טופס הצהרת מעסיק (עד 5 עובדים) לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון – ביטוח חיים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצהרת מעסיק (עד 5 עובדים) לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון - ביטוח חיים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצהרת מעסיק (עד 5 עובדים) לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון – ביטוח חיים להדפסה

מה זה טופס הצהרת מעסיק (עד 5 עובדים) לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון - ביטוח חיים?

שם הטופס: טופס ביטוח הפניקס - הצהרת מעסיק עד 5 עובדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון - ביטוח חיים

מטרת הטופס: הטופס מיועד למעסיקים שמעסיקים עד 5 עובדים ומבקשים להורות לחברת הביטוח הפניקס לחיוב את התשלומים הקשורים לביטוח החיים של העובדים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנקאי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם החמ"מ ומספר תעודת הזהות שלו.
2. שם החברה ו/או העסק והמספר הפרטי שלו.
3. כתובת, טלפון נייד, וכתובת דואר אלקטרוני של המעסיק.
4. אישור שהמעסיק מעסיק עד 5 עובדים ומצריך לספק את פרטי העובדים, כמצוין בנספח א׳.
5. אישור שלא היו שינויים בפרטים למעט עדכוני סכומי ההפקדה.
6. אישור שהמעסיק מאשר לחברה לביטוח לחיוב את התשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון.
7. התחייבות לדווח על כל שינוי בפרטים כדי לאפשר את התשלום המתאים.
8. אפשרות לשלם באמצעות העברה בנקאית או המחאות במקרה שינוי במידע.
9. אישור שהחתימה בטופס מאושרת על ידי החמ"מ ומוסמך לחתום בשם העסק.

סיכום: הטופס מיועד למעסיקים קטנים שמעסיקים עד 5 עובדים ומבקשים להורות לחברת הביטוח הפניקס לחיוב את התשלומים של העובדים בביטוח החיים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנקאי. הטופס דורש מילוי של פרטי המעסיק ופרטי העובדים, ומכיל התחייבות לדווח על שינויים במידע ולשלם באמצעות אמצעי תשלום מועדפים.

טופס הצהרת מעסיק (עד 5 עובדים) לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון - ביטוח חיים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצהרת מעסיק (עד 5 עובדים) לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון - ביטוח חיים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצהרת מעסיק (עד 5 עובדים) לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון - ביטוח חיים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצהרת מעסיק (עד 5 עובדים) לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון - ביטוח חיים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

חיסכון ארוך טווח
מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455 / *7332222-03 ׀ רחבעם זאבי 2 ,גבעת שמואל ׀ משרד ראשי: דרך השלום 53 ,גבעתיים 5345433 ׀ פקס: 5735111-03
www.fnx.co.il ׀ f1@fnx.co.il
חיסכון ארוך טווח
הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
הנדון: הצהרת מעסיק לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון
לכבוד: הפניקס
דרך השלום 53 גבעתיים 5345433
שלום רב,
אני הח״מ _________________________ בעל ת.ז. מס׳ ____________________ בעלי ו/או מנהל בחברת ___________________ בעלת ח.פ. ו/או עוסק מורשה מס׳________________
מרחוב _____________ עיר ___________ טלפון מס׳ _______________ נייד מס׳_____________ כתובת דואר אלקטרוני ___________________ .
בהתאם לתקנה 3 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופת גמל( )תשלומים לקופת גמל( התשע״ד 2014 ,מצהיר בזאת כי:
א. אינני מעסיק מעל 5 עובדים
ב. מצורפים פרטי העובדים, כנדרש על פי התקנות )נספח א׳(
ג. הנני להצהיר כי לא ערכתי כול שינוי בפרטים האמורים, למעט עדכוני סכומי ההפקדה כתוצאה מהצמדות למדד.
ד. העברתי לחברה הוראת קבע והורתי לה לגבות את התשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון .
ה. אני מתחייב לדווח לכם בכתב על כול שינוי באחד ו/או יותר מהפרטים הרשומים מעלה בסעיפים א-ד.
ו. נהיר לי כי אם יתקיים שינוי כאמור בסעיף ה׳ לעיל אדרש לשלם באמצעות העברה בנקאית ו/או המחאות ולדווח במבנה הנדרש על פי התקנות.
ז. הנני להצהיר כי הנני רשאי ומוסמך לחתום בשם העסק כמפורט לעיל, והנני מאשר האמור בהצהרתי בחתימתי בתחתית המסמך.
1
2
3
4
5
פרטי העובד נתוני שכר פיצויים תגמולי מעסיק תגמולי עובד א.כ.ע שונות
סכום הפקדה שם פרטי שם משפחה מס זהות טלפון נייד שכר מבוטח
כולל
שעור
הפרשה
סכום
הפקדה
שעור
הפרשה
סכום
הפקדה
שעור
הפרשה
סכום
הפקדה
שעור
הפרשה
סכום
סכום הפקדה הפקדה
תאריך שם מלא שם בית העסק מס׳ עוסק/ת.ז./ח.פ חתימה וחותמת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 300106343 | 21-10-01 | דף 1 מתוך 1
S0 ה0ניקס
fnxEu

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצהרת מעסיק (עד 5 עובדים) לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון - ביטוח חיים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצהרת מעסיק (עד 5 עובדים) לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון – ביטוח חיים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצהרת מעסיק (עד 5 עובדים) לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון – ביטוח חיים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצהרת מעסיק (עד 5 עובדים) לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון – ביטוח חיים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצהרת מעסיק (עד 5 עובדים) לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון - ביטוח חיים

פקס: 03-7336914
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הפניקס, כלליים
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הפניקס » כלליים » טופס הצהרת מעסיק (עד 5 עובדים) לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון – ביטוח חיים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצהרת מעסיק (עד 5 עובדים) לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון - ביטוח חיים להורדה

דילוג לתוכן