טופס הצהרהת התחייבות לעמידה בדרישות הבידוד עם כניסה לישראל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצהרהת התחייבות לעמידה בדרישות הבידוד עם כניסה לישראל. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס הצהרהת התחייבות לעמידה בדרישות הבידוד עם כניסה לישראל?

שם הטופס: התחייבות לעמידה בדרישות הבידוד עם כניסה לישראל

מטרת הטופס: הטופס משמש לאנשים שהגיעו לישראל וצריכים להתחייב לעמוד בתנאים שנקבעו על ידי משרד הבריאות במהלך תקופת הבידוד למניעת התפשטות נגיף מסוים, ובפרט כל מי שהגיע לישראל וצריך להתחייב לבידוד בביתו או בדירתו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי התקשרות בעברית ובאנגלית של המבקש.
2. מקום הבידוד - האם בבית או בדירה (לא נדרש לציין את הכתובת המדויקת).
3. כתובת מלאה ומדויקת של מארח הבידוד או כתובת המבקש לבידוד.
4. שם המארח ומספר הטלפון שלו.
5. התחייבות לעמוד בהנחיות הבידוד שנמצאות באתר משרד הבריאות.
6. התחייבות להשלים את תקופת הבידוד (14 ימים) ואי אפשרות לצאת מישראל לפני השלמתה באישור רשות האוכלוסין והמשרד הבריאות.
7. התחייבות לדווח למשרד הבריאות על השהייתך בבידוד באמצעות האתר שנמצא בטופס.
8. התחייבות לנסוע משדה התעופה למקום הבידוד ברכב פרטי בלבד, ולא בתחבורה ציבורית או מוניות.
9. התחייבות למדוד חום גוף יומיומי במהלך תקופת הבידוד.
10. במקרה של הופעת חום מעל 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, התחייבות לדווח מיד למשרד הבריאות דרך מוקד מד"א 101.

טופס הצהרהת התחייבות לעמידה בדרישות הבידוד עם כניסה לישראל חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצהרהת התחייבות לעמידה בדרישות הבידוד עם כניסה לישראל מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצהרהת התחייבות לעמידה בדרישות הבידוד עם כניסה לישראל הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצהרהת התחייבות לעמידה בדרישות הבידוד עם כניסה לישראל להורדה והדפסה - כרגע לא קיים טופס PDF.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

פרטי התקשרות בעברית פרטי התקשרות באנגלית
הנדון: התחייבות בקשר לקבלת אישור כניסה פרטני למדינת ישראל
הואיל ופנית בבקשה לקבלת אישור פרטני לכניסה לישראל, מצ"ב טופס התחייבות לחתימתך המהווה תנאי
לאישור הכניסה.
Subject: obligations regarding individual permission to enter The State of Israel
As you have applied for an individual permit to enter Israel, attached is a commitment form
for your signature, which is a condition for approval.
שם החתוםה מטה: ______________________________________________ :undersigned the of Name
ת"ז או דרכון : ____________________________________________________: number Passport or ID
Telephone number (where you can be reached in Israel):________________________________:טלפון
מקום הבידוד, נא ציין האם בבית או בדירה )ציין כתובת(.
Place of isolation, please specify if it is in a home or an apartment (There is no need to specify the address(.
___________________________________________________________________________________
כתובת מלאה ומדויקת , ) ציין את כתובת המגורים של המארח או כתובתך בה תשהה בבידוד( -
Full Address (Specify the address) –
____________________________________________________________________________________
Name of host :______________________________________________________________:המארח שם
מספר טלפון של המארח:________________________________________________ :number phone Host
אני החתוםה מטה מתחייבת בזאת לעמוד בתנאים המפורטים להלן:
I, the undersigned, hereby guarantee that the applicants, who are not residents of Israel, comply
with the following conditions:
1 .אני, החתומ/ה מטה, מכירה את ההנחיות לבידוד בית המפורסמות באתר משרד הבריאות הישראלי.
I, the undersigned, hereby confirm that I am familiar with the guidelines for home isolation as published
on the Israeli Ministry of Health website.
2 .אני, החתומ/ה מטה, מתחייב/ת להשלים את מלא תקופת הבידוד המחויבת )משך 14 יום מיום כניסתי לישראל(.
ומאשר/ת כי הובהר לי כי לא תתאפשר יציאתי מישראל בטרם השלמתי את כל תקופת הבידוד המחויבת.
I, the undersigned, hereby undertake to complete the full period of the required isolation (14 days
from the date of entry into Israel) and hereby confirm that it has been made clear to me that I will
not be allowed to depart the State of Israel before I have completed the entire isolation period (14
days from the date of entry into Israel). פרטי התקשרות בעברית פרטי התקשרות באנגלית
3 .אני, החתומ/ה מטה, מצהיר/ה בזאת כי הובהר לי כי יציאתי מישראל, בטרם השלמתי את מלא 14 ימי הבידוד
המתחייב , תתאפשר רק אם הדבר אושר בכתב על ידי נציגי רשות האוכלוסין וההגירה ונציגי משרד
הבריאות בישראל.
I, the undersigned, hereby declare that it has been made clear to me that my departure from Israel
before completing the 14 days of the required isolation will be possible only if it has been approved by
the representatives of the Population and Immigration Authority and representatives of the Ministry of
Health.
4 .אני מתחייבת לפעול בהתאם להנחיות המפורסמות באתר משרד הבריאות.
Applicants have pledged to follow the guidelines published on the Ministry of Health website.
5 .אני מתחייבת לדווח למשרד הבריאות על שהותי בבידוד בית באתר:
I undertake to report my home isolation to the ministry of health at:
https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation@health.gov.il
6 .אני מתחייבת כי הנסיעה משדה התעופה לדירה בה ישהו בבידוד תהיה ברכב פרטי בלבד )ולא בתחבורה ציבורית,
ובכלל זאת מוניות(.
I, the undersigned, hereby undertake to travel from the airport to the address where I will stay in
isolation, by private vehicle only (and not by public transport, including taxis).
7 .אני מתחייבת למדוד חום גוף מדי יום במהלך 14 הימים, החל מיום ההגעה לישראל.
I, the undersigned, hereby undertake to measure my body temperature daily, during the 14 days from
the date of entering the State of Israel.
8 .בכל מקרה של הופעת חום מעל של 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, אני מתחייבת לדווח
באופן מידי למשרד הבריאות באמצעות מוקד מד"א 101.
In the event of a fever above 38 degrees, or coughing, or difficulty breathing or other respiratory
symptoms, the undersigned, hereby undertake to report it immediately by calling the Emergency Call
Center 101.
Signature of Applicant: _____________________________: חתימה
Date of Signature: __________________________: החתימה תאריך
פרטי התקשרות באנגל

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצהרהת התחייבות לעמידה בדרישות הבידוד עם כניסה לישראל?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצהרהת התחייבות לעמידה בדרישות הבידוד עם כניסה לישראל, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצהרהת התחייבות לעמידה בדרישות הבידוד עם כניסה לישראל. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצהרהת התחייבות לעמידה בדרישות הבידוד עם כניסה לישראל.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצהרהת התחייבות לעמידה בדרישות הבידוד עם כניסה לישראל

פקס: 02-5303367
כתובת לשליחת מכתבים: שדרות יצחק רבין 9, קרית הלאום, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד החוץ
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החוץ » טופס הצהרהת התחייבות לעמידה בדרישות הבידוד עם כניסה לישראל

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצהרהת התחייבות לעמידה בדרישות הבידוד עם כניסה לישראל להורדה

דילוג לתוכן