טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי – דין / לשותפות – טופס 856 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי - דין / לשותפות - טופס 856. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי – דין / לשותפות – טופס 856 להדפסה

מה זה טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי - דין / לשותפות - טופס 856?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - ביטוח עסקים - הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי-דין / לשותפות - טופס 856.

מטרת הטופס היא לאפשר לעורך דין, משרד עורכי-דין או שותפות להציע ביטוח אחריות מקצועית למקרים שונים ולשוק העורכי דין והמשרדים המשויכים להם.

הסעיפים שנדרשים למילוי בטופס:

א. פרטי המועמד/ים לביטוח, כולל מספר זהות/ח"פ, שם עורך-דין/חברה/שותפות, כתובת, מספר פקס, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, דואר אלקטרוני, וגבולות האחריות המבוקשים בש"ח.

ב. פרטי הביטוח המבוקש, כולל תקופת הביטוח הרצויה והרחבות אם נדרש.

ג. תחומי פעילות ועיסוק עיקריים של המשרד או העורך-דין.

ד. מידע על תחום הפעילות המקצועית של המשרד, כולל פרטי עורכי-דין במשרד, מספר עובדים, ואופן תשלום הפרמיה.

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד, ויש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון.

כדי לקבל ביטוח "שכבה עליונה," יש להציב קיום ביטוח "שכבה בסיסית" במגדל חברה לביטוח בע"מ עבור כל עורך-דין במשרד באותה תחום אחריות. הטופס גם מסייע לציין את הגבולות האחריות המבוקשים.

נדרש אישור מראש ובכתב מחברה לביטוח בע"מ לפני שהביטוח ייכנס לתוקף.

סעיפים נוספים בטופס מבוצעים על מנת לספק מידע נוסף על המבטח ועל ההסכמות לשימוש במידע שמסופק.

טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי - דין / לשותפות - טופס 856 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי - דין / לשותפות - טופס 856 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי - דין / לשותפות - טופס 856 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי - דין / לשותפות - טופס 856 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תקופת הביטוח המבוקשת
תאריך התחלת הביטוח תאריך תום הביטוח
(בחצות (31.12.23
* בגין תקופת ביטוח קצרה, הפרמיה תחושב יחסית
לתקופת הביטוח.
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון
הצעה לביטוח אחריות מקצועית ״שכבה עליונה״
לעורך-דין / למשרד עורכי-דין / לשותפות
טופס מספר 856
* הביטוח ייכנס לתוקפו רק לאחר אישור 'מגדל חברה לביטוח בע"מ' מראש ובכתב.
א. פרטי המועמד/ים לביטוח
מספר זהות / ח"פ / שותפות שם עורך-דין / חברה / שותפות
יישוב כתובת (רחוב) מס' בית מס' דירה מיקוד מספר פקס
מספר טלפון מספר טלפון נייד דואר אלקטרוני
ב. גבולות אחריות מבוקשים בש"ח
סמן X למקרה לתקופת הביטוח סמן X למקרה לתקופת הביטוח סמן X למקרה לתקופת הביטוח
29,400,000 14,700,000 8,400,000 4,200,000 2,100,000 1,050,000
35,000,000 17,500,000 13,650,000 6,825,000 4,200,000 2,100,000
37,500,000 **18,750,000 18,900,000 9,450,000 6,300,000 3,150,000
* למען הסר ספק, ביטוח "שכבה עליונה" מותנה בקיום ביטוח "שכבה בסיסית" במגדל
חברה לביטוח בע"מ לכל אחד מעורכי–הדין במשרד ובגבולות האחריות הנ"ל (יש לוודא
כי לכל עורך–דין במשרד קיימת פוליסת "שכבת בסיסית" בגבולות אחריות זהים).
** לרכישה רק במסגרת ביטוח ״שכבה עליונה״ נוסף על ״שכבה בסיסית״ רגילה בלבד.
נא לסמן מה הם גבולות האחריות של ״השכבה הבסיסית״*
לתקופה ₪ 4,000,000 -ו למקרה ₪ 2,200,000 - בסיסי
לתקופה ₪ 7,000,000 -ו למקרה ₪ 3,500,000 - מורחב
ג. הרחבות מבוקשות
הרחבו (להרחבות אלה יש לפנות בנפרד לסוכן הביטוח במגדל ולהמציא מידע נוסף ככל שיידרש) תאריך רטרואקטיבי נדרש
שותפים נכנסים* מס' שותפים מעורבים בתשקיפים/הנפקות** אנא פרט מהי מעורבותך
שותפים יוצאים* מס' שותפים שיפוט בארה"ב/קנדה** (מותנה בכך שאין סניפים בארה"ב/קנדה)
* אם נדרשת הרחבה זו יש למלא נספח מתאים (822.(
** יש לצרף מכתב נלווה המפרט את תחום העיסוק בארה״ב וקנדה / מעורבות בתשקיפים והנפקות - לרבות אחוז הפעילות מתוך סך הפעילות במשרד.
ד. תחומי פעילות ועיסוק עיקריים של משרדך
סמן X תחום פעילות / עיסוק סמן X תחום פעילות / עיסוק סמן X תחום פעילות / עיסוק
דיני נזיקין משפט מנהלי משפט פלילי
דיני מיסים דיני עבודה/ביטוח לאומי דיני תעבורה
דיני משפחה/מעמד אישי הוצאה לפועל אחר (נא פרט)
משפט מסחרי חברות/תאגידים
1 .האם תחום פעילותך כולל מקרקעין ומיסוי קשור? לא כן
א. נא פרט אחוז שמהווה מסך מחזור הפעילות במשרד
ב. אנא פרט בהרחבה את תחום העיסוק
2 .האם תחום פעילותך כולל כינוסים/פירוקים? לא כן
א. נא פרט אחוז שמהווה מסך מחזור הפעילות במשרד
ב. אנא פרט בהרחבה את תחום העיסוק
3 .האם תחום פעילותך כולל נאמנויות? לא כן (במידה וסימנת כן נא לענות על שאלות א ו-ב):
א. נא פרט אחוז שמהווה מסך מחזור הפעילות במשרד
ב. האם הכספים שהינך מחזיק בנאמנות הינם: בקשר לעסקה ספיציפית, פרט:
ללא קשר לעסקה ספיציפית, פרט:
^
)10. 3202 הר ודהמ (
1951
i`k
עמוד 1 מתוך 3 דפים 010288560103010123
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 028תקופת הביטוח המבוקשת
תאריך התחלת הביטוח תאריך תום הביטוח
(בחצות (31.12.23
* בגין תקופת ביטוח קצרה, הפרמיה תחושב יחסית
לתקופת הביטוח.
לא כן. ◄ נא פרט:
לא כן. ◄ נא פרט - שם התובע, מספר תיק אזרחי, שנת קרות התובענה, מהותה ותוצאותיה לרבות סכומים ששולמו או נדרשים וטרם שולמו:
לא כן. ◄ נא פרט:
לא כן. ◄ נא פרט:
ד. תחומי פעילות ועיסוק עיקריים של משרדך - המשך
4 .האם תחום פעילותך כולל תשקיפים? לא כן
א. נא פרט אחוז שמהווה מסך מחזור הפעילות במשרד
ב. אנא פרט בהרחבה את תחום העיסוק
5 .האם תחום פעילותך כולל קניין רוחני? לא כן
א. נא פרט אחוז שמהווה מסך מחזור הפעילות במשרד
ב. אנא פרט בהרחבה את תחום העיסוק
ה. ניסיון ביטוחי קודם של המציע
1 .האם בעברך היית מבוטח בביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" במגדל או בחברת ביטוח אחרת? לא כן, אם כן נא מלא פרטים להלן (ב -5 השנים האחרונות):
תקופת הביטוח שם המבטח גבול אחריות (בש"ח) תאריך רטרואקטיבי הערות
2 .האם הצעתך לביטוח נדחתה אי–פעם ו/או האם מבטח כלשהו ביטל לך פוליסת אחריות מקצועית ו/או סרב לחדש ו/או התנה תנאים מיוחדים לקבלתך?
3 .האם הוגשה אי–פעם כנגדך ו/או כנגד משרדך ו/או כנגד עורכי–דין קשורים (לרבות שותפים) תביעה הקשורה לעיסוקכם ו/או פעילותכם כעורכי–דין?
