טופס כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד להדפסה

מה זה טופס כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד?

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - סיעוד - כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד

מטרת הטופס: הטופס מציג את תנאי ההזכאות והמבחנים לקבלת גמלת סיעוד בחברת מנורה מבטחים. הגמלה מוענקת למבוטחים שנמצאים במצב סיעודי, כפי שמוגדר בתנאי הפוליסה.

הסעיפים שנדרשים למילוי:
1. תנאי ההזכאות לגמלת סיעוד מבוטחים במצב סיעודי, כולל הגדרות של מצב סיעודי בהתאם ליכולת לבצע פעולות יום-יומיות המוגדרות כ- ADL (Activities of Daily Living).

2. הפרטים המדויקים לגבי הפעולות היום-יומיות הנדרשות למילוי על מנת להזכות לגמלת סיעוד, כולל האחוז המינימלי שצריך להיות לאי יכולת לבצע כל פעולה.

3. התנאים לקבלת גמלת סיעוד במצבי תשישות נפש.

4. תהליך ומסמכים שנדרשים לקבוע את הזכאות לגמלת סיעוד, כולל הערכה רפואית ותפקודית ובחלק מהמקרים, הערכה תפקודית על ידי איש מקצוע.

5. טבלת כיסויים וכללים לזכאות, כולל פרטים על הפיצויים המלאים והחלקיים הניתנים במקרים שונים של גמלת סיעוד בהתאם לתנאי הפוליסה.

שים לב: תנאי הפוליסה וההגדרות בהם הם המקור המחייב בכל מקרה ספציפי וזכאות לגמלת סיעוד תבחן בהתאם למקרה הספציפי של המבוטח.

