טופס השלמה לתביעת ילד נכה המיועד לילדים מעל גיל 3 אשר ימולא ע"י הגורם החינוכי (7827) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס השלמה לתביעת ילד נכה המיועד לילדים מעל גיל 3 אשר ימולא ע"י הגורם החינוכי (7827). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס השלמה לתביעת ילד נכה המיועד לילדים מעל גיל 3 אשר ימולא ע"י הגורם החינוכי (7827) להדפסה

מה זה טופס השלמה לתביעת ילד נכה המיועד לילדים מעל גיל 3 אשר ימולא ע"י הגורם החינוכי (7827)?

טופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - ילד נכה - השלמה לתביעת ילד נכה

מטרת הטופס:
טופס זה מיועד לילדים מעל גיל 3 שנמצאים במסגרת חינוך רגיל או מיוחד ויש להם מצבי נכות מסוימים. הטופס מיועד למילוי על ידי הגורם החינוכי ומשמש לביטוח לאומי להבנת הצרכים וההגבלות של הילד ולהקניית התמיכה הנדרשת לו במהלך הלימודים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הילד:
- שם משפחה ושם פרטי הילד
- מספר תעודת זהות
- שם המסגרת החינוכית (בתנאי פנימייה או לא בתנאי פנימייה)
- כתובת המסגרת החינוכית
- מספר טלפון
- האם הילד החל את הלימודים, ובאיזו תאריך הוא התחיל
- תאריך סיום הלימודים (משוער)
- מספר ימי לימוד בשבוע
- מספר שעות לימוד ביום
- סידורי הסעה למסגרת החינוכית
- אם נדרש ליווי למסגרת החינוכית, פרטי העזרה הנדרשת וסיבתה
- הערות

2. סידורי אכילה ושתייה:
- האם מוגשת ארוחה לתלמידים
- האם הילד אוכל ושותה בכוחות עצמו
- הערות

3. היגיינה אישית:
- האם הילד שולט על הפרשותיו (שתן, צואה)
- האם הילד מסתדר בעצמו בשירותים וברחצה של הפנים והידיים
- הערות

4. עצמאות:
- האם הילד מסוגל להישאר לבדו מספר שעות ביום
- הערות

5. התקפים רפואיים:
- אופי ההתקף הרפואי (אפילפסיה, אסטמה, אחר)
- האם הילד קיבל במסגרת החינוכית התקפים רפואיים
- תדירות ההתקפים
- תיאור אופי ההתקף וגילויו
- האם הילד מרגיש כי ההתקף קרב
- תאר את התופעות לאחר ההתקף

6. התקפים נפשיים:
- אופי ההתקף הנפשי (חרדה, אחר)
- האם הילד קיבל במסגרת החינוכית התקפים נפשיים
- תדירות ההתקפים
- תיאור אופי ההתקף
- האם הילד מרגיש כי ההתקף קרב
- תאר את התופעות לאחר ההתקף

7. התנהגות הילד:
- תיאור התנהגות הילד בקשב וריכוז, ביכולתו לממושמע, ביכולתו לקבל גבולות, ביחסיו עם בני גילו ועם הסביבה

8. הערות נוספות

טופס זה יועבר לביטוח לאומי וישמש כמקור מידע

טופס השלמה לתביעת ילד נכה המיועד לילדים מעל גיל 3 אשר ימולא ע"י הגורם החינוכי (7827) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס השלמה לתביעת ילד נכה המיועד לילדים מעל גיל 3 אשר ימולא ע"י הגורם החינוכי (7827) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס השלמה לתביעת ילד נכה המיועד לילדים מעל גיל 3 אשר ימולא ע"י הגורם החינוכי (7827) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס השלמה לתביעת ילד נכה המיועד לילדים מעל גיל 3 אשר ימולא ע"י הגורם החינוכי (7827) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

