טופס הצעה לחפצי אמנות פרטיים – ביטוח ימי ואווירי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הצעה לחפצי אמנות פרטיים - ביטוח ימי ואווירי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הצעה לחפצי אמנות פרטיים – ביטוח ימי ואווירי להדפסה

מה זה טופס הצעה לחפצי אמנות פרטיים - ביטוח ימי ואווירי?

טופס ההצעה: טופס ביטוח הפניקס - ביטוח ימי ואווירי, לסיכום התוכן:

טופס ההצעה מתייחס לביטוח ביטוח ימי ואווירי לסיכום פריטי אמנות, תכשיטים ופרוות, כמו גם לבניין המכיל את הפריטים האלו.

הטופס מתחיל עם פרטים אישיים של מבקש הביטוח, כולל שם, כתובת, גיל, מקצוע, ואזרחות. לאחר מכן, הטופס מציין את מיקום הפריטים שיש לבטח, ומבקש פרטים נוספים אודות מבנה הבניין בו נמצאים הפריטים, פרטי מערכת אזעקה, כספות או מצפים, מיגונים נוספים וערכי הפריטים שיש לבטח.

הטופס גם מבקש מידע אודות ביטוחים קודמים, תביעות קודמות, ומידע נוסף אודות המבקש או מגונים אחרים.

הטופס מסיים בהצהרת מבוטח, בה המבקש מתחייב לספק מידע נכון ולא לכחד פרטים חשובים. מילוי תוכן זה הוא חיוני לאפשרות הביטוח, ועשוי לשפוט כמות רקע לצורך התביעה או טיפול בתביעה בעתיד.

טופס הצעה לחפצי אמנות פרטיים - ביטוח ימי ואווירי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הצעה לחפצי אמנות פרטיים - ביטוח ימי ואווירי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הצעה לחפצי אמנות פרטיים - ביטוח ימי ואווירי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הצעה לחפצי אמנות פרטיים - ביטוח ימי ואווירי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