טופס כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

ספטמבר, 2019
כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד
בהתאם לתנאי הפוליסות השונות בחברתנו, גמלת סיעוד ניתנת למבוטח אשר נמצא במצב סיעודי כהגדרתו
בפוליסה שברשותו.
מצב סיעודי מזכה נמדד בהתאם ליכולתו של המבוטח לבצע פעולות יום יומיות המכונות ADL - of Activities(
.Daily Living
בכל פוליסה סיעודית מוגדרות מספר הפעולות היום-יומיות אשר אי יכולתו של המבוטח לבצען מזכה את המבוטח
בקבלת תגמולי ביטוח.
בנוסף, ישנן פוליסות אשר כוללות פיצוי סיעודי במצב בריאות ותפקוד ירודים של מבוטח עקב "תשישות נפש".
על פי הגדרות המינימום הקבועות בחוזר המפקח על הביטוח 7-1-2012 מצב סיעודי, המזכה את המבוטח
בקבלת גמלת סיעוד הנו אחד משני המקרים הבאים:
א. מוגבלות תפקודית – מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי,
אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי )לפחות %50 מהפעולה(, של לפחות מספר
מסוים הקבוע בפוליסה, של הפעולות המפורטות להלן.
ב. תשישות נפש
הגדרת ADL ומבחני זכאות של אי יכולת לבצע %50 מכל פעולת ADL:
1 .לקום ולשכב: יכולתו העצמאית של המבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ו/או לקום מכיסא, כולל ביצוע
פעולה זו מכיסא גלגלים ו/או ממיטה.
אי יכולת לבצע לפחות %50 מהפעולה: לדוגמה, מבוטח הזקוק לסיוע רב / בעל תלות רבה מצד אדם אחר
במעבר ממצב שכיבה לישיבה ולהפך.
2 .להתלבש ולהתפשט: יכולתו העצמאית של מבוטח ללבוש ו/או לפשוט פריטי לבוש מכל סוג ובכלל זה
לחבר ו/או להרכיב חגורה רפואית ו/או גפה מלאכותית.
אי יכולת לבצע לפחות %50 מהפעולה: לדוגמה: מבוטח הזקוק לסיוע רב / בעל תלות רבה מצד אדם אחר
בפעולת הלבישה או ההתפשטות של מגוון פרטי לבוש לרשות תותב מלאכותי כולל אי יכולת / הזקקות
לעזרה רבה לצורך ביצוע פעולות אלה. נבדקת יכולתו של המבוטח ביחס לפלג גוף עליון ותחתון.
3 .להתרחץ: יכולתו העצמאית של המבוטח להתרחץ באמבטיה, להתקלח במקלחת או בכל דרך מקובלת,
כולל פעולת הכניסה והיציאה לאמבטיה או למקלחת.
אי יכולת לבצע לפחות %50 מהפעולה: לדוג': מבוטח הזקוק לסיוע רב / בעל תלות רבה בפעולת הרחצה
לרבות פעולת הכניסה והיציאה מהאמבטיה. נבדקת יכולתו של המבוטח ביחס לפלג גוף עליון/ תחתון.
4 .לאכול ולשתות: יכולתו העצמאית של מבוטח להזין את גופו בכל דרך או אמצעי )כולל שתייה ולא אכילה,
בעזרת קש(, לאחר שהמזון הוכן עבורו והוגש לו.
אי יכולת לבצע לפחות %50 מהפעולה: לדוגמה: מבוטח הזקוק לסיוע רב / בעל תלות רבה מצד אדם אחר
לצורך הבאת מזון לפיו בעזרת סכו"ם או לצורך שתייה מכוס )לרבות באמצעות קש(. חיתוך, הכנה והגשה
של המזון אינם נחשבים כאי יכולת לבצע חלק מהותי של פעולת האכילה.5 .לשלוט על סוגרים: יכולתו העצמאית של מבוטח לשלוט על פעולת המעיים ו/או פעולת השתן. אי שליטה
על אחת מפעולות אלה אשר משמעה למשל שימוש קבוע בסטומה או בקטטר בשלפוחית השתן, או שימוש
קבוע בחיתולים או בסופגנים למיניהם, ייחשבו כאי שליטה על סוגרים.
אי יכולת לבצע לפחות %50 מהפעולה: לדוגמה, אי שליטה על אחד מהסוגרים: השתן או על פעולת
המעיים.
6.ניידות: יכולתו העצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום. ביצוע פעולה זו באופן עצמאי וללא עזרת הזולת,
תוך העזרות בקביים ו/או במקל ו/או בהליכון ו/או באביזר אחר כולל מכני או מוטורי או אלקטרוני, לא תחשב
כפגיעה ביכולתו העצמאית של המבוטח לנוע. אולם, ריתוק למיטה או לכיסא גלגלים, ללא יכולת הנעתו
באורח עצמאי על ידי המבוטח, ייחשב כאי יכולתו של המבוטח לנוע.
אי יכולת לבצע %50 מהפעולה: לדוגמה, מבוטח אשר מרותק לכיסא גלגלים ואשר אינו יכול לנוע באופן
עצמאי בדרך כלשהי ללא עזרת הזולת.
קביעת הזכאות לקבלת גמלת סיעוד
