טופס הרשאה וייפוי כוח להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הרשאה וייפוי כוח. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הרשאה וייפוי כוח להדפסה

מה זה טופס הרשאה וייפוי כוח?

טופס: טופס סלקום TV - טופס הרשאה וייפוי כוח

מטרת הטופס: הטופס משמש להרשאה וייפוי כוח לצורך ביצוע פעולות בחשבון של לקוח סלקום, כולל שירותי רט"ן, שירותי סלקום TV, שירותי האינטרנט, הקו הביתי והמב"ל של קבוצת סלקום.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מס' סלקום
2. מס' ת.ז/ח.פ
3. מספר קו הסלקום/מספר לקוח אליו מתייחס ייפוי הכוח.
4. פרטי מייפה הכוח (שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות)
5. תאריך וחתימת נציג המכירות
6. חתימת הלקוח 2 (במקרה של שני לקוחות)
7. חתימת הלקוח 7 (במקרה של 7 לקוחות)

הטופס מתייחס למיופה הכח, המאשר את הרשאתו לסלקום לבצע פעולות בחשבון שלו, כגון מידע נוגע לחשבון, הזמנה וביטול שירותים, תיקון מכשיר בתשלום, רכישת ציוד ועוד. ייפוי הכוח חל גם על כלל השירותים שבקו הסלקום או במספר הלקוח שצויין בטופס.

טופס הרשאה וייפוי כוח חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הרשאה וייפוי כוח מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הרשאה וייפוי כוח הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הרשאה וייפוי כוח להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

סלקום ישראל בע״מ
רח׳ הגביש 10
ת.ד. 4060 נתניה 42140
ח.צ. 511930125
מס' סלקום ______________________ מס' ת.ז ח.פ____________________ מק"ט: 27-0715-016
קבוצת סלקום
רח' הגביש 20
ת.ד. 0000 נתניה 07200
ח.פ. 522010275
טופס ייפוי כוח
)גרסה 72 –יולי 7025)
מספר קו הסלקום / מספר לקוח אליו מתייחס ייפוי הכוח: _________________________________
אני הח"מ מייפה את כוחו של _______________________, מספר ת.ז ______________________ )להלן: "מיופה הכח"( לקבלת מידע וביצוע
הפעולות המפורטות להלן, אשר אני רשאי לבצע על פי הסכמי ההתקשרות שלי עם סלקום. ידוע לי, כי קבלת מידע וביצוע פעולות על ידי
מיופה הכוח יהיו כפופים לתנאים הקבועים בהסכמי ההתקשרות עמי. בנוסף, אני מסכים בזאת כי החתימה על ייפוי כוח זה פוטרת את סלקום
מכל אחריות שעלולה לנבוע מפעולות שיבוצעו על ידי מיופה הכוח או ממידע שימסר לו, ושלגביהם נמסרה לו הרשאה לפעול.
בכל פניה טלפונית לסלקום, לשם ביצוע פעולה בשם הלקוח, יידרש מיופה הכוח להזדהות בהתאם לנהלים הקיימים בסלקום לגבי אותה
פעולה באותה עת.
ידוע לי כי ייפוי כוח זה יחול על כלל השירותים המצויים בקו הסלקום או במספר הלקוח אשר צויין לעיל, לרבות אך לא רק, שירותי רט"ן, שירותי
סלקום tv ,שירותי האינטרנט, הקו הביתי והמב"ל של קבוצת סלקום.
ייפוי הכוח יחול על קבלת המידע וביצוע פעולות אלו
קבלת מידע בנוגע לחשבון ופרטיו
ביצוע פעולות בחשבון )לרבות הזמנה וביטול שירותים( שאינן כרוכות בתשלום
הזמנה וביטול שירותים בתשלום
תיקון מכשיר בתשלום )לרבות תביעת אחריות מקיפה(
רכישת ציוד )באמצעי התשלום שסיפקתי לסלקום במסגרת ההתקשרות(
| | | | | | | |
| | | | | | | |
פרטי מייפה הכוח )הלקוח(
לקוח 2
שם פרטי שם משפחה תעודת זהות
לקוח 7( במקרה של
שני לקוחות(
שם פרטי שם משפחה תעודת זהות
הנני מאשר את הסכמתי לתנאי מסמך זה. במידה ומסמך זה נחתם באמצעות פד חתימה דיגיטלית, הריני מאשר כי עותק זה הינו נאמן
למקור אשר נחתם בכתב ידי.
_______________________ _______________________ _________________________ ______________________
תאריך שם וחתימת נציג המכירות חתימת הלקוח 2 חתימת הלקוח 7
)חותמת רק במקרה של תאגיד( )במקרה של 7 לקוחות(
לטופס זה נדרש לצרף העתק תעודת הזהות של מייפה הכח )במקרה של 7 לקוחות יש לצרף העתק ת.ז של כל אחד מהם( ולשלוח
לסלקום לפקס: 806197068-69 או לכתובת הדואר האלקטרוני: il.co.cellcom@cellcomail
בכל שאלה ניתן לפנות אלינו ב 271 *או בשיחת חינם 057-057-000-2.
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הרשאה וייפוי כוח?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הרשאה וייפוי כוח, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הרשאה וייפוי כוח. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הרשאה וייפוי כוח.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הרשאה וייפוי כוח

פקס: 09-8607921
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב הגביש 10 נתניה ת.ד 4060
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות כבלים, סלקום TV
טופס קל » חברות כבלים » סלקום TV » טופס הרשאה וייפוי כוח

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הרשאה וייפוי כוח להורדה

דילוג לתוכן