טופס הודעה על עדכון מוטבים – קרן השתלמות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הודעה על עדכון מוטבים - קרן השתלמות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הודעה על עדכון מוטבים – קרן השתלמות להדפסה

מה זה טופס הודעה על עדכון מוטבים - קרן השתלמות?

שם הטופס: טופס הודעה על עדכון מוטבים - קרן השתלמות

תוכן הטופס: הטופס מיועד לנשים וגברים ונבנה על מנת לעדכן את הקרן השתלמות (או קרנות אחרות) בנוגע לפרטי מוטבים. הטופס כולל את פרטי המוטבים הכוללים שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, מספר זהות או דרכון, וכתובת. הטופס גם מאפשר לציין את הקרן/הקופה אליה משתייך המוטב ולהפרט על סכומי תגמולים או כספי תגמולים שנרשמו בשמו. הטופס מבקש אישורים מהמוטבים לעבר העברת המידע ומסמכים בקשר לכך.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. בחירת הקופה/הקרן הרצויה (במקרה של קיום מספר קופות/קרנות)
2. מספר חשבון בקופה/קרן
3. פרטי המוטב (שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, מספר זהות, כתובת)
4. אפשרות להצהרת המוטב לשימוש וניהול הפרטים האישיים על פי חוקי הגנת הפרטיות
5. אפשרות לקבלת פניות שיווקיות מהחברה
6. חתימת המוטב ובמקרה המיוחד, חתימת בעל רישיון (במידה ונדרש)

מטרת הטופס: מטרת הטופס היא לאפשר למוטבים לעדכן את הקרן השתלמות בנוגע לפרטיהם האישיים, לבחור את הקרן המתאימה, לציין פרטי חשבון, ולאשר את שימוש וניהול המידע האישי שלהם.

טופס הודעה על עדכון מוטבים - קרן השתלמות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הודעה על עדכון מוטבים - קרן השתלמות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הודעה על עדכון מוטבים - קרן השתלמות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הודעה על עדכון מוטבים - קרן השתלמות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 1
27665/27783 01/2020 סטודיוהראל
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הודעה על עדכון מוטבים
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
לכבוד
הראל פנסיה וגמל בע"מ / קרן החסכון לצבא בקבע - חברה לניהול קופות גמל בע״מ.
רחוב אבא הלל 3 ,רמת גן 5211802 ת.ד. 1963
סוג מסמך 12295
א פרטי הקופה/הקרן
אני ממנה את הרשומים מטה כמוטבים לתשלום כספי תגמולים מהקופה/הקרן הנ"ל אחרי מותי: נא לסמן את הקופה/הקרן המבוקשת:
הראל קופת גמל הראל קרן השתלמות קרן החיסכון לצבא הקבע הראל גמל להשקעה מס' חשבון בקופה
כפי שמופיע בדוח השנתי
ג פרטי מוטבים
להלן פרטי המוטבים שאני ממנה כזכאים לכספים הרשומים לזכותי בקופה/בקרן לאחר מותי והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנון הקופה/הקרן
שם פרטי* שם משפחה* תאריך לידה מס' זהות / דרכון* כתובת קרבת משפחה חלק ב-%*
סה״כ
*ככל שלא ימולא החלק של המוטב באחוזים, בעת פטירה יחולקו הסכומים והתגמולים באופן שווה בין המוטבים.
ככל שאחד המוטבים המפורטים לעיל ילך לעולמו לפני, אני מורה כי הסכומים והתגמולים שהיו אמורים להיות משולמים לו לאחר פטירתי יועברו לאנשים הבאים:
לשאר המוטבים בחלקים שווים
לשאר המוטבים באופן יחסי לחלקם
ליורשיי החוקיים (על פי צו ירושה או צו קיום צוואה)
אחר:
הערה: בהיעדר הוראה לעניין מינוי מוטבים במועד קרות האירוע המזכה, הסכומים יועברו ליורשיי על פי דין או על פי צוואה והכל בכפוף להוראות התקנון.
ד אישורים
ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול
קופת הגמל/קרן ההשתלמות שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי
חוק הגנת הפרטיות.
אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת:
@ וזאת במקום באמצעות הדואר.
אני מעוניין/ת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה.
ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל: pirsum/il.co.hrl.www
או באמצעות פניה בכתב לכתובת: בית הראל, הראל פנסיה וגמל בע"מ, אבא הלל 3 ,ת"ד, רמת גן 5211802 ,או באמצעות פנייה טלפונית למספר 7547777-03.
תאריך: חתימת עמית:
ה פרטי בעל רישיון (לא נדרש בהצטרפות מקוונת)
שם פרטי שם משפחה מס' בעל רישיון מס' סוכן בחברה שם סוכנות
ו הצהרת בעל רישיון
אני שפרטיו לעיל, מצהיר בזאת ומאשר כי הוראת מוטבים זו נחתמה לפני ו/או מולאה לבקשת העמית
לאחר שהעמית זוהה על ידי.
תאריך: חתימת בעל רישיון:
ב פרטי העמית
שם פרטי* שם משפחה* שם משפחה קודם מס' זהות / דרכון*
תאריך לידה מין
ז נ
מצב משפחתי
רווק נשוי גרוש אלמן ידוע בציבור
יש להעביר טופס מקורי בלבד בתוספת צילום תעודת זהות בדואר או לידי נציג החברה במשרדי קבלת הקהל של החברה,
או לחילופין
העתק מהטופס באמצעות בעל רישיון, בצירוף הצהרתו של בעל הרישיון כנדרש בסעיף ו' לטופס, לכתובת: בית הראל, הראל פנסיה וגמל,
אבא הלל 3 ,ת"ד 1951 ,רמת גן 5211802.
במידה והבקשה חתומה בחתימה ממוחשבת, ניתן להעביר באמצעות המייל לכתובת: il.co.ins-harel@idconpension
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הודעה על עדכון מוטבים - קרן השתלמות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הודעה על עדכון מוטבים – קרן השתלמות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הודעה על עדכון מוטבים – קרן השתלמות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הודעה על עדכון מוטבים – קרן השתלמות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הודעה על עדכון מוטבים - קרן השתלמות

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הראל, קרנות השתלמות
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » קרנות השתלמות » טופס הודעה על עדכון מוטבים – קרן השתלמות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הודעה על עדכון מוטבים - קרן השתלמות להורדה

דילוג לתוכן