טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח להדפסה

מה זה טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח?

שם הטופס: טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח

מטרת הטופס: הטופס משמש למבוטחי רכב להגיש ערעור בנוגע לנתונים במאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח. הערעור נוגע לנתונים שנמצאים במאגר והמבוטח רוצה להתנגד להם או להגיע לבירור.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המערער - שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., כתובת, תאריך לידה, שם האב, מספר רכב המבוטח, סוג הרכב המבוטח, פרטי תקשר (טלפון, פקס, דוא"ל).
2. פרטי חברת הביטוח/סוכן הביטוח - שם חברת הביטוח/סוכן הביטוח, איש קשר, כתובת, פרטי תקשר (טלפון, פקס, דוא"ל).
3. נושא הערעור - בחירת סעיף או מילוי פרטים עבור הנתונים שמבוקש להתנגד אליהם:
- נתוני הרכב - בחירת הנתון הנכון, הנתון השגוי, והנתון הנכון.
- נתוני תביעה - פרטים על תביעה שנרשמה בחברת ביטוח, כולל תאריך ומספר רכב.
- ותק נהיגה - הנתונים הנכונים והשגויים.
4. אישור המערער - אישור מצד המערער להעברת מסמכים ונתונים למפעיל המאגר ולחברת הביטוח לצורך בירור.

מטרת הטופס היא לאפשר למבוטחי רכב להגיש ערעור בנוגע לנתונים שנמצאים במאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח. הטופס מציין את הפרטים הנדרשים למילוי, הכוללים פרטי המערער ופרטי הביטוח. המבוטח יכול לבחור באיזה סעיף להגיב - כגון נתוני הרכב המבוטח, נתוני תביעה או ותק נהיגה, ולהצביע את הנתון הנכון והשגוי.

טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

נספח א' – טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע לאיתור הונאות ביטוח*
"מאגר המידע שהוקם מכוח סעיף 11 א 'ו 51 לפקודת ביטוח רכב מנועי{ נוסח חדש } תש"ל 1970 ומכוח תקנות ביטוח רכב מנוע )הקמה וניהול של מאגרי מידע התשס"ד 2004".(
לכבוד: חברת ISO קליימסרצ' ישראל בע"מ תאריך : _____________
תוצרת הארץ 3
תל – אביב, 67891 באמצעות הפקס למספר: 5372299-03 או בדוא"ל לכתובת: il.co.ISOClaimSearch@HD
1-700-70-66-40 :טלפון
פרטי המערער
*שם פרטי __________ *שם משפחה ___________ *ת. זהות כולל ביקורת __ - _______________
כתובת: רחוב ________________ מס' בית________ עיר __________ מיקוד _____________
תאריך לידה ___________ שם האב _____________
מספר הרכב המבוטח______________ סוג הרכב המבוטח_________________
פרטי התקשרות: טלפון:________________________ פקס: ___________
דוא"ל: __________________________________________________________
פרטי חברת הביטוח/סוכן הביטוח באמצעותם נעשתה הפניה למאגר:
שם חברת הביטוח / סוכן/ות הביטוח:_______________ איש קשר בחברה/סוכנות הביטוח:____________
כתובת:______________________ טלפון איש קשר בחברה/סוכן ביטוח:________________________
פקס:_______________________ דוא"ל:___________________________________
נושא הערעור )סמן X במשבצת המתאימה או מלא פרטים במקום המיועד(
נתוני הרכב - הקף סוג הנתון השגוי: משקל/נפח מנוע/ סוג רכב/ABS/כריות אויר/ מערכות בטיחות
)מערכת התרעה על אי שמירת מרחק ומערכת התרעה על סטייה מנתיב(/אחר _____________
הנתון הנכון ___________________ הנתון השגוי __________________________
נתוני תביעה: לא הוגשה תביעה ו /או הנהג לא נהג ברכב המבוטח בעת התאונה
בתביעה שנרשמה בחברת ___________ מתאריך ___________ במספר רכב________
ו/או בתביעה שנרשמה בחברה ___________ מתאריך ___________ במספר רכב________
וותק נהיגה לסוג הרכב המבוטח שגוי:
הנתון הנכון ________________ הנתון השגוי___________________________
שלילה/ות רישיון לא מוכרות )לפי תאריכי תחילת שלילה(:
מתאריך ______________ ו/או מתאריך _______________ ו/או מתאריך ________
רכב גנוב : הרכב לא היה גנוב ביום ביצוע הביטוח.
אחר ______________________________________________________________
הערות : ______________________________________________________________
______________________________________________________________
אישור המערער:
הנני מאשר למפעיל המאגר להעביר מסמכים ונתונים אשר העברתי למפעיל המאגר בין אם ישירות ובין אם באמצעות
סוכן ביטוח ו/או מיופה כח ו/או חברת ביטוח, לצורך בירור הערעור. מפעיל המאגר יהא רשאי להעביר את המסמכים
והנתונים לכל חברת ביטוח אליה פניתי ו/או אליה אפנה בעתיד בעניין פוליסת ביטוח חובה, בכפוף לכך שהם יהיו
רלבנטיים לאותה פוליסה.
בערעור על אמצעי בטיחות – בנוסף, על האמור לעיל, הריני מאשר למפעיל המאגר לפנות לחברה אשר שיווקה ו/או
יצרה את מערכת הבטיחות ולעדכן את נתוני המאגר על פי תוצאות הבדיקה.
*חתימת המערער: ________________ תאריך: ____________
הערה: במקרה של פנייה ישירה של המערער למפעיל המאגר יש לצרף צילום תעודת זהות. במקרה של פניית המערער
באמצעות עורך דין יש לצרף פנייה בכתב ויפוי כוח מתאים לצורך ביצוע הבירור.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, ביטוח רכב
טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » ביטוח רכב » טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הגשת ערעור על נתוני מאגר המידע ISO לאיתור הונאות ביטוח להורדה

דילוג לתוכן