Customer Relations Center and Information: *3455 ׀ 2 Rehavam Zeevi, Givat Shmuel
Main Office: 53 Derech Hashalom Road, Givata'im 5345433 ׀ www.fnx.co.il ׀ tpensya@fnx.co.il
Marin department: 03-7332629/30 fax: 03-7337991
The Phoenix Insurance Company Ltd. February 2017 | Page June 2016 | Page 1 from 6 | 300201088 from 2 | 300106278
The Phoenix General Insurance Division
FINE ART COLLECTORS AND JEWELLERY AND FURS
Before any question is answered read carefully the declaration at the end of this proposal which you are required to sign.
Answer all questions in full. Tick Yes/No boxes.
שם מבקש הביטוח PROPOSER. 1
Title (Mr/Mrs/Miss) Other (please state) Surname First names
Address (for correspondence) כתובת Postal/zip Code מיקוד
Age of proposer גיל Occupation of proposer מקצוע Nationality of proposer אזרחות
2. LOCATION OF ITEMS TO BE INSURED הביטוח נשוא מיקום
Address (if different to the address above) למעלה שרשומה מהכתובת ושונה במידה כתובת Postal/zip Code מיקוד
 Domestic בארץ  Worldwide עולמי
If you wish to include transits (for additional premium) tick the appropriate box. טלטול
3. TERRITORIAL LIMITS REQUIRED FOR JEWELLERY AND FURS גאוגרפי כיסוי גבולות
 Premises only  UK/Europe only  USA/Canada only  Worldwide
4. CONSTRUCTION AND USE ושימושו המבנה
Are the buildings (including outbuildings):
(a) Built of brick, stone or concrete and roofed with slate, tile, asphalt, metal or concrete and in good
condition and repair?  YES  NO
(b) In an area which is free from flooding and not in the vicinity of any rivers, streams or tidal waters?  YES  NO
(c) A flat or an apartment? (If yes, give the floor) ________________________  YES  NO
(d) Used for any business or professional purposes or open to the public?  YES  NO
(e) Regularly left unattended by day or night?  YES  NO
If you have ticked any of the shaded boxes give details (Continue on a separate sheet if necessary)
5. BUILDING AND DECORATING WORK שיפוץ / ועיצוב בניה
You must contact your broker before entering into any agreement for any work to be carried out at the premises
Do you intend to carry out any work on the premises insured involving outside contractors?  YES  NO
If Yes, give details (Continue on a separate sheet if necessary)Customer Relations Center and Information: *3455 ׀ 2 Rehavam Zeevi, Givat Shmuel
Main Office: 53 Derech Hashalom Road, Givata'im 5345433 ׀ www.fnx.co.il ׀ tpensya@fnx.co.il
Marin department: 03-7332629/30 fax: 03-7337991
The Phoenix Insurance Company Ltd. February 2017 | Page June 2016 | Page 2 from 6 | 300201088 from 2 | 300106278
The Phoenix General Insurance Division
פרטי מערכת אזעקה ALARM. 6
(a) Give the make of the alarm ______________________________________________________________________
(b) Is it:
(i) bells only?  YES  NO
(ii) connected to the police?  YES  NO
(iii) central station?  YES  NO
(c) Does it protect all areas containing the insured items?  YES  NO
(d) Is the alarm under a maintenance contract?  YES  NO
If Yes, by whom?
פרטי כספות SAFE. 7
(a) Give the make, model and age of the safe ______________________________________________________________________
(b) Is it a:
(i) wall safe?  YES  NO
(ii) freestanding safe?  YES  NO
(iii) underfloor safe?  YES  NO
(c) Weight and dimensions:
8. OTHER SECURITY נוספים מיגונים
(a) Are all final exit doors fitted with a 5 lever mortice deadlock?  YES  NO
(b) Are all windows, fanlights and skylights fitted with key operated locks?  YES  NO
(c) Is your property protected by hurricane glass or hurricane shutters?  YES  NO
If you have ticked any of the shaded boxes, give details (Continue on a separate sheet if necessary)Customer Relations Center and Information: *3455 ׀ 2 Rehavam Zeevi, Givat Shmuel
Main Office: 53 Derech Hashalom Road, Givata'im 5345433 ׀ www.fnx.co.il ׀ tpensya@fnx.co.il
Marin department: 03-7332629/30 fax: 03-7337991
The Phoenix Insurance Company Ltd. February 2017 | Page June 2016 | Page 3 from 6 | 300201088 from 2 | 300106278
The Phoenix General Insurance Division
9. AMOUNTS TO BE INSURED הביטוח סכומי
All items must be individually listed by the proposer stating for each item the amount for which insurance is sought, which is
to be the market value. The list must be submitted with this proposal. An independent professional valuation/appraisal may
be required and should be forwarded with this proposal if available.
(a) Pictures, paintings, sketches, prints and the like
(b) Books
(c) Statues and sculptures of a non-fragile nature, items of non-precious metals or wood
פסלים שהם לא שבירים ולא עשויים ממתכות יקרי ערך
(d) Porcelain, pottery, ceramics, glass, jade and other items of a brittle or fragile nature
(e) Antique furniture
(f) Clocks, watches, barometers, mobiles and other mechanical art
(g) Gold, Silver and other precious metals
(h) Jewellery
(i) Furs פרווה
(j) Other items (give details)
)Continue on a separate sheet if necessary(
Do the amounts insured represent current market value?
NO  YES  האם סכומי הביטוח משקפים ערך שיווק עדכני
If No, give details (Continue on a separate sheet if necessary)Customer Relations Center and Information: *3455 ׀ 2 Rehavam Zeevi, Givat Shmuel
Main Office: 53 Derech Hashalom Road, Givata'im 5345433 ׀ www.fnx.co.il ׀ tpensya@fnx.co.il
Marin department: 03-7332629/30 fax: 03-7337991
The Phoenix Insurance Company Ltd. February 2017 | Page June 2016 | Page 4 from 6 | 300201088 from 2 | 300106278
The Phoenix General Insurance Division
10. PREVIOUS INSURANCE קודמים ביטוחים
(a) Name of previous insurers and brokers (if any) ______________________________________________________________________________________
(b) Date of expiry of previous policy הקודמת הפוליסה תוקף פג תאריך_________________________________________________
(c)
Has any insurer declined to accept, cancelled, refused to continue or agreed to continue only on
special terms any insurance for the proposer or any other person to whom this insurance would
האם אי פעם סירבו לתת הצעה ?apply
 YES  NO
If Yes, give details מדוע, כן אם) ?Continue on a separate sheet if necessary)
11. LOSSES תביעות
Has the proposer, or any other person whose property is to be insured, sustained any loss or damage during
the last six years which would have been covered by this type of insurance had it been in force?
If Yes, state:
 YES  NO
(a) approximate date of each loss or damage _____________________________________________________________________________________________
(b) circumstances and amount of each loss or damage __________________________________________________________
(c) with whom the property was insured ____________________________________________________________________________________________________
12. OTHER INFORMATION נוסף מידע
Have you or any person residing with you, ever been convicted of arson or any offence involving dishonesty,
e.g. fraud, theft or handling stolen goods?  YES  NO
If Yes, give details (Continue on a separate sheet if necessary)
Are there any other factors affecting this insurance of which you are aware?  YES  NO
If Yes, give details (Continue on a separate sheet if necessary)Customer Relations Center and Information: *3455 ׀ 2 Rehavam Zeevi, Givat Shmuel
Main Office: 53 Derech Hashalom Road, Givata'im 5345433 ׀ www.fnx.co.il ׀ tpensya@fnx.co.il
Marin department: 03-7332629/30 fax: 03-7337991
The Phoenix Insurance Company Ltd. February 2017 | Page June 2016 | Page 5 from 6 | 300201088 from 2 | 300106278
The Phoenix General Insurance Division
הצהרת מבוטח DECLARATION
You must read this before signing below.
To the best of my knowledge and belief the information provided in connection with this proposal, whether in my own hand
or not, is true and 1 have not withheld any material facts. I understand that non-disclosure or misrepresentation of a material
fact will entitle underwriters to avoid this insurance
(A material fact is one likely to influence acceptance or assessment of this proposal by underwriters. If you are in any doubt
as to whether a fact is material or not you must disclose it in the space below).
I understand that the signing of this proposal does not bind me to complete the insurance but agree that, should a contract
of insurance be concluded, this proposal and the statements made herein and the information provided in connection with it
will be relied upon by the underwriters in deciding whether to accept this insurance.

