טופס הארכת לימודים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הארכת לימודים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הארכת לימודים להדפסה

מה זה טופס הארכת לימודים?

טופס: טופס הארכת לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה - הרשות ללימודים מתקדמים

מטרת הטופס: בקשה להארכת לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
I) פרטים אישיים:
- שם התלמיד/ה
- מספר תעודת זהות
- טלפון/ים
- כתובת דואר אלקטרוני
- חתימה

II) רקע התחלתי:
- שנת ההתחלה בלימודי התואר השני
- שנת הלמידה האחרונה בה נרשמת ללימודים
- תאריך החזרתך מחופשה מלימודים (אם יש)

III) מצב אקדמי:
- האם סיימת את כל חובות הלמידה (כולל הגשת עבודות סמינריוניות)
- כמה חובות למידה נותרו (אם יש)

IV) נימוקים לבקשת ההארכה (מרשום הטקסט)

V) תיאור קצר על התקדמות המחקר והמשימות הנדרשות עד להגשת התיזה לשיפוט (ימולא על ידי התלמיד)

VI) חוו"ד והמלצת מנחה/ים:
- שם מלא של המנחה
- חתימת המנחה

VII) חוו"ד והמלצת יו"ר הועדה החוגית לתואר שני (לכל התלמידים):
- שם מלא של יו"ר הוועדה
- חתימת יו"ר הוועדה

שם הטופס: טופס הארכת לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה - הרשות ללימודים מתקדמים.

טופס הארכת לימודים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הארכת לימודים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הארכת לימודים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הארכת לימודים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

| Mt. Carmel, Haifa, 31905, Tel: (972)-04-8240109, Fax: (972)-04-81240746 graduate@research.haifa.ac.il | 04-8240746 :פקס, 04-8240109 :טל, 31905 ,חיפה, הכרמל הר
טופס בקשת הארכת לימודים לתואר שני לשנה"ל _________סמסטר א / ב /שנתי
יש להעביר הבקשה לרשות ללימודים מתקדמים רק לאחר מילוי כל הפרטים, כולל המלצת החוג,כמפורט בטופס
I ) פרטים אישיים
שם התלמיד/ה החוג _____________________
מספר ת.ז טלפון/ים
כתובת דואר אלקטרוני ___________________________ חתימה _______________
II )רקע
התחלתי את לימודי התואר השני בשנה"ל ________________
שנת הלימודים האחרונה בה הייתי רשום/ה ללימודים _______
יצאתי בעבר לחופשה מאושרת מלימודים בשנה"ל ___________
III )מצב אקדמי
] [ סיימתי כל חובות הלמידה, כולל הגשת עבודות סמינריוניות בהיקף של _____________שש"ס.
] [ נותרו לי חובות למידה בהיקף של _________________ כולל הגשת עבודות.
IV )נימוקים לבקשת ההארכה: ______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
לתלמידי מסלול א' בלבד:
שמות מנחה/ים של עבודת הגמר )תיזה(
] [ אושרה לי הצעת התיזה בתאריך
] [ הגשתי את הצעת התיזה להערכת הוועדה החוגית לתואר שני, אולם טרם אושרה לי סופית.
] [ טרם הגשתי הצעת תיזה .
V )תיאור קצר על התקדמות המחקר והמשימות הנדרשות עד להגשת התיזה לשיפוט )ימולא ע"י
התלמיד בדף הבא(- חובה למלא.
VI(חוות דעת והמלצת מנחה/ים:
תאריך שם מלא של המנחה וחתימה
לשימוש פנימי
נבדק ע"י ____________
תאריך______________| Mt. Carmel, Haifa, 31905, Tel: (972)-04-8240109, Fax: (972)-04-81240746 graduate@research.haifa.ac.il | 04-8240746 :פקס, 04-8240109 :טל, 31905 ,חיפה, הכרמל הר
VII )חוו"ד והמלצת יו"ר הועדה החוגית לתואר שני )לכל התלמידים(:
תאריך שם מלא של יו"ר הוועדה וחתימה _____| Mt. Carmel, Haifa, 31905, Tel: (972)-04-8240109, Fax: (972)-04-81240746 graduate@research.haifa.ac.il | 04-8240746 :פקס, 04-8240109 :טל, 31905 ,חיפה, הכרמל הר
התקדמות המחקר )ימולא ע"י התלמיד(

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הארכת לימודים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הארכת לימודים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הארכת לימודים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הארכת לימודים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הארכת לימודים

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הארכת לימודים להורדה

דילוג לתוכן