4 .האם ידוע לך או הודעת בעבר לחברת הביטוח על מקרה כלשהוא העלול להביא לתביעה או להתפתח לתביעה כנגדך?
5 .האם הושעית מחברותך בלשכת עורכי–הדין בישראל ו/או בוטל רישיונך ו/או הואשמת בעבירה פלילית ו/או משמעתית?
אנא שים לב! הפוליסה בחברתנו מחריגה כל תביעה או אירוע או נסיבות, אשר עשויים להביא לתביעה שהיו ידועים למבוטח/ים קודם לתחילת הביטוח,ותשובה חיובית
לשאלה זו אינה מבטלת חריג זה.
במידה וקיימת השעייה, הריני מאשר לחברת הביטוח לקבל מידע מלשכת עורכי הדין, אודות ההשעייה כאמור.
חתימה
וחותמת
שם
עורך-הדין
תאריך החותם
הערה: אם מקום הכתיבה אינו מספיק, נא פרט בדף נלווה.
^
)10. 3202 הר ודהמ (
1951
ik
עמוד 2 מתוך 3 דפים 010288560203010123
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 028תקופת הביטוח המבוקשת
תאריך התחלת הביטוח תאריך תום הביטוח
(בחצות (31.12.23
* בגין תקופת ביטוח קצרה, הפרמיה תחושב יחסית
לתקופת הביטוח.
ו. פרטים על מצבת כוח אדם במשרד
1 .פרטי עורכי–הדין במשרד
יש לפרט את שמות כל עורכי–הדין במשרד (גם אם מדובר בעורך דין יחיד) אם המקום אינו מספיק נא לצרף דף נלווה
תאריך הצטרפות
סוג השותפות
(שותף / שכיר / אחר)
מספר זהות שם משפחה שם פרטי מספר רישיון תאריך הסמכה
2 .מספר עובדים אחרים במשרד
מתמחים עובדים מקצועיים אחרים במשרד עובדי מנהלה
ז. אופן תשלום הפרמיה
המחאה - לפקודת "מגדל חברה לביטוח בע"מ" - 5 תשלומים מיום התחלת הביטוח
כרטיס אשראי - 4 תשלומים מיום התחלת הביטוח
הוראת קבע - 4 תשלומים מיום התחלת הביטוח
ח. הצהרות המועמד לביטוח
1 .הצהרה בדבר המידע שנמסר בהצעה
אני מצהיר בזה כי כל תשובותיי הנ"ל מלאות ונכונות, וכי לא העלמתי עובדות או פרטים מהותיים כלשהם המתייחסים להערכת הסיכון ע"י המבטח. מוסכם בזאת כי הצעה
זאת תהווה בסיס לחוזה הביטוח ביני ובין מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "המבטח"). ידוע לי כי השאלות המופיעות בטופס הצעה זה תחשבנה כעניין מהותי על פי הוראות
סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981.
חתימה
וחותמת
שם
עורך-דין
תאריך החתום
2 .הצהרות והסכמות לפי חוק הגנת הפרטיות
אני מאשר שהמידע שמסרתי במסמך זה וכל מידע נוסף שאמסור, נמסר מרצוני ובהסכמתי, ולא חלה עליי חובה חוקית למסור את המידע. ידוע לי כי המידע ישמר במאגרי
המידע של החברה ושל גופים בשליטת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ ו/או מי מטעמן, וישמש לכל עניין הקשור לניהול, תפעול ושירות שוטף של
פוליסות/תוכניות/מוצרים על שמי, פילוח ועיבוד סטטיסטי, דיוור ישיר, יצירת קשר, שירותים נוספים וקיום חובות שבדין. אני מאשר כי המידע שמסרתי ואמסור יועבר לצדדים
שלישיים, לצורך המטרות הנ"ל, כגון: לסוכני ביטוח, מבטחי משנה וגורמים מתפעלים, (לרבות במקרה של שינוי במבנה התאגידי).
מדיניות הגנת הפרטיות של קבוצת מגדל זמינה עבורך באתר האינטרנט il.co.migdal.www://https או באפליקציה של החברה.
חתימה
וחותמת
שם
עורך-דין
תאריך החתום
3 .הסכמה לפניות שיווקיות (רשות)
אני מעוניין כי המידע ישמש את מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או חברות מקבוצת מגדל ו/או גורם מטעמן, לרבות סוכן הביטוח שלי, לצורך שיווק ודיוור ישיר אודות כיסויים
ביטוחיים ומוצרים ו/או שירותים פנסיוניים, פיננסיים ואחרים ולפנייה בהצעה לרכישתם, וזאת בין היתר באמצעות פקסימיליה, הודעה אלקטרונית(דוא"ל), הודעת מסר קצר
(SMS ,(מערכת חיוג אוטומטי או כל אמצעי תקשורת אחר. ידוע לי שבכל עת אוכל לחזור בי מהסכמה זו ולבקש הסרה מרשימת התפוצה השיווקית באמצעות סוכן הביטוח
או באתר מגדל או פנייה למוקד קשרי הלקוחות של החברה.
mokedbi@migdal.co.il. אלקטרוני דואר , 03-9201010 טלפון
חתימה
וחותמת
שם
עורך-דין
תאריך החתום
^
)10. 3202 הר ודהמ (
1951
i
k
עמוד 3 מתוך 3 דפים 010288560303010123
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 028

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי - דין / לשותפות - טופס 856?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי – דין / לשותפות – טופס 856, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי – דין / לשותפות – טופס 856. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי – דין / לשותפות – טופס 856.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי - דין / לשותפות - טופס 856

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, ביטוח עסקים
טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » ביטוח עסקים » טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי – דין / לשותפות – טופס 856

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצעה לביטוח אחריות מקצועית "שכבה עליונה" לעורך דין / למשרד עורכי - דין / לשותפות - טופס 856 להורדה

דילוג לתוכן