טופס הרשמה לתואר ראשון להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הרשמה לתואר ראשון. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הרשמה לתואר ראשון להדפסה

מה זה טופס הרשמה לתואר ראשון?

שם הטופס: טופס הרשמה לתואר ראשון במכללה האקדמית לישראל ברמת-גן.

תכנית הטופס: הטופס הנ"ל משמש להרשמה לתואר ראשון במכללה האקדמית, ומכיל פרטים אישיים של המועמד ופרטי השכלה קודמים, אשר נדרשים למילוי על מנת להתחיל את התהליך האקדמי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: כולל תאריך לידה, טלפון נייד, כתובת, מספר תעודת זהות, שם בעברית ובאנגלית, דואר אלקטרוני ופרטים על כתובת מגורים.
2. מידע אודות הלימודים המבוקשים: כולל סיווגי התמחות, סמסטר ושנה הלימודים, וסוג התואר המבוקש.
3. פרטים על לימודים קודמים: נתונים אודות תואר תיכוני וציונים הניתנים בגרות, ונתונים אודות לימודים אקדמיים נוספים.
4. הצהרות וסמכויות: הצהרות בנוגע לכניסה לבחינות, אישורים על בחינות פסיכומטריות, אימות זהות, חתימה על היעדר רישום פלילי והצהרת בריאות (אם נדרש).
5. תשלום דמי רישום: נתונים אודות התשלום הכספי הנדרש עבור ההרשמה.

מטרת הטופס: הטופס מכיל את המידע הנדרש מהמועמד לתואר ראשון במכללה האקדמית, כולל פרטים אישיים, פרטי השכלה קודמים, והצהרות הנחוצות עבור ההרשמה והכניסה למסלול הלימודים המבוקש. הטופס משמש גם ככלי לגיוס פרטים חיוניים במעמד הרשמה ולקביעת סדר הסעיפים הנדרשים למילוי על מנת להבטיח כי המועמד ימלא את המידע הנחוץ והרלוונטי לתהליך הקבלה למכללה.