Signature of proposer Date
You should keep a record (including copies of any letters) of all information supplied to underwriters for the purpose of entering
into this insurance. A copy of your completed proposal will be available (on request) provided the insurance is effected.
You must inform us of any change in circumstances which will materially affect this insurance. If you are in any doubt
you should consult your insurance agent.Customer Relations Center and Information: *3455 ׀ 2 Rehavam Zeevi, Givat Shmuel
Main Office: 53 Derech Hashalom Road, Givata'im 5345433 ׀ www.fnx.co.il ׀ tpensya@fnx.co.il
Marin department: 03-7332629/30 fax: 03-7337991
The Phoenix Insurance Company Ltd. February 2017 | Page June 2016 | Page 6 from 6 | 300201088 from 2 | 300106278
The Phoenix General Insurance Division
THIS PAGE DOES NOT FORM PART OF THE INSURANCE
TO BE COMPLETED BY THE “RETAIL” PRODUCING BROKER OR AGENT
(a) How long haveyou known the proposer(s)? ___________________________________________________________________________________________
(b) Do you personally recommend the proposed insured(s) as suitable for insurance by underwriters?  YES  NO
(c) Have you discussed the contents of this proposal form thoroughly with the proposer(s)?  YES  NO
(d) State approximate age(s) of the proposer(s) ___________________________________________________________________________________________
(e) What other insurance do you handle for the proposer? For how long have you done so? ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature Date
Print or type company name and address
Postal Code
TO BE COMPLETED BY THE “WHOLESALE” BROKER OR AGENT IF NOT THE DIRECT PRODUCER
(a) Do you recommend the producing agent/broker to underwriters as a producer of high quality business?  YES  NO
(b) For how long have they produced business to you? ___________________________________________________________________________________

Signature Date
Print or type company name and address
Postal Code

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הצעה לחפצי אמנות פרטיים - ביטוח ימי ואווירי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הצעה לחפצי אמנות פרטיים – ביטוח ימי ואווירי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הצעה לחפצי אמנות פרטיים – ביטוח ימי ואווירי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הצעה לחפצי אמנות פרטיים – ביטוח ימי ואווירי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הצעה לחפצי אמנות פרטיים - ביטוח ימי ואווירי

פקס: 03-7336914
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הפניקס, הצעה
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הפניקס » הצעה » טופס הצעה לחפצי אמנות פרטיים – ביטוח ימי ואווירי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הצעה לחפצי אמנות פרטיים - ביטוח ימי ואווירי להורדה

דילוג לתוכן