דיווחים על התמיכה והתשלומים עם פרטי החשבוניות המצורפת, והצהרות מטעם המוסד הנתמך. הטופס מסייע בתהליך של ניהול וביצוע התמיכות בצורה שקופה ואחראית.

טופס דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
סעיף 8 ג' דו"ח ביצוע לקבלת תמיכה מקרן העיזבונות לשנת 2010
נספח 1 – פרטי מוסד נתמך – חובה לכל הגופים הנתמכים
שם המוסד
הנתמך
מספר
כתובת
טלפון פקס
פירוט מנהלי הגוף ובעלי זכות חתימה:
שם פרטי ומשפחה ת.ז. תפקיד בעל זכות
חתימה
פרטי רואה החשבון :
שם משרד רואי החשבון
כתובת
טלפון פקס:
באור על השימוש שנעשה בכספי התמיכה שהתבקשו ממשרד הרווחה:
הצהרה
הרינו להצהיר כי הנתונים תואמים את ספרי החשבונות של התאגיד וכי ההוצאות המפורטות
הינן בגין הפעילות הנתמכת וכי לא הוגשו ולא יוגשו לתשלום למשרד ממשלתי אחר ו/או
ליחידה אחרת במשרד הרווחה למעט הוצאות שכן הוגשו לתשלום למשרדים אחרים ו/או
ליחידות אחרות במשרד הרווחה ועליהם דיווחנו בדוח זה.
שם מורשה החתימה _____________________2
תפקיד החותם:_________________ חתימה
______________
חותמת ______________
תאריך_______
חותמת רואה חשבון לזיהוי ________________

חתימה ________________
תאריך_______
לכל סוגי התמיכה, יש לצרף צילום חשבוניות נאמן למקור .
הדיווח יתבצע בפורמט הבא:
החשבוניות יוגשו בצורה מסודרת המלווה בדף מרכז:
שם התאגיד : ______________
מספר התאגיד : ______________
סוג התמיכה : ______________
הפעילות הנתמכת: ______________
מס"ד מס'
חשבונית
שם הספק סכום החשבונית תאריך
החשבונית
תאריך פירעון
התשלום
סה"כ

הצהרה
הרינו להצהיר כי הנתונים תואמים את ספרי החשבונות של התאגיד וכי ההוצאות המפורטות
הינן בגין הפעילות הנתמכת וכי לא הוגשו ולא יוגשו לתשלום למשרד ממשלתי אחר ו/או
ליחידה אחרת במשרד הרווחה למעט הוצאות שכן הוגשו לתשלום למשרדים אחרים ו/או
ליחידות אחרות במשרד הרווחה ועליהם דיווחנו בדוח זה .
שם מורשה החתימה חתימה בעל זכות
חתימה
תאריך חתימה וחותמת רואה
חשבון לשם זיהוי
שם מורשה החתימה חתימה בעל זכות
חתימה חותמת התאגיד:
* במידה ואושרה חלוקת מלגות יש למלא את הטבלה הבאה :
מס"
ד
מס' צ'ק סכום שם המקבל מס' זהות ישוב שנת
תשלום3
סה"כ
הצהרה
הרינו להצהיר כי הנתונים תואמים את ספרי החשבונות של התאגיד וכי ההוצאות המפורטות
הינן בגין הפעילות הנתמכת וכי לא הוגשו ולא יוגשו לתשלום למשרד ממשלתי אחר ו/או
ליחידה אחרת במשרד הרווחה למעט הוצאות שכן הוגשו לתשלום למשרדים אחרים ו/או
ליחידות אחרות במשרד הרווחה ועליהם דיווחנו בדוח זה .
שם מורשה החתימה חתימה בעל זכות
חתימה
תאריך חתימה וחותמת רואה
חשבון לשם זיהוי
שם מורשה החתימה חתימה בעל זכות
חתימה חותמת התאגיד:
במידה ואושרה תמיכה לפרויקט הכולל שכר יש למלא את הטבלה הבאה :
דיווח שכר עובדים מקצועיים לשנת 2010
לפרויקט _______________________________
הנתונים בשקלים חדשים
מס' שם העובד תעודת זהות תואר תפקיד עלות שכר בש"ח לשנה
סה"כ
* יש לצרף דוח עלות מעביד לשנת 2010 ולסמן בו את העובדים השייכים לפעילות
הנתמכת .
הצהרה
הרינו להצהיר כי כל הנתונים נכונים ומתבססים על ספרי החשבונות של התאגיד ועל דוחות
עלות השכר המצורפים ומסומנים בחותמת רואה חשבון לשם זיהוי וכי העובדים המדווחים
בדוח זה אינם מדווחים למשרדי ממשלה אחרים ו/או ליחידות אחרות במשרד הרווחה לשם
קבלת תמיכה/ עיזבונות/תקצוב .4
תאריך:_____________ שם מורשה החתימה _____________________
תפקיד החותם: ____________________ חתימה וחותמת:_______________
חתימה וחותמת רואה חשבון לשם זיהוי תאריך

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס דוח ביצוע מקוצר לתשלום עזבונות להורדה

דילוג לתוכן