הערכה האם המבוטח נמצא במצב סיעודי מזכה בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותו מתבצעת על יסוד מסמכים
וחו"ד רפואית, מידע אודות מחלות רקע וטיפולים תרופתיים שהמבוטח קיבל/ מקבל, מידע אודות אשפוזים שעבר
וכיו"ב.
בנוסף בחלק ניכר מן המקרים מבוצעת למבוטח הערכה תפקודית )בדיקה פיזית / קוגניטיבית( על ידי איש
מקצוע. הערכה זו הינה על חשבון חברת הביטוח ונעשית בתאום עם בני המשפחה. במסגרת הערכה זו נבחנת
יכולתו התפקודית ו/או הקוגניטיבית של המבוטח במסגרת הבית או במסגרת דומה לכך כגון מוסד בו שוהה
המבוטח.טבלת כיסויים וכללים לזכאות
מס' נספח פיצוי סיעוד מלא )%100 מהפיצוי החודשי( פיצוי סיעוד חלקי
905
)09/2003 לפני)
טיפול סיעודי רפואי במוסד סיעודי - פיצוי חודשי
מלא במקרה של אי יכולת לבצע שתי פעולות
יומיומיות חיוניות מתוך שלוש;
טיפול סיעודי פרה רפואי במוסד סיעודי - פיצוי
חודשי מלא במקרה של אי יכולת לבצע חמש
פעולות יומיומיות חיוניות ומעלה;
טיפול סיעודי פרה רפואי במוסד סיעודי - פיצוי
חודשי בגובה %75 במקרה של אי יכולת לבצע
שלוש או ארבע פעולות יומיומיות חיוניות.
טיפול סיעודי רפואי בבית המבוטח - פיצוי
חודשי מלא במקרה של אי יכולת לבצע שלוש
פעולות יומיומיות חיוניות מתוך שלוש.
טיפול סיעודי רפואי בבית המבוטח - פיצוי
חודשי בגובה %75 מסכום הביטוח המירבי
במקרה של אי יכולת לבצע שתי פעולות
יומיומיות חיוניות מתוך שלוש;
טיפול סיעודי פרה רפואי בבית המבוטח - פיצוי
חודשי בגובה חמישים אחוזים מסכום הביטוח
המירבי במקרה של אי יכולת לבצע שלוש או
ארבע פעולות יומיומיות חיוניות או %75
במקרה של אי יכולת לבצע חמש או שש
פעולות יומיומיות חיוניות.
תשישות נפש – פיצוי חודשי מלא
925
)09/2003 לפני)
 פיצוי חודשי מלא במקרה של אי יכולת
לבצע חמש פעולות יומיומיות חיוניות
ומעלה
 תשישות נפש – פיצוי חודשי מלא
פיצוי חודשי בגובה %50 מסכום הביטוח
המירבי במקרה של אי יכולת לבצע שלוש או
ארבע פעולות יומיומיות חיוניות
951
)09/2003 לפני)
 פיצוי חודשי מלא במקרה של אי יכולת
לבצע שלוש פעולות יומיומיות חיוניות
ומעלה, או שתי פעולות ומעלה, כשאת מהן
היא אי שליטה על הסוגרים
 תשישות נפש – פיצוי חודשי מלא
 כיסוי אופציונלי )בתמורה לתוספת פרמיה(
- תוספת פיצוי חודשי מלא במקרה של אי
יכולת לבצע ארבע פעולות יומיומיות
חיוניות ומעלה או של תשישות נפש
952  פיצוי חודשי מלא במקרה של אי יכולת
לבצע, בשיעור של %50 לגבי כל פעולה,
שלוש פעולות יומיומיות חיוניות ומעלה, או
שתי פעולות ומעלה, כשאת מהן היא אי
שליטה על הסוגרים
 תשישות נפש – פיצוי חודשי מלא
 כיסוי אופציונלי )בתמורה לתוספת פרמיה(
- תוספת פיצוי חודשי מלא במקרה של אי
יכולת לבצע, בשיעור של %50 לגבי כל
פעולה, ארבע פעולות יומיומיות חיוניות
ומעלה או של תשישות נפש
,856 ,956
,59 ,579 ,830
735 ,60
 פיצוי חודשי מלא במקרה של אי יכולת
לבצע, בשיעור של %50 לגבי כל פעולה,
שלוש פעולות יומיומיות חיוניות ומעלה, או
שתי פעולות ומעלה, כשאת מהן היא אי מס' נספח פיצוי סיעוד מלא )%100 מהפיצוי החודשי( פיצוי סיעוד חלקי
שליטה על הסוגרים
 תשישות נפש – פיצוי חודשי מלא
746  פיצוי חודשי מלא במקרה של אי יכולת
לבצע, בשיעור של %50 לגבי כל פעולה,
שלוש פעולות יומיומיות חיוניות ומעלה
 תשישות נפש – פיצוי חודשי מלא
לתשומת ליבך, מדובר בהסבר כללי בלבד.
בכל מקרה, תנאי הפוליסה המלאים, הוראותיה וסייגיה הם המחייבים לכל דבר ועניין. הזכאות לקבלת גמלת סיעוד
תבחן בכל מקרה לגופו.
ט.ל.ח

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מנורה מבטחים, סיעוד
טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » סיעוד » טופס כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס כללים ומבחנים לקבלת גמלת סיעוד להורדה

דילוג לתוכן