טופס הוראת קבע באשראי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הוראת קבע באשראי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הוראת קבע באשראי להדפסה

מה זה טופס הוראת קבע באשראי?

שם הטופס: טופס מועצה אזורית חוף הכרמל - גבייה - הוראת קבע באשראי

מטרת הטופס: הטופס מיועד להרשאת מועצה אזורית חוף הכרמל לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי עבור ארנונה וחינוך על ידי בעל/ת החשבון.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם בעל/ת החשבון כפי שמופיע בספרי הבנק.
2. ת"ז (תעודת זהות) של בעל/ת החשבון.
3. הוראה לחיוב חשבון כמפורט להלן בגין חיובי ארנונה / חינוך.
4. א. הודעת התשלום תישלח אליי 7 ימים לפחות לפני המועד האחרון לתשלום כפי שמצוין על גבי הודעת החיוב.
ב. ביטול הוראה זו ייכנס לתוקפו 2 ימי עסקים לאחר מסירת הודעה בכתב ממני למועצה האזורית חוף הכרמל.
ג. ידוע לי כי המועצה האזורית חוף הכרמל תפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
ד. ידוע לי כי אין הנחה כלשהי על תשלום בכרטיס אשראי.
ה. נא לחייב אותי פעם בחודש או פעם בחודשיים (בחירת תדירות החיוב).
5. פרטי כרטיס האשראי: מספר הכרטיס, תוקף, CVV2.
6. שם מחזיק הכרטיס.
7. מספר תעודת הזהות של מחזיק הכרטיס.
8. כתובת מחזיק הכרטיס.
9. מס' טלפון/סלולארי של מחזיק הכרטיס.
10. קוד המשלם מספר הנכס.
11. כתובת הדוא"ל (Mail-E) שבה יש לקבל שוברי ארנונה (כן/לא).
12. חתימת בעל/ת הכרטיס ותאריך החתימה.

הטופס מאשר את חיוב החשבון באמצעות כרטיס אשראי בהתאם לפרטי הכרטיס שמוזנים בטופס, ומתחייב לשלם בזמן ולהפרות כל שימוש לרשותו בכרטיס אשראי מסוים.

טופס הוראת קבע באשראי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הוראת קבע באשראי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הוראת קבע באשראי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הוראת קבע באשראי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עין כרמל, דאר נע חוף הכרמל 3086000 ,טל. 8136200-04 ,פקס. 9841789-04
לכבוד
מחלקת הגביה
המועצה האזורית חוף הכרמל
הנדון: הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי
אני הח"מ )שם בעל/ת החשבון כפי שמופיע בספרי הבנק(:
שם: __________________ ת"ז _________________ נותן בזה למועצה האזורית חוף הכרמל
הוראה לחייב את חשבוני/נו כמפורט להלן בגין חיובי ארנונה / חינוך )מחק את המיותר( בסכומים ובמועדים
שייקבעו ע"י המועצה האזורית חוף הכרמל ובתנאים הבאים:
א. הודעת התשלום תישלח אליי 7 ימים לפחות לפני המועד האחרון לתשלום כפי שמצוין על גבי הודעת
החיוב.
ב. ביטול הוראה זו ייכנס לתוקפו 2 ימי עסקים לאחר מסירת הודעה בכתב ממני למועצה האזורית חוף
הכרמל.
ג. ידוע לי כי המועצה האזורית חוף הכרמל תפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב
החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
ד. ידוע לי כי אין הנחה כלשהי על תשלום בכרטיס אשראי.
ה. נא לחייב אותי ) נא לסמן ב- X ( פעם בחודש או פעם בחודשיים.
פרטי כרטיס האשראי )ימולא ע"י בעל הכרטיס(: )לא ניתן לעשות ה.ק בכרטיס אשראי מסוג "דיינרס"(
מספר הכרטיס תוקף CVV2 *
M M Y Y
שם מחזיק הכרטיס מספר תעודת זהות
כתובת מחזיק הכרטיס מס' טלפון/סלולארי
קוד המשלם מספר הנכס כתובת Mail-E
מאשר קבלת שוברי ארנונה באמצעות Mail-E כן לא
* קוד האבטחה CVV2 נועד לשמור ולהבטיח את מקוריותו של כרטיס האשראי. זהו למעשה אמצעי זיהוי
נוסף למספר כרטיס האשראי.CVV2 הוא המספר בן 3 הספרות המודפס בכרטיסי ויזה וישראכרט על גבי פס
החתימה בגב הכרטיס. בכרטיסי אמריקן אקספרס המספר מודפס מלמעלה בצד ימין ממספר הכרטיס.
X
חתימת הפקיד המאשר תאריך חתימת בעל/ת הכרטיס

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הוראת קבע באשראי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הוראת קבע באשראי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הוראת קבע באשראי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הוראת קבע באשראי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הוראת קבע באשראי

פקס: 04-8136282
כתובת לשליחת מכתבים: מועצה אזורית חוף הכרמל קיבוץ עין כרמל, ד.נ. חוף הכרמל
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הוראת קבע באשראי להורדה

דילוג לתוכן