טופס ייפוי כוח רפואי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס ייפוי כוח רפואי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס ייפוי כוח רפואי להדפסה

מה זה טופס ייפוי כוח רפואי?

שם הטופס: טופס משרד המשפטים - ייפוי כוח רפואי

מטרת הטופס:
הטופס משמש להצהרת מיופה הכוח (אדם שמורשה לפעול בשם אדם אחר) על כניסה לתוקף של ייפוי כוח רפואי מתמשך. הטופס מגיע לגורמים הרלוונטיים לכדי החלטות משפטיות בנושא ייפוי כוח רפואי, ומשמש כדי להביא לידי ביטוי את ההסכמה של מיופה הכוח לכך.

הסעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הממנה: שם מלא, מספר מזהה, פרטי יצירת קשר לשליחת תזכורות.
2. פרטי מיופה/ת הכוח.
3. הצהרת מיופה/ת הכוח: מספר מדוקדק של מיופה הכוח, המועד בו הממנה חדל להבין בדברים, התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי כוח (עניינים רפואיים, רכושיים, אישיים, עניין מסוים ופירוט).
4. קוימו חובות היידוע הבאות על ידי מיופה הכוח או אחרים (מסמכים מצורפים).

בפסקה אחת:
הטופס "יפוי כוח רפואי" שמגיע ממשרד המשפטים של מדינת ישראל משמש להצהרת מיופה הכוח על כניסה לתוקף של ייפוי כוח רפואי מתמשך. הטופס מכיל סעיפים שיש למלא, כולל פרטי הממנה ומיופה הכוח, הצהרת מיופה הכוח, פרטים על החובות היידועות והודעות לגורמים שונים.

צילום מסך טופס ייפוי כוח רפואי טופס מקוון

טופס ייפוי כוח רפואי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס ייפוי כוח רפואי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס ייפוי כוח רפואי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד המשפטים
האפוטרופוס הכללי
תאריך:
מספר תיק:
מחוז:
סוג הפנייה: הצהרה על כניסה לתוקף
הנדון: הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך
1 .פרטי הממנה:
שם מלא: מספר מזהה:
מען לשליחת תזכורות:
2 .פרטי מיופה/ת הכוח:
3 .שם מלא: מספר מזהה:
מען לשליחת תזכורות:
4 .הצהרת מיופה/ת הכוח:
אני החתום/ה מטה .בעל/ת מספר מזהה
מצהיר/ה כי:
1 .הנני מיופה/ת הכוח של .בעל/ת מספר מזהה
2 .המועד בו חדל/ה הממנה להיות מסוגל/ת להבין בדבר הוא:
3 .התקיימו התנאים לכניסה לתוקף עבור העניינים הבאים:
☐עניינים רכושיים
☐עניינים אישיים )למעט רפואיים(
☐עניינים רפואיים
☐עניין מסוים או עניינים מסוימים - פירוט:
4 .קוימו חובות היידוע הבאות על ידי או על ידי מיופי הכוח האחרים )ככל שמונו מיופי כוח נוספים(:
1 .הודעה לממנה:מדינת ישראל
משרד המשפטים
האפוטרופוס הכללי
☐הודעתי.
☐לא הודעתי לממנה; סיבת אי היידוע:
☐הודעה לאנשים שצריכים לקבל הודעה על כניסה לתוקף, כפי שהוגדר במסמך ייפוי הכוח
המתמשך:
הודעתי ל:
לא הודעתי ל:
סיבת אי היידוע:
2 .הודעה למנהל מעון )מסגרת מוסדית(:
הממנה מתגורר/ לא מתגורר במסגרת מוסדית בחר פריט.
אם הממנה מתגורר במסגרת מוסדית:
1 .שם מנהל המסגרת המוסדית:
2 .הודעה למנהל המסגרת המוסדית:
☐הודעתי
☐לא הודעתי; סיבת אי יידוע:
3 .הודעה לקרוב משפחה שהממנה מתגורר אצלו באופן קבוע:
הממנה מתגורר/ לא מתגורר באופן קבוע אצל קרוב משפחתו )יש להקיף בעיגול(.
אם הממנה מתגורר באופן קבוע אצל קרוב משפחתו:
1 .שם קרוב המשפחה:
2 .הודעה לקרוב המשפחה:
☐הודעתי
☐לא הודעתי; סיבת אי יידוע:
4 .הודעה לאנשים נוספים :
מסמכים המצורפים להצהרה זו )ככל שישנם, למשל: חוות דעת מומחה(:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
אני מצהיר/ה בזה כי הפרטים שמילאתי לעיל הם מלאים, נכונים ומדויקים וכי תוכן הצהרתי אמת.מדינת ישראל
משרד המשפטים
האפוטרופוס הכללי
תאריך שם מלא חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס ייפוי כוח רפואי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס ייפוי כוח רפואי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס ייפוי כוח רפואי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס ייפוי כוח רפואי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס ייפוי כוח רפואי

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס ייפוי כוח רפואי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס ייפוי כוח רפואי להורדה

דילוג לתוכן