טופס היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים להדפסה

מה זה טופס היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים?

שם הטופס: טופס רשות הטבע והגנים - היתרים - היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים

מטרת הטופס:
הטופס מאפשר לספק את הרשאת הגלישה והטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים בישראל. כל מקום מפורט בטופס כולל מידע על מיקום השמורה, הפעילויות המותרות שם, וההגבלות וההנחיות החיוניות לבצע את הפעילות בצורה בטוחה ובהתאם לחוק.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם המקום (מספר מס'ד מחוז, מיקום אורך רוחב, עד אורך עד רוחב).
2. הנחיות ותנאים ספציפיים לפעילות במקום זה.

היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים:

טופס זה מאפשר גלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים בישראל לפי ההגבלות וההנחיות המפורטות בטופס. המטרה היא להבטיח שפעילות זו תתבצע בצורה בטוחה ובהתאם לחוק ולהגבלות המוגדרות.

טופס היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

www.parks.org.il והגנים הטבע רשות
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_
חטיבת פיקוח ואכיפה, אגף בטיחות ומניעת שריפות

SigalitWebSiteShevokKehila-Kahal:Gאתר ג'ומימסמכיםאכיפההיתר גלישה מעודכן ונגיש 2023.docx_
______________________________________________________________________________________________________________________________
רח' עם ועולמו 3 ,גבעת שאול, ירושלים 95463 טל: 5005444-02 פקס: 5005459-02
) * הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים(
1
היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים
בהתאם לסמכותי לפי סעיפים 7-6 לחוק גנים לאומיים, שמורת טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח – 1988 ,ולפי תקנה 10 א' לתקנות שמורות הטבע )סדרים והתנהגות( התשל"ט- 1979,
הריני להתיר גלישה וטיפוס בשמורות המפורטות להלן, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בהיתר זה:
הערה: בכל אתרי הגלישה והטיפוס הותקנו עיגונים וחובה להשתמש רק בהם.
מס"ד מחוז מיקום אורך רוחב עד אורך עד רוחב הנחיות
1 צפון מערת קשת
775700 218700
גלישה בלבד, הגלישה מותרת מגיל 10 ומעלה,
חובת חבישת קסדה בהליכה מסיום הגלישה עד לחניה
2 צפון מצוקי גיתה בנחל בית העמק
763144 222138 בלבד טיפוס 763106 222107
3 צפון מצוק דלתון
767972 248034 וטיפוס גלישה 248070
4 צפון מצוקי רמים
גלישה בלבד 252360 788750
5 צפון הוטה 6 - רכס פקיעין
גלישה בלבד 233389 764678
6 צפון נחל זויתן )הקניון השחור(
762700 264700 762000 264500
גלישה בלבד מותנה ברישום מראש במשרדי השמורה
לפני הירידה לנחל . הכניסה למסלול מותרת מגיל 10
ומעלה. הגלישה במסלול זה גם במסגרת פעילות
עצמאית מותרת רק למי שמחזיק בתעודת מדריך/מאמן
מוסמך מטעם מוסד מורשה המוכר על ידי משרד
התרבות והספורט או מי שמלווה על ידי מדריך/מאמן
כאמור.www.parks.org.il והגנים הטבע רשות
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
חטיבת פיקוח ואכיפה, אגף בטיחות ומניעת שריפות

______________________________________________________________________________________________________________
רח' עם ועולמו 3 ,גבעת שאול, ירושלים 95463 טל: 5005444-02 פקס: 5014827-02
) * הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים(
2
מס"ד מחוז מיקום אורך רוחב עד אורך עד רוחב הנחיות
7 צפון מחצבות קדומים 201784 736983 גלישה וטיפוס
8 מרכז גיא בן הינום 221590 630688 טיפוס בלבד
9 יו"ש נחל שילה עילי מצוק בית אריה
טיפוס בלבד 205300 660600
10 יו"ש
נחל פרת - )ואדי קלט( – עין פארה
טיפוס בלבד לפי השילוט המותקן באתר. 228608 638018 במצוק הצפוני 228833 637829
11 יו"ש
נחל פרת - )ואדי קלט( – עין פארה
228248 638013 טיפוס בלבד במצוק הדרומי 228390 637954
12 יו"ש נחל קומראן
243240 627590 בתוך האפיק ובמורד הנחל בלבד - גלישה בלבד 243043 627595
חצצון נחל ש"יו 13 607702 236395 608265 237350
בתוך האפיק ובמורד הנחל בלבד מותר לגלישה בלבד. סגור
לגלישה בעונת הקינון והדגירה בין התאריכים 12/1 עד ה
30/4
מאושר לגלישה לכל אורכו, הטיפוס מאושר על הקיר 238950 616280 238563 616467 14 יו"ש נחל תמרים
שמצפון למפל התחתון בלבד.
238125 611815 בתוך האפיק ובמורד הנחל בלבד - גלישה בלבד 237403 611855 15 יו"ש נחל טור
גלישה בלבד 234688 611767 16 יו"ש נחל דרג'ה )משאש(
"הפינה" לטיפוס בלבד 234800 611302 17 יו"ש נחל דרג'ה )משאש(www.parks.org.il והגנים הטבע רשות
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
חטיבת פיקוח ואכיפה, אגף בטיחות ומניעת שריפות