)04.2022( 7827 /בל
אישור על לימודים
טופס זה ימלא הגורם החינוכי ויחתום עליו בעבור ילדים מגיל 3 ומעלה
שימו לב, יש למלא את הטופס לשנת הלימודים הנוכחית.
פרטי הילד
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
שם המסגרת החינוכית _________________________  בתנאי פנימייה  לא בתנאי פנימייה
כתובת המסגרת החינוכית____________________________________ מס' טלפון: ___________________
הילד נמצא במסגרת חינוך  רגיל  מיוחד
החל את הלימודים בתאריך _________________________ תאריך סיום לימודים )משוער(
__________________
מס' ימי לימוד בשבוע ___________ מס' שעות לימוד ביום _________
סידורי הסעה למסגרת החינוכית
הילד מגיע למקום הלימודים:
 ברגל  ברכב המשפחה  בתחבורה ציבורית  בהסעה מאורגנת  אחר _______________
האם נדרש ליווי למסגרת החינוכית:  לא  כן, פרט את העזרה הנדרשת, סיבתה ומי מלווה
___________________
הערות: ____________________________________________________________________________________
סידורי אכילה ושתייה
האם מוגשת ארוחה לתלמידים?  כן  לא
האם הילד אוכל ושותה בכוחות עצמו?  כן  לא
הערות: _________________________________________________________________________________
היגיינה אישית
האם הילד שולט על הפרשותיו )שתן, צואה(?  כן  לא
האם הילד מסתדר בעצמו בשירותים וברחצה של הפנים והידיים?  כן
 לא, פרט במה מתקשה ואיזו עזרה נדרשת _______________________________________________________
עצמאות
האם הילד מסוגל להישאר לבדו מספר שעות ביום?  כן  לא, פרט מה הסיבות לכך
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
לשימוש
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / תיק ניכויים
דפים
סוג
0 1 המסמך
חותמת קבלה
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
נכות – ילד נכה)04.2022( 7827 /בל
פרטים על הילד - המשך
התקפים
אופי ההתקף הרפואי  אפילפסיה  אסטמה  אחר פרט _________________
האם הילד קיבל במסגרת החינוכית התקפים כלשהם?  לא  כן, מהי תדירות ההתקפים? _______________
מתי היה ההתקף האחרון? ________________
תיאור אופי ההתקף )כולל משך זמן ממוצע להתקף
________________________________________________________________________________
האם הילד מרגיש, כי ההתקף קרב?  לא  כן, כיצד מתנהג ___________________________________
תאר את התופעות לאחר ההתקף ________________________________________________________
אופי ההתקף הנפשי  חרדה  אחר פרט _________________
האם הילד קיבל במסגרת החינוכית התקפים כלשהם?  לא  כן, מהי תדירות ההתקפים? _______________
מתי היה ההתקף האחרון? ________________
תיאור אופי ההתקף )כולל משך זמן ממוצע להתקף( ___________________________________________
______________________________________________________________________________
האם הילד מרגיש כי ההתקף קרב?  לא  כן, כיצד מתנהג __________________________________
תאר את התופעות לאחר ההתקף ______________________________________________________
התנהגות הילד
תאר את התנהגות הילד )קשב וריכוז, באיזו מידה הוא ממושמע, באיזו מידה הוא יודע לקבל גבולות, הקשר עם בני גילו,
הקשר עם הסביבה(
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
הערות נוספות
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
תאריך_______________ שם המוסד החינוכי וחותמת _____________________________
שם ממלא הטופס ותפקידו ___________________________________________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס השלמה לתביעת ילד נכה המיועד לילדים מעל גיל 3 אשר ימולא ע"י הגורם החינוכי (7827)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס השלמה לתביעת ילד נכה המיועד לילדים מעל גיל 3 אשר ימולא ע"י הגורם החינוכי (7827), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס השלמה לתביעת ילד נכה המיועד לילדים מעל גיל 3 אשר ימולא ע"י הגורם החינוכי (7827). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס השלמה לתביעת ילד נכה המיועד לילדים מעל גיל 3 אשר ימולא ע"י הגורם החינוכי (7827).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס השלמה לתביעת ילד נכה המיועד לילדים מעל גיל 3 אשר ימולא ע"י הגורם החינוכי (7827)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » ילד נכה » טופס השלמה לתביעת ילד נכה המיועד לילדים מעל גיל 3 אשר ימולא ע"י הגורם החינוכי (7827)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס השלמה לתביעת ילד נכה המיועד לילדים מעל גיל 3 אשר ימולא ע"י הגורם החינוכי (7827) להורדה

דילוג לתוכן