טופס הודעה על פטירה בנציגות ישראל בחוץ לארץ להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הודעה על פטירה בנציגות ישראל בחוץ לארץ. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הודעה על פטירה בנציגות ישראל בחוץ לארץ להדפסה

מה זה טופס הודעה על פטירה בנציגות ישראל בחוץ לארץ?

טופס: הודעה על פטירה של אזרח / תושב בחו"ל
מטרת הטופס: דיווח על פטירת אזרח או תושב ישראל בחו"ל לרשות האוכלוסין וההגירה במדינת ישראל, על פי סעיף 21 לחוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה – 2691.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הנפטר/ת: מספר זהות, מספר דרכון/תעודת מעבר, שם משפחה, שם פרטי, שם האב, תאריך הלידה, והקירבה לנפטר/ת.
2. פרטי הרשות המודיעה: שם הרשות, כתובת הרשות, שם נציג הרשות המודיעה, ומספר הטלפון של הרשות.
3. פרטי המודיע/ה: מספר זהות, מספר דרכון/תעודת מעבר, שם משפחה, שם פרטי, שם האב, תאריך הלידה, מצב האישי של המודיע/ה.
4. מקום הפטירה: מיקום בו התרחשה הפטירה.
5. תאריך הפטירה: תאריך בו התרחשה הפטירה.
6. מספר התעודה: מספר התעודה המציינת את הפטירה, והמידע הכללי שמסר עליה (תאריך הוצאת התעודה, ומי הוציא אותה).
7. פרטים נוספים: כמו הוצאה על ידי ומקום הוצאת התעודה.

מטרת הטופס היא לאפשר לאנשים לדווח על פטירת אזרח או תושב ישראל שהתרחשה בחו"ל לרשות האוכלוסין וההגירה במדינת ישראל. הטופס מכיל את המידע הדרוש לדיווח ולזיהוי הנפטר, וכן את המידע הדרוש לצורך התעודה והתיקון של רישום האוכלוסין.

