טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה קרן פנסיה לעצמאים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה קרן פנסיה לעצמאים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה קרן פנסיה לעצמאים להדפסה

מה זה טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה קרן פנסיה לעצמאים?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - קרנות פנסיה - הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה

מטרת הטופס: הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד שרוצים להורית לקרן מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ את ההוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה לחשבון בנק מסוים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם הבנק
2. מספר סניף
3. כתובת הסניף (רחוב)
4. מספר בית
5. יישוב
6. מיקוד
7. פרטי חשבון הבנק לתשלום הקצבה
8. מספר חשבון בנק
9. שם בעל החשבון
10. שם בנק
11. שם סניף
12. מספר סניף

מטרת ההוראה בטופס היא להעביר לקרן מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ את ההוראה לבצע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה על פי בקשת המשתמש לחשבון הבנק שצוין בטופס. ההוראה היא מחייבת ולא ניתנת לשינוי או ביטול ללא הסכמת הקרן מראש ובכתב.

שוליים:
- ההוראה נוגעת רק לסכומים שהועברו לחשבון על ידי הקרן ואינה מועילה לסכומים שלא היו ברשות המשתמש על-ידי הקרן.
- ההוראה אינה מהווה ויתור או מחילה על זכויות המשתמש על-פי תקנון הקרן, ומגיעה לקרן את הזכות להחזיר סכומים ששילמה למשתמש בלבד.

תאריך חתימה: 25/07/2023

טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה קרן פנסיה לעצמאים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה קרן פנסיה לעצמאים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה קרן פנסיה לעצמאים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה קרן פנסיה לעצמאים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שם מספר זהות
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון
הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי קצבה
לכבוד
שם הבנק מספר סניף כתובת הסניף (רחוב) מספר בית יישוב מיקוד
פרטי חשבון הבנק לתשלום הקצבה
מספר חשבון בנק שם בעל החשבון שם בנק שם סניף מספר סניף
נכבדי,
הואיל ומגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ המנהלת את קרן הפנסיה "מגדל מקפת" ו"יוזמה" משלמת / תשלם לי מידי חודש בחודשו
קצבה חודשית, אשר נזקפת / תיזקף על-ידכם, לפי בקשתי, לזכות חשבוני אצלכם, אני נותן לכם בזה, לפי בקשת הקרן, הוראה מוחלטת ובלתי
חוזרת, להחזיר לקרן לפי דרישתה הראשונה כל סכום שיועבר על-ידה לחשבוני שלא כדין ומבלי שהיתה לי זכות לסכום זה, בהתאם לקביעת
הקרן ומבלי שייפגעו זכויותיי כאמור להלן, וזאת כל עוד מצב חשבוני יאפשר לי זאת ו/או לא תהיה כל מניעה חוקית לביצוע הוראתי זו.
ידוע לי שאוכל להורות לבן משפחה לפעול מטעמי בחשבון לאחר תיאום הנושא עם הקרן.
הוראותיי הנ"ל אינן ניתנות לכל שינוי או לביטול בלי הסכמת הקרן מראש ובכתב, והן יישארו בתוקפן גם אחרי שזכותי לקצבה תפוג לחלוטין.
למען הסר ספק, ומבלי לגרוע בהחלטיות הוראותיי הנ"ל, מוצהר בזה שאין לראות בהוראה זו שום ויתור או מחילה על זכות כלשהי המגיעה לי
ו/או לזכאים מכוח זכותי על-פי תקנון הקרן, וכי הוראה זו ניתנת כדי לאפשר לקרן להחזיר לעצמה כספים ששילמה לי מבלי שהייתי זכאי להם
על-פי תקנון הקרן, בהתאם לקביעתה וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפעול בכל הליך אחר להשבת סכומים ששולמו על-ידה ביתר.
הוראתי זו כוחה יפה רק לגבי כספים שהועברו לחשבוני על-ידי הקרן, ובשום מקרה אין לנהוג לפיה לגבי סכום גבוה יותר מסך הסכומים
שהועברו על-ידי הקרן.
חתימת
העמית
25/07/2023
תאריך
לצורך תשלום לחשבון הבנק הנ"ל יש לצרף המחאה מקורית מבוטלת או להחתים את הבנק על האישור מטה
אישור הבנק:
יש לחתום במקום המיועד ולהחזיר לקרן
מספר
זהות
מתנהל
על שם
המבוטח
אנו מאשרים כי
החשבון שמספרו
חתימת
תאריך הסניף
^
)30. 3202 הר ודהמ (
2751
iRk
קוד מסמך:1331 עמוד 1 מתוך 1 דפים 0713310000101010323
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה קרן פנסיה לעצמאים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה קרן פנסיה לעצמאים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה קרן פנסיה לעצמאים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה קרן פנסיה לעצמאים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה קרן פנסיה לעצמאים

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, קרנות פנסיה
טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » קרנות פנסיה » טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה קרן פנסיה לעצמאים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה – יוזמה קרן פנסיה לעצמאים להורדה

דילוג לתוכן