______________________________________________________________________________________________________________
רח' עם ועולמו 3 ,גבעת שאול, ירושלים 95463 טל: 5005444-02 פקס: 5014827-02
) * הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים(
3
מס"ד מחוז מיקום אורך רוחב עד אורך עד רוחב הנחיות
בתוך האפיק ובמורד הנחל בלבד - גלישה בלבד 234000 576800 18 דרום נחל רחף תחתון
225074 537318 גלישה בלבד 225048 537303 19 דרום נחל צין
גלישה בלבד 181354 502122 20 דרום מכתש רמון - סמוך למרכז המבקרים
גלישה בלבד 188999 384741 21 אילת נחל יהושפט
תנאים לגולשים ולמטפסים במצוקים
• בעת פעילות גלישה/טיפוס במסגרת פעילות מסחרית, רשאי להדריך רק מי שמחזיק בתעודת מדריך/מאמן מוסמך מטעם מוסד מורשה המוכר על ידי משרד התרבות והספורט ומשתמש
בציוד תקני ותקין.
• בעת פעילות עצמאית רשאי לגלוש/לטפס רק מי שעבר הכשרה מתאימה בגלישת/טיפוס מצוקים )או מלווה ע"י מדריך מוסמך( ומשתמש בציוד תקני ותקין.
• מטעמי בטיחות, חל איסור על גלישה/טיפוס של אדם בודד ללא נוכחות של אדם אחד נוסף לפחות.
• גלישה זוויתית )אומגה( - תותר בתנאים מיוחדים ובהיתר פרטני בלבד לכל אירוע בנפרד.
• חובה להשתמש בעיגונים תקניים אשר הותקנו באתר ע"י הרט"ג, וכן בחבל אבטחה.
• חובה לקשור כל חבל ל - 2 עיגונים נפרדים.
• חל איסור מוחלט על שימוש בעיגונים אחרים מכל סוג.
• חל איסור כניסה לאתר הטיפוס/גלישה כאשר יש התראה על מזג אוויר סוער, רוחות ערות או חשש משיטפונות באזור.
• חל איסור על גלישה וטיפוס בשעות החשיכה. יש לתכנן את סיום הגלישה/טיפוס כך שהיציאה מהאזור המטוייל תהיה עד לחצי שעה לפני אור אחרון.www.parks.org.il והגנים הטבע רשות
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
חטיבת פיקוח ואכיפה, אגף בטיחות ומניעת שריפות

______________________________________________________________________________________________________________
רח' עם ועולמו 3 ,גבעת שאול, ירושלים 95463 טל: 5005444-02 פקס: 5014827-02
) * הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים(
4
• ההליכה בשבילים המוסדרים בלבד.
• הזהרו מפני אבנים מידרדרות!
• על הגולש/מטפס קיימת החובה להערך בהתאם לגובה המרבי של קיר הגלישה והטיפוס, חובה להצטייד בחבלים באורך מתאים שיהיה ארוך מגובה מצוק הגלישה.
חובת חבישת קסדה וחל איסור שימוש ברתמות מאולתרות.
• יש להשמע להוראות השילוט המותקן באתר.
• הפגיעה בחי, בצומח ובדומם - אסורה!
• שמרו על הנקיון וקחו האשפה עמכם.
• אם נתקלתם במתקני עגינה לקויים אנא דווחו מיד למוקד רשות הטבע והגנים  טלפון: 3639*
• הגלישה והטיפוס על אחריות הגולש ו/או המטייל בלבד.
• הרשות אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לגולש ו/או למטפס.
• גולשים הפועלים במסגרת משרד החינוך חייבים לפעול בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא.
• הפרה של תנאי מתנאי היתר זה, עלולה להוות עבירה פלילית והמפר צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
• מומלץ להצטייד במפות סימון שבילים רלוונטיות ומעודכנות.www.parks.org.il והגנים הטבע רשות
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
חטיבת פיקוח ואכיפה, אגף בטיחות ומניעת שריפות

______________________________________________________________________________________________________________
רח' עם ועולמו 3 ,גבעת שאול, ירושלים 95463 טל: 5005444-02 פקס: 5014827-02
) * הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים(
5
31/12/23 ועד 1/1/23 מיום ההיתר תוקף
חתימות:
גיא כהן רעיה שורקי
קמ"ט שמירת הטבע מנכ"לית
והפארקים הלאומיים רשות הטבע והגנים
__________________________ _______________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » אגפים ממשלתיים » רשות הטבע והגנים » היתרים » טופס היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים להורדה

דילוג לתוכן