טופס הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי – פורמט DOC להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי - פורמט DOC. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי – פורמט DOC להדפסה

מה זה טופס הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי - פורמט DOC?

שם הטופס: טופס משרד הביטחון - הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי - פורמט DOC

תוכן הטופס: הטופס הנ״ל הינו טופס הבקשה שנוצר על מנת לסייע לחברות שמעוניינות לקבל רשיון לעסוק בהצפנה מסחרית. הטופס מתאים לכל סוגי העיסוק בהצפנה מסחרית ומכיל את הסעיפים הנדרשים למילוי על מנת לסייע בתהליך הבקשה לרשיון.

מטרת הטופס: הטופס מתפקיד לסייע לחברות בהגשת בקשה לרשות משרד הביטחון לקבלת רשיון לעסוק בהצפנה מסחרית. הטופס מאפשר לחברות לספק את המידע הנדרש על מנת שמשרד הביטחון יוכל לבצע תהליך הסמכות והרישוי הנדרש.

סעיפים הנדרשים למילוי:

1. פרטי החברה:
- שם החברה
- מספר חברה (ח.פ.)
- תחומי עיסוק
- כתובת, יישוב, מיקוד
- טלפון ופקס החברה
- אתר אינטרנט

2. פרטי מנכ"ל החברה:
- שם ומשפחה
- פרטי יצירת קשר

3. פרטי נציגי החברה ואנשי הקשר:
- שם ומשפחה
- תפקיד בחברה
- מחלקה / אגף
- פרטי יצירת קשר

4. פרטי הבקשה ותאור המוצר:
- שם המוצר
- גרסה
- ייעוד המוצר ותאור כללי
- מנגנוני הצפנה במוצר (אלגוריתמים, אורך מפתח רלוונטי)
- תיאור טכני מפורט של המוצר ורכיבי ההצפנה

5. פעילות / תחומי עיסוק מבוקשים:
- סוגי פעילות (פיתוח, יצור, שינוי, שילוב, רכישה וכדומה)
- יעדים למכירה בעולם ובישראל
- שם המדינה והלקוח (אם מדובר בלקוח ממדינה חוץ-ישראלית)

הטופס מציין את הפרטים הנדרשים למילוי בכדי להגיש בקשה לרשות משרד הביטחון לקבלת רשיון לעסוק בהצפנה מסחרית. המועץ לציון: יש לצרף גם מסמכים טכניים נוספים ולהעביר את הבקשה בדרכים שונות, לפי ההוראות המצוינות בטופס.

שימו לב: התקשורת בדואר אלקטרוני אינה מאובטחת, ולכן המידע יימסר על אחריות השולח.

