טופס ייבוא כלי ירייה עבור בית מסחר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס ייבוא כלי ירייה עבור בית מסחר. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס ייבוא כלי ירייה עבור בית מסחר להדפסה

מה זה טופס ייבוא כלי ירייה עבור בית מסחר?

שם הטופס: בקשה לרישיון ייבוא כלי יריה תחת חוק כלי ירייה תש"ט 9191

תכלית הטופס: הטופס משמש לבתי מסחר בישראל שרוצים להביא כלי ירייה ליבוא, לצורך ייבוא ומכירה, על מנת להתקדם בתהליך הרישוי המתאים ולהפעיל פעילות מסחר בכלי ירייה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הארגון המבקש:
- שם הארגון
- מספר הארגון
- מספר ח"פ (ח.פ)
- כתובת
- פרטי בעל רישיון מיוחד: שם משפחה, שם פרטי, מספר טלפון נייד, כתובת דוא"ל

2. פרטי הספק:
- שם הספק
- טלפון
- כתובת דוא"ל
- מען הספק

3. נמל כניסה לישראל (במידה ויש צורך בייבוא):
- כתובת נמל הכניסה לישראל

4. תיעודים דרושים להגשה:
- פרופורמה מהספק
- רישיון ייבוא תקף ממשרד המסחר והתעשייה
- פירוט הזמנה לייבוא
- אישור מכון התקנים (במקרה של בייבוא תחמושת)
- אישור משרד הביטחון (במקרה של קליבר מעל 0.5)
- טופס מפרט דגמים (במקרה של בייבוא דגמים חדשים)

5. הצהרת המבקש:
- הצהרה שכל הפרטים נכונים ומהווה עבירה פלילית לספק פרטים לא נכונים.

הטופס מתקזז סביב מתן פרטים אישיים ועסקיים של הארגון המבקש, פרטי הספק, תיאור הטובין המבוקשים לייבוא, תיעודים נדרשים וההצהרה של המבקש. הטופס עוזר להבטיח שהפריטים הנייבאים יפעלו בהתאם לחוק ולתקנות הרלוונטיים ומקבלים אישור מהרשויות המוסמכות.

טופס ייבוא כלי ירייה עבור בית מסחר חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס ייבוא כלי ירייה עבור בית מסחר מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס ייבוא כלי ירייה עבור בית מסחר הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס ייבוא כלי ירייה עבור בית מסחר להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
ה א ג ף ל ר י ש ו י כ ל י י ר י י ה

בקשה לרישיון ייבוא
חוק כלי ירייה תש"ט 9191
פרטי הארגון המבקש
שם הארגון מס' הארגון מס' ח"פ
יישוב רחוב מספר בית ת"ד מיקוד
טלפון: - פקס: -
פרטי בעל רישיון מיוחד
מספר זהות )1 ספרות( שם משפחה שם פרטי מספר טלפון נייד
כתובת דוא"ל____________________@____________________
פרטי הספק
שם הספק טלפון
כתובת דוא"ל____________________@____________________
מען הספק
ארץ כתובת
נמל כניסה לישראל: ______________________
לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 פרופורמה מהספק שממנו מיובא הפריט המבוקש
 רישיון ייבוא תקף ממשרד המסחר והתעשייה
 פירוט ההזמנה לייבוא )להלן(
 בייבוא תחמושת – אישור של מכון התקנים.
הערה: לאחר קבלת הטובין תידרשו לצרף אישור נוסף ממכון התקנים המאשר את כמות התחמושת המיובאת בהתאם
לבקשה שאושרה, וכן מעיד על תקינות התחמושת.
 מעל קליבר 0.5 – יש לצרף אישור של משרד הביטחון, מנה"ר )האישור כולל את שם הסוחר המייבא ואת שם הארגון
הקונה(
 בייבוא דגמים חדשים של כלי ירייה – יש לצרף את טופס המפרט את הדגמים
אני מצהיר שכל פרטי בקשה זו נכונים ומתחייב בזאת:
9 .לקיים כל תנאי שבו יותנה הרישיון שיינתן על יסוד בקשה זו.
2 .למלא אחר כל הוראה נוספת מאת הרשות המוסמכת.
תאריך __________________ חתימה וחותמת המבקש ______________________
בכל מקום בו הפניה היא בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
כ"י 1495459מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים
ה א ג ף ל ר י ש ו י כ ל י י ר י י ה

חוק כלי ירייה תש"ט 9191
פירוט ההזמנה לייבוא טובין
פירוט הטובין על סמך הפרופורמה
סוג כלי הירייה
)סמן את הערך המבוקש(
יצרן
)באנגלית(
ארץ ייצור
)באנגלית(
דגם
קליבר מסת"ב כמות )באנגלית(
אקדח
רובה צייד
רובה4אקדח אויר
רובה זעיר
רובה צבאי
אחר
תחמושת יצרן
)באנגלית(
ארץ יצור
)באנגלית(
דגם
)באנגלית(
קליבר כמות
חלקי חילוף
סוג החלק
)צינה, קנה, גוף, נוקר,
שן חולצת וכו'(
יצרן
)באנגלית(
ארץ יצור
)באנגלית(
דגם
קליבר כמות )באנגלית(
מטרת הייבוא )מסחר, הדגמה, ניסוי(. יש לפרט מי לקוח הקצה ולאיזה צורך:
_______________________________________________________________________________
._______________________________________________________________________________
אני מצהיר4ה בזאת שכל הפרטים הנ"ל נכונים, ושידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים מהווה עבירה פלילית.
תאריך __________________ חתימה וחותמת המבקש ____________________
לשימוש הרשות המוסמכת
הבקשה אושרה ביום ________________
הבקשה לא אושרה ביום ______________ בגין _____________
תמורת הרישיון, תיגבה אגרה בסך ___________ ש"ח
נופק רישיון ביום ______________ חתימת פקיד4ת הרישוי _______________
בכל מקום שבו הפנייה היא בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
כ"י 1495459

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס ייבוא כלי ירייה עבור בית מסחר?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס ייבוא כלי ירייה עבור בית מסחר, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס ייבוא כלי ירייה עבור בית מסחר. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס ייבוא כלי ירייה עבור בית מסחר.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס ייבוא כלי ירייה עבור בית מסחר

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » האגף לרישוי כלי יריה » טופס ייבוא כלי ירייה עבור בית מסחר

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס ייבוא כלי ירייה עבור בית מסחר להורדה

דילוג לתוכן