טופס דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים להדפסה

מה זה טופס דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים?

טופס: טופס המשרד להגנת הסביבה - כללי - דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים

מטרת הטופס: דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים, על מנת לעמוד בהוראות החוק לאוויר נקי ולצמצום זיהום האוויר ממצי כלי רכב.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם החברה ומספר ח.פ.
2. פרטי רכבים, כולל מספר רישוי, תוצר דגם, סוג הרכב, אמצעי הנעה, שנת יצור, משקל כולל, תקן יורו, ואמצעי הפחתת חלקיקים אם מותקנים.
3. נתוני נסועה שנתית לכל סוג ותקן יורו.
4. סיכום פניות עשן שהתקבלו.
5. סיכום ביצוע הכשרה לנהיגה חסכונית לשנה החולפת.

הערות:
- יש למלא את הטפסים בהתאם להוראות המפורטות בהן.
- אם מדובר ברכב שאינו חייב לו אמצעי הפחתה, אין למלא את חלקי הטופס הקשורים לאמצעי הפחתה.
- ניתן למלא רק 70% מכלי רכב בצי אם מתעניינים בפליטת חלקיקים מ-70% מכלי רכב בצי.
- נתוני נסועה לא יפורסמו באתר המשרד לעיון הציבור.
- יש להזין את הנתונים עבור כל כלי רכב כבד בצי בנפרד.
- הטופס כולל סיכום נתוני כלי רכב לפי סוג ותקן יורו.
- מומלץ למלא רק 85% מצי הרכב בטופס "דיווח פרטני" לצורך חישוב פליטת חלקיקים.
- נתוני ביצוע הכשרה לנהיגה חסכונית יש לרשום בטופס באופן ידני.
- נתוני נסועה מחושבים באופן אוטומטי לאחר הזנת נתוני הרכבים בטופס "דיווח פרטני".