טופס הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי - פורמט DOC חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי - פורמט DOC מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי - פורמט DOC הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי - פורמט DOC להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
דברי הסבר
בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי
טופס הבקשה / קובץ זה מהווה רשימת תיוג אשר תפקידה לסייע לחברה המבקשת
לקבל רשיון עיסוק בהצפנה מסחרית.
הטופס מתאים להגשת בקשה לכל סוגי העיסוק בהצפנה מסחרית.
יש להשלים את הפרטים הנדרשים בסעיפים השונים כמו כן ניתן לערוך את הקובץ
ולהתאימו לתרחיש לגביו מבקשת החברה רשיון עיסוק בהצפנה.
לקובץ הבקשה המלא יש לצרף קובץ טכני מפורט לגבי המוצר / אמצעי ההצפנה
לגביו מבוקש הרשיון )מומלץ כי קבצים אלו יוגשו בפורמט מוכר כגון pdf או word.)
את קובץ / טופס הבקשה המלא והקובץ הטכני ניתן להגיש באמצעות דואר אלקטרוני
ornit_gabbay@mod.gov.il :הכתובת לפי
הדרך המועדפת על ידנו לקבלת הבקשה הינה בדואר אלקטרוני*.
במידה וברצונכם לשלוח את קובץ הבקשה בדואר רשום יש לשלוחו לפי הכתובת:
פיקוח ורישוי אמצעי הצפנה
משרד הביטחון
ת"ד 7093 , הקריה, תל-אביב 6107002
במידה וברצונכם למסור את הקובץ ע"י שליח יש לתאם הנושא מראש בטל'
.0723915739
בנוסף לטופס יש להעביר למשרדנו את הצהרת המבקש לעסוק באמצעי הצפנה
מסחרי בדואר רשום ובמקביל יש להעביר את ההצהרה לפקס' 3231942-073.
הצהרה זו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של משהב"ט לפי הכתובת:
http://www.mod.gov.il/ListForms/hazhara1.pdf
סיוע ומידע נוסף ניתן לקבל בטלפון 0723915739.
*הערה:
התקשורת בדואר אלקטרוני עם יחידתנו אינה מאובטחת, לכן העברת מידע באמצעי זה ע"י הפונים
תיעשה עפ"י שיקול דעתם ועל אחריותם. במידה וקיימת רגישות מסחרית או כל רגישות אחרת
במידע אשר יש להעביר ליחידתנו, אנא תאמו עימנו טלפונית דרכי מסירתו.2
לכבוד
מנהל פיקוח ורישוי אמצעי הצפנה
משרד הביטחון
תאריך הגשת הבקשה:
בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי
הנני מבקש בזאת לעסוק באמצעי הצפנה כמפורט להלן:
פרטי החברה / )רישום כעוסק בצופן מסחרי(
שם החברה:
ח.פ. - מספר ברשם החברות:
תחומי עיסוק:
כתובת:
יישוב:
מיקוד:
טלפון חברה:
פקס' חברה:
אתר אינטרנט:
ת"ד:
יישוב ת"ד:
מיקוד ת"ד:
הערות:
פרטי מנכ"ל החברה
שם ומשפחה:
טלפון ישיר:
פקס' ישיר:
טלפון נייד:
:E-mail
נא שלב כאן לוגו
החברה34
פרטי נציגי החברה ואנשי קשר
בתחום השיווק והמכירות
שם ומשפחה:
תפקיד בחברה:
מחלקה / אגף:
טלפון ישיר:
פקס' ישיר:
טלפון נייד:
:E-mail
בתחום הטכני וניהול המוצר
שם ומשפחה:
תפקיד בחברה:
מחלקה / אגף:
טלפון ישיר:
פקס' ישיר:
טלפון נייד:
:E-mail
פרטי הבקשה ותאור המוצר*
שם המוצר:
גרסה:
ייעוד המוצר ותאור כללי:
מנגנוני הצפנה במוצר:
)יש לציין כל סוג של מנגנון במידה וקיים במוצר: proprietary, hash, symmetric-a, symmetric)
מנגנון / אלגוריתם / סטנדרט אורך מפתח רלוונטי5
*יש לצרף לבקשה מסמך טכנולוגי מפורט ביותר המתאר את המוצר ורכיבי ההצפנה
וממשקיה.
פעילות / תחומי עיסוק מבוקשים
] [ פיתוח ] [ יצור ] [ שינוי ] [ שילוב ] [ רכישה ] [ שימוש ] [ החזקה
] [ יצוא

] [ העברה )ממקום למקום או מיד ליד( ] [ יבוא ] [ הפצה ] [ מכירה ] [
ניהול מו"מ
יעדים מבוקשים למכירה בעולם ובישראל
שם המדינה שם הלקוח סוג הלקוח )ממשלתי או אחר(
הערות:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי - פורמט DOC?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי – פורמט DOC, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי – פורמט DOC. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי – פורמט DOC.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי - פורמט DOC

פקס: 073-3233711​
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הביטחון
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הביטחון » טופס הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי – פורמט DOC

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת בקשה לקבלת רשיון לאמצעי הצפנה מסחרי - פורמט DOC להורדה

דילוג לתוכן