טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים להדפסה

מה זה טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - קרנות פנסיה - הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים.

מטרת הטופס: הטופס משמש למבקש המבקש למשוך כספי תגמולים לקצבה מקופת גמל, חברת ביטוח או קרן פנסיה, תוך פטור מניכוי מס במקור על פי הוראות מס הכנסה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הצהרת המבקש/ת למשוך כספי תגמולים לקצבה בפטור מניכוי מס במקור.
2. מספר תעודת הזהות של המבקש/ת.
3. חתימת המבקש/ת ותאריך ההגשה.

סיכום הטופס: הטופס משמש למבקש/ת שרוצה למשוך כספי תגמולים לקצבה מקופת גמל, חברת ביטוח או קרן פנסיה, ובכך להיפטר מניכוי מס במקור. המבקש/ת מצהיר/ה כי אינו/ה נפרט/ת כמקבל/ת הכנסה שחייבת במס מקצבה בשנת המס הנוכחית, ובכך מבקש/ת פטור מהניכוי. כל הפרטים נכונים ומלאים, ומבקש/ת גם פטור מדרישת הגשת דוח שנתי על הכנסותיו/ה.

כדי להציג את הטופס כולו, נדרש מידע נוסף בנוגע לכמה פרטים כמו כתובת ופרטים נוספים של המבקש/ת.

טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

^
מגדל חברה לביטוח בע"מ
טוב שיש מגדל מאחוריך
נספח א'
הצהרת עמית / מבקש - משיכת כספי תגמולים לקצבה בלבד
בהתאם להוראות מס הכנסה פטור מניכוי מס במקור, אני מבקש/ת למשוך כספי תגמולים לקצבה בסך ______________
וזאת מבלי שינוכה מס בגינם.
לצורך כך אני מצהיר/ה בזאת כי:
אני תושב/ת ישראל.
בשנת המס זו אין לי כל הכנסה חייבת במס מקצבה* / משכורת / עסק / משלח יד / מקור אחר החייב
במס.
* אין לכלול הכנסות מקצבת זקנה ו/או ילדים ו/או נכות ו/או שאירים מהמוסד לביטוח לאומי.
זוהי בקשתי היחידה שהוגשה בשנת מס זו למשיכת כספי פיצויים ו/או כספי תגמולים לקצבה מקופת
גמל ו/או חברת ביטוח ו/או קרן פנסיה כלשהי, הרשומה על שמי. ידוע לי כי בהתאם להוראות מס הכנסה
בכל שנת מס תותר לי רק משיכה אחת של כספי פיצויים ו/או כספי תגמולים בפטור מניכוי מס במקור,
בהתקיים כל התנאים הנדרשים בהוראות כאמור.
בשנת מס זו לא קיבלתי מפקיד השומה אישור לניכוי מס במקור למשיכת כספי פיצויים ו/או תגמולים לקצבה.
כל הפרטים המוצהרים על ידי לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי כי משיכת כספי הפיצויים חייבת במס
בשיעור מס של %35 לפחות, וכי הפטור מניכוי מס במקור ניתן לי בהתבסס על הצהרותיי בלבד ואין בו כדי לסווג
את ההכנסה מכספי התגמולים לקצבה כהכנסה הפטורה ממס. ידוע לי כי לרשות המסים נתונה הסמכות לדרוש
ממני להגיש דוח שנתי על הכנסותיי.
שם מלא: ת.ז:
חתימה: תאריך:
קוד מסמך: 1586 עמוד 1 מתוך 1 דפים(02.2020 מהדורה (
עמוד 1 מתוך 1 דפים
הצהרת עמית / מבקש - משיכת כספי תגמולים לקצבה בלבד
בהתאם להוראות מס הכנסה פטור מניכוי מס במקור, אני מבקש/ת למשוך כספי תגמולים לקצבה בסך
וזאת מבלי שינוכה מס בגינם.
לצורך כך אני מצהיר/ה בזאת כי:
אני תושב/ת ישראל.
בשנת המס זו אין לי כל הכנסה חייבת במס מקצבה* / משכורת / עסק / משלח יד / מקור אחר החייב
במס.
* אין לכלול הכנסות מקצבת זקנה ו/או ילדים ו/או נכות ו/או שאירים מהמוסד לביטוח לאומי.
זוהי בקשתי היחידה שהוגשה בשנת מס זו למשיכת כספי תגמולים לקצבה ו/או כספי פיצויים מקופת
גמל ו/או חברת ביטוח ו/או קרן פנסיה כלשהי, הרשומה על שמי. ידוע לי כי בהתאם להוראות מס הכנסה
בכל שנת מס תותר לי רק משיכה אחת של כספי פיצויים ו/או כספי תגמולים בפטור מניכוי מס במקור,
בהתקיים כל התנאים הנדרשים בהוראות כאמור.
בשנת מס זו לא קיבלתי מפקיד השומה אישור לניכוי מס במקור למשיכת כספי פיצויים ו/או תגמולים
לקצבה.
כל הפרטים המוצהרים על ידי לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי כי משיכת כספי התגמולים לקצבה חייבת
במס בשיעור מס של %35 לפחות, וכי הפטור מניכוי מס במקור ניתן לי בהתבסס על הצהרותיי בלבד ואין
בו כדי לסווג את ההכנסה מכספי התגמולים לקצבה כהכנסה הפטורה ממס. ידוע לי כי לרשות המסים
נתונה הסמכות לדרוש ממני להגיש דוח שנתי על הכנסותיי.
שם מלא: ת.ז:
חתימה: תאריך:
קוד מסמך: 1586

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, קרנות פנסיה
טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » קרנות פנסיה » טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצהרת עמית לקבלת פטור מניכוי מס במקור בגין משיכת כספי תגמולים להורדה

דילוג לתוכן