טופס דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב לפי סעיפים 16 ו- 41 לחוק אוויר נקי,
יש למלא את שם החברה ואת מספר ח.פ. בכל גיליון עבודה
יש למלא רק את השדות הלבנים. השדות המסומנים באפור אינם למילוי
הערה: יש למלא את הפרטים עבור הרכבים מתוך רישיון רכב
יש למלא את מספר רישוי ותוצר דגם של כל רכב
יש למלא את סוג הרכב מתוך הבחירת המוצגת
יש למלא את אמצעי הנעה של הרכב מתוך הבחירה המוצגת
יש למלא את שנת יצור של הרכב מתוך הבחירה המוצגת
יש למלא את המשקל הכולל של הרכב בק"ג
יש למלא את תקן יורו של הרכב מתוך הבחירה המוצגת
ברגע שמילאתם את סוג הרכב ואת תקן יורו יוצג באופן אוטומטי מקדם פליטת חלקיקים המתאים
יש למלא את סוג אמצעי הפחתת חלקיקים (רטרופיט) במידה ומותקן על הרכב. אין למלא אמצעי הפחתה שהותקנו על ידי יצרן הרכב המקורי
יש למלא את שיעור ההפחתת חלקיקים של אותו האמצעי שמותקן על הרכב
בגיליון זה באופן אוטומטי נבנה סיכום הנתונים שהוזנו בגיליון "דיווח פרטני" למעט הסיכום אודות אמצעי הפחתה. יש למלא את סיכום אמצעי ההפחתה באופן ידני
בגיליון זה יופיע באופן אוטומטי סיכום נתוני כלי רכב לפי סוג ותקן יורו.
יש למלא את הנסועה הממוצעת לכל קבוצת הרכבים לפי סוג ולפי תקן יורו.
מיד לאחר מילוי הנסועה יחושב באופן אוטומטי ערך מקדם פליטת חלקיקים (גר'/ק"מ) מכלל הצי
על מנת לחשב פליטת חלקיקים מ-%70 כלי רכב בצי, יש להעתיק את הקובץ שנית ולמלא רק 70 % מכלי רכב בצי בגיליון
: נתוני נסועה לא יפורסמו באתר המשרד לעיון הציבור
בגיליון זה יש למלא סיכום פניות עשן שהתקבלו עבור שנה שחלפה
בגיליון זה ממלאים סיכום לגבי ביצוע הכשרה לנהיגה חסכונית עבור שנה שחלפה.
: בדיווח הנוכחי עבור תוכניות ההכשרה שהוגשו לממונה ועדיין לא אושרו, אנא רשמו "הוגש לאישור"
נהיגה חסכונית"
הערות כללית
הנחיות כלליות והערות למילוי הטפסים בגיליונות:
דיווח פרטני"
סיכום דיווח פרטני"
דיווח נסועה ופליטות "
פניות בנושא עשן"
אין למלא אמצעי הפחתה שהותקנו על ידי יצרן הרכב המקורי
יש למלא את סיכום אמצעי ההפחתה באופן ידני
"דיווח פרטני"מספר רישוי תוצר ודגם רכב סוג רכב
הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת
דיווח נתונים לסוף שנת אמצעי הנעה שנת ייצור
משקל כולל
(ק"ג)
הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "___________________
______ לפי סעיף 12) א) בהוראותתקן יורו
מקדם הפליטה
של הרכב לפי
תקן יורו (לפי
התוספת
הראשונה
סוג אמצעי הפחתת
חלקיקים (רטרופיט)
שהותקן ברכב (סעיף
5) א) בהוראות)
___________________", ח"פ _______________, לפי דיווח הנתונים לסוף שנת _____ לפי הסעיף 12
שנת ייצור משאית
אוטובוס
עירוני
אוטובוס בין
עירוני
אוטובוס מפרקי
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
סך הכל לפי סוג 0 0 0 0
הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת בהוראות
מספר כלי רכב סך הכל שנתי תקן יורו
מכל תקן יורו
0 Pre-Euro 0
0 Euro I 0
0 Euro II 0
0 Euro III 0
0 Euro III 98% מסנן עם 0
0 Euro IV 0
0 Euro V 0
0 Euro VI דיזל 0
0 גז דחוס או היברידי VI Euro 0
0 Zero Emission חשמלי 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
פליטת חלקיקים ממוצעת מ- %85 מצי כלי הרכב של החברה
(גרם לק"מ)
פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל צי כלי הרכב של החברה
לק"מ)
משאיות)
הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "___________________", ח"פ _______________, לפי סעיפים סוג אמצעי
הנעה
מספר כלי רכב
בכל סוג אמצעי
הנעה
סוג אמצעי
הפחתה
שהותקן ברכב
(רטרופיט)
סולר 0
חשמלי 0
היברידי 0
גז טבעי דחוס 0
גז טבעי מנוזל 0
ביודיזל 0
0
#DIV/0!
0
מצי כלי הרכב של החברה
פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל צי כלי הרכב של החברה (גרם
לפי סעיפים 16 ו- דיווח הנתונים לסוף שנת ________ לפי הסעיף
מספר כלי רכב
נסועה
שנתית
ממוצעת
(ק"מ)
מספר כלי רכב
נסועה
שנתית
ממוצעת
(ק"מ)
0 0 Pre-Euro
0 0 Euro I
0 0 Euro II
0 0 Euro III
0 0 Euro III 98% מסנן עם
0 0 Euro IV
0 51,000 0 Euro V
36,000 0 0 Euro VI דיזל
גז דחוס או היברידי VI Euro 0 0
0 0 Zero Emission חשמלי
הערות לחישוב:
סיכום נסועה שנתית של כלל כלי רכב בצי (ק"מ)
תקן יורו
לצורך חישוב פליטה ממוצעת מ- %85 מהצי יש להזין בדיווח הפרטני רק %85 מצי הרכב
פליטת חלקיקים מכלל כלי רכב בצי תוצג בטבלה זו באופן אוטומטי לאחר שמזינים בקובץ "דיווח פרטני" את הנתונים עבור כלל כלי רכב כבד בצי
פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל צי כלי הרכב של החברה (גרם לק"מ)
פליטת חלקיקים ממוצעת מ- %85 מצי כלי הרכב של החברה (גרם לק"מ)*
הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת
משאית אוטובוס עירונילפי הסעיף 12) א) בהוראות
מספר כלי רכב
נסועה
שנתית
ממוצעת
(ק"מ)
מספר כלי רכב
נסועה
שנתית
ממוצעת
(ק"מ)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
את הנתונים עבור כלל כלי רכב כבד בצי.
#DIV/0!
הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "___________________", ח"פ _______________, לפי סעיפים
אוטובוס בין עירוני אוטובוס מפרקילפי סעיפים 16 ו- 41 לחוק אוויר נקי, דיווח הנתונים לסוף שנת _______ לפי הסעיף 12
תאריך פניה מספר רישוי רכב
הרכב עבר בהצלחה
בדיקת זיהום אוויר תוך 3
ימי עבודה
הרכב הושבת באופן
זמני עד שעבר
בהצלחה בדיקת זיהום
אוויר
פרטי הפניה אופן הטיפול (יש לסמן X במקום המתאים
סיכום פניות ציבור בנושא עשן
הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת א) בהוראות
הרכב הושבת לחלוטין
במקום המתאים)
הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "_________", ח"פ _______________, לפי סעיפים 16 ו- 41 לחוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008.מועד אישור תכנית ההכשרה
על ידי הממונה
אחוז מנהגי החברה שעברו
הכשרה בשנה האחרונה
אחוז מנהגי החברה שעברו
הכשרה בשלוש השנים
האחרונות
סיכום נתונים בדבר ביצוע הכשרה לנהיגה חסכונית בקרב
נהגי כלי הרכב של החברה
הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת
דיווח הנתונים לסוף שנת_______ לפי הסעיף 12) א) בהוראות הוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "___________________", ח"פ _______________, לפי סעיפים 16 ו- 41 לחוק אוויר לחוק אוויר

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים

פקס: 02-6495892
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 7, בניין ג'נרי 2, ירושלים 9195024
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » המשרד להגנת הסביבה » כללי » טופס דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס דיווח שנתי על נתוני פליטות מצי כלי רכב כבדים להורדה

דילוג לתוכן