טופס הודעה על פטירה בנציגות ישראל בחוץ לארץ חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הודעה על פטירה בנציגות ישראל בחוץ לארץ מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הודעה על פטירה בנציגות ישראל בחוץ לארץ הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הודעה על פטירה בנציגות ישראל בחוץ לארץ להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הדרכה:
1 .חובה לצרף להודעה תעודת הזהות ו/או מסמך הנסיעה של
הנפטר/ת.
2 .על המודיע להיות בן משפחה של הנפטר/ת או עורך דין
המייצג בן משפחה של הנפטר/ת בצירוף יפוי כוח מבן
במשפחה.
3 .במקרים חריגים ניתן לקבל את הודעת הפטירה גם מהרשויות
המקומיות בחו"ל )משרד החוץ, בית חולים, בית אבות
וכדומה(.
4 .חובה לצרף להודעה תעודת פטירה מקורית מאושרת
ומאומתת כנדרש.
5 .תעודות שאינן בשפות עברית או ערבית, חובה להמציא
תרגום נוטריוני לעברית של התעודה והאישורים.
6 .ניתן להגיש את ההודעה הן בנציגויות ישראל בחוץ-לארץ והן
בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה בישראל.
7 .ניתן לקבל את הודעת הפטירה גם מרשויות/ארגונים מקומיים
במקרים בהם ההודעות נמסרות בנציגויות ישראל בחו"ל.
Instructions:
1. It is obligatory to bring with the notification with the ID card and/or with the
travel document of the deceased.
2. The notifier must be a member of the deceased's family or an attorney
representing the deceased's family with an attached power of attorney
from the family.
3. In exceptional cases, one can receive the notification about the death
from the local authorities abroad (the Foreign Ministry, hospital, senior
citizens home, etc.)
4. It is obligatory to attach to the notification the original death certification
approved and verified as required.
5. In the case of documents that are not in Hebrew or Arabic, it is obligatory
to provide a notarized translation into Hebrew of the document and
certifications.
6. One can submit the notification to an Israeli Diplomatic Mission abroad or
to one of the offices of the Population and Immigration Authority in Israel.
7. One can obtain the notification about the death from local
authorities/organization in those cases where the notification is submitted
to an Israeli Diplomatic Mission abroad.
מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
State of Israel
Population and Immigration Authority
הודעה על פטירה של אזרח / תושב בחו"ל
לפי סעיף 21 לחוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה – 2691
NOTIFICATION ABOUT THE DEATH OF AN ISRAELI CITIZEN/RESIDENT ABROAD
According to Paragraph 12 of the Population Registration Law 5725-1965
הודעה על פטירה של אזרח /תושב בחו"ל לפי סעיף 21
לחוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה – 2691:
פטירה בחוץ-לארץ:
תושב שנפטר בחוץ-לארץ, חייבים בן-זוגו, בניו והוריו, שהם
תושבים, למסור הודעה על כך לפקיד רישום תוך שלושים
יום מהיום שבו נודע להם דבר הפטירה.
Notification About the Death of An Israeli Citizen/Resident Abroad
According to Paragraph 12 of the Population Registration Law
5725-1965:
Death Abroad:
In the case of an Israeli citizen or resident abroad, the spouse,
children, or parents who are Israeli citizens/residents must submit
notification to the registration clerk within 30 days of the death.
מספר הזהות
I.D. number
מספר דרכון/תעודת מעבר
Passport / pass number
שם המשפחה
Surname
השם הפרטי
Given name
שם האב
Father’s name
תאריך הלידה
Date of Birth
הקירבה לנפטר
Relationship to Deceased
Day Month Year
המען / Address
הישוב
City
הרחוב
Street
מספר הבית
Bldg. No.
מספר הדירה
Apt. No.
המיקוד
Zip Code
מספר הטלפון
Tel. Number
פרטי הרשות המודיעה
Details of the Notifying Authority
שם הרשות המודיעה
Name of Notifying Authority
כתובת הרשות
Address of Notifying Authority
שם נציג הרשות המודיעה
Name of Representative of Notifying
Authority
מספר טלפון Number. Tel
פרטי המודיע/ה
Details of the Notifierמספר הזהות
I.D. number
מספר דרכון/תעודת מעבר
Passport / pass number
שם המשפחה
Surname
השם הפרטי
Given name
שם האב
Father’s name
תאריך הלידה
Date of Birth
המצב האישי
Personal Status
Day Month Year
מקום הפטירה
Place of Death
תאריך הפטירה
Date of Death
מספר התעודה
Number of Certificate
הוצאה על-ידי
Issued by
תאריך הוצאת התעודה
Date of Issuance
מסמכים מצורפים: תעודת הפטירה:  מאומתת  לא מאומתת
Attached Documents Death Certificate  Verified  Not Verified
Signature of Notifier / המודיע חתימת Date / תאריך Place / מקום
מדינת ישראל
רשות האוכלוסין וההגירה
State of Israel
Population and Immigration Authority
הודעה על פטירה של אזרח / תושב בחו"ל
לפי סעיף 21 לחוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה – 2691
NOTIFICATION ABOUT THE DEATH OF AN ISRAELI CITIZEN/RESIDENT ABROAD
According to Paragraph 12 of the Population Registration Law 5725-1965
פרטי הנפטר/ת
Details of the Deceased
נצגות ישראל ב- תאריך שם הפקיד/ה מקבל/ת הבקשה
לשימוש נציגות ישראל
For the Use of the Israeli Mission Abroad
הלשכה ב- תאריך שם מקבל/ת ההודעה
הערות:
מר / 6 לשימוש הרשות /102/1
For the Use of the Authority

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הודעה על פטירה בנציגות ישראל בחוץ לארץ?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הודעה על פטירה בנציגות ישראל בחוץ לארץ, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הודעה על פטירה בנציגות ישראל בחוץ לארץ. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הודעה על פטירה בנציגות ישראל בחוץ לארץ.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הודעה על פטירה בנציגות ישראל בחוץ לארץ

פקס: 02-5303367
כתובת לשליחת מכתבים: שדרות יצחק רבין 9, קרית הלאום, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד החוץ
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החוץ » טופס הודעה על פטירה בנציגות ישראל בחוץ לארץ

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הודעה על פטירה בנציגות ישראל בחוץ לארץ להורדה

דילוג לתוכן