טופס הרשמה לתואר ראשון חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הרשמה לתואר ראשון מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הרשמה לתואר ראשון הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הרשמה לתואר ראשון להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס הרשמה לתואר ראשון
שנת הלימודים תשע“ | סמסטר סתיו אביב קיץ
פרטים אישיים
מסלול הלימוד המבוקש
פרטי השכלה נוכחית
לפני מילוי הטופס נא עיין היטב בהוראות שבערכה לנרשם.
יש למלא את כל הסעיפים המיועדים למילוי ע“י המועמד כולל לימודים קודמים.
במקום שבו יש מספר אפשרויות, סמן בקוביה את האפשרות המתאימה.
יש לצרף את כל המסמכים והאישורים כנדרש.
באין התאמה בין השם המופיע בטפסי הרישום לבין השם המופיע בתעודות שהצגת,
יש לצרף אישור על שינוי שם.
אנא הקפד לחתום במקום המיועד.
הטופס מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
תאריך לידה טלפון נייד
ישוב מיקוד
טלפון בעבודה
מספר ת. זהות דרכון )סמן( שם פרטי )בעברית( שם משפחה )בעברית( שם קודם )בעברית(
דואר אלקטרוני מען למכתבים: רחוב ומספר בית
מין
זכר
נקבה
קבוע כן
ארעי לא
BSN בסיעוד BA בניהול מערכות מידע BA דו חוגי בניהול ובמשאבי אנוש: לימודי ערב לימודי יום
בחינה פסיכומטרית
נבחנתי בבחינת פסיכומטרית, ציון ציון באנגלית ציון יע"ל
בכוונתי לגשת לבחינה פסיכומטרית במועד )יש לצרף אישור(
נבחנתי בבחינת אמי“ר, ציון תאריך )יש לצרף אישור(
בכוונתי לגשת לבחינת אמי“ר במועד )יש לצרף אישור(
סוג תושב אזרחות ישראלית תאריך עליה )שנה/חודש/יום(
מקום עבודה ותק )שנים( תפקיד
אינני עובד
ארץ הוצאת הדרכון שם פרטי )באנגלית( שם משפחה )באנגלית( שם קודם )באנגלית(
טלפון בבית
יש לרשום
שם פרטי ומשפחה
על גבי התמונה
ולהדק בתוך
המסגרת
BA בניהול במערכות בריאות: לימודי ערב לימודי יום – 6 סמסטרים לימודי יום 9 סמסטרים פרטי השכלה נוכחית )המשך(
פרטים על השכלה תיכונית
פרטים על ציוני הבגרות
)צרף/י אישור ”נאמן למקור“ חתום ע“י:
מינהל הרישום במכללה / עו“ד / משרד החינוך(
שיפור/השלמת בגרות )צרף/י אישור השלמה לבחינה(
אם בכוונתך להשלים ו/או לשפר את ציונך בתעודת הבגרות ו/או בלימודים האקדמיים
וברצונך שנמתין לציונים/מסמכים נוספים, אנא ציין/י זאת. מועמדים שלא יודיעו על
הצגת נתונים נוספים, קבלתם למכללה תיבחן על סמך הנתונים שהציגו בעת הרשמתם.
שם ביה“ס תיכון שם הישוב של ביה“ס התיכון
ממוצע בגרות
שנת סיום זכאות לבגרות סוג תעודת הבגרות
כן לא
תעודת בגרות ישראלית / אישור משרד החינוך לבעלי בגרות מחו"ל
תעודה על לימודים אחרי תיכון
אישור על מבחן פסיכומטרי / אמי“ר
תמונה
חתימה על היעדר רישום פלילי והצהרת בריאות - מצ“ב )רק לתוכנית סיעוד(
צילום תעודת זהות / דרכון הכולל שם ומספר הזהות
רגילה אקסטרנית
הנני מצהיר כי אגש לפני תחילת שנת הלימודים לבחינות הבגרות הבאות: לימודים אקדמיים / על תיכוניים קודמים )צרף/י אישורים(
יש לצרף לטופס ההרשמה את המסמכים הבאים )סמן X לכל מסמך מצורף(
הנני מאשר כי כל הפרטים שמסרתי הינם מדויקים ונכונים, כל שינוי בפרטים יימסר למכללה בכתב.
תאריך חתימה
השכלה 1 השכלה 2
שם המוסד
תוכנית הלימודים
שנת תחילת הלימודים
שנת סיום הלימודים
סה"כ שנות לימוד
ממוצע ציונים
תואר / תעודה
מקצוע יחידת לימוד מועד הבחינה
הצהרה
ידוע לי כי עלי לקרוא את התקנונים המופיעים באתר המכללה ולנהוג על פיהם.
ידוע לי כי קיימת חובת תשלום דמי רישום ושכר לימוד בהתאם לאמור בתקנון המכללה ובמחירוניה.
דמי הרישום תקפים ל-3 סמסטרים רצופים. דמי הרישום אינם חלק משכר הלימוד ואינם מוחזרים.
ביטול הרשמה עד 14 יום לפני יום תחילת הלימודים יזכה בהחזר של %100 מהמקדמה ששולמה.
ביטול הרשמה במהלך 13 יום לפני יום תחילת הלימודים, יזכה בהחזר של %50 מהמקדמה ששולמה.
סטודנט שיבטל את לימודיו החל מיום תחילת הלימודים )כולל(, יחוייב בעלות הקורסים אליהם היה רשום.
מתן זכאות לתואר, גיליון ציונים סופי, או דיפלומה מותנה בסילוק החובות הכספיים למכללה.
שפת ההוראה של תעודת הבגרות עברית ערבית אחר:
לא למדתי לימודים נוספים מעבר לתעודת בגרות

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הרשמה לתואר ראשון?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הרשמה לתואר ראשון, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הרשמה לתואר ראשון. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הרשמה לתואר ראשון.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הרשמה לתואר ראשון

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הרשמה לתואר ראשון להורדה

דילוג לתוכן