טופס כתב שיפוי לקטין להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס כתב שיפוי לקטין. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס כתב שיפוי לקטין להדפסה

מה זה טופס כתב שיפוי לקטין?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - תביעות - כתב שיפוי לקטין

מטרת הטופס: הטופס מיועד להורים המבקשים לקבל תגמולי ביטוח עבור קטין שנפגע וסובל ממחלה או נזק מסוים, והם מבקשים להוציא תביעה משפטית נגד חברת הביטוח.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם המבוטח.
2. מספר ת.ז. של המבוטח.
3. שם הסוכן.
4. מספר פוליסה/תכנית.
5. מספר תביעה.
6. החתימה של ההורה (עם אפשרות להוספת תצלום של תעודת זהות וספח של שני ההורים).

תקציר הטופס:
הטופס מבקש מההורים למלא פרטים אישיים ופרטי פוליסת הביטוח של הקטין המבוטח. הטופס מציין שפי ההורים זכאים לקבל תגמולי ביטוח עבור הקטין על פי התנאים שבפוליסה. הטופס מפרט את ההתחייבות של ההורים להפצית את התגמולים בהתאם לדרישות מגדל חברה לביטוח במקרה של דרישה או תביעה משפטית נגד החברה. הטופס מחייב הורים לשפות ולפצות את החברה לפי דרישת התגמולים וכל נזק או הוצאה הקשורה לביטוח הקטין.

טופס כתב שיפוי לקטין חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס כתב שיפוי לקטין מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס כתב שיפוי לקטין הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס כתב שיפוי לקטין להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שם המבוטח מספר זהות
שם הסוכן מספר פוליסה / תכנית
מספר תביעה
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון
לכבוד
מגדל חברה לביטוח בע"מ
כתב שיפוי לקטין
1 .כידוע, על פי הוראות פוליסה מס' אנו הח"מ ו- זכאים,
כאפוטרופוסים טבעיים עבור בננו/בתנו (להלן: לציין שם פרטי) , לקבל תגמולי ביטוח ע"ס של .
2 .בשים לב לאמור לעיל אנו מורים בזאת למגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או מי שהיא הורתה ו/או מי מטעמה ( להלן: "מגדל" ), להעביר את
תגמולי הביטוח בהעברה בנקאית המשוכה לפקודת המשמש, כאמור, כאפוטרופוס טבעי על .
3 .אנו מתחייבים, ביחד וכל אחד לחוד, באופן בלתי חוזר אוטונומי ובלתי מותנה, לשפות ולפצות את מגדל ו/או מי מטעמה באופן מיידי עם
קבלת הדרישה ממגדל לעשות כן, וזאת בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד מגדל ו/או מי מטעמה לתשלום סכומי כסף כלשהם, לרבות
תגמולי ביטוח, הפרשי ריבית והצמדה, הוצאות משפטיות, שכר טרחת עו"ד ו/או בוררים ו/או מומחים, בקשר עם הפוליסה ו/או כל דרישה
שתוגש לחברה ע"י גורם כלשהוא וכן לשפות ולפצות את מגדל בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, ישיר או עקיף שיגרמו לה בקשר עם
תשלום סכומי כסף על פי הפוליסה ו/או בגין ו/או עקב מחלת הקטין ו/או כל דרישה שתוגש לחברה ע"י גורם כלשהו ו/או טוען כלשהוא
לזכויות בכספים. מובהר בזאת כי ידוע לנו שההתחייבות חלה גם על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתוגש, ככל שתוגש, ע"י הקטין בכל
עילה שהיא, לרבות בכל הקשור לעצם כריתת כתב שיפוי זה ו/או תוכנו.
4 .ידוע לנו כי מגדל משלמת את תגמולי הביטוח על בסיס הוראותינו והתחייבויותינו כמצוין לעיל.
5 .אנו מסכימים, ביחד וכל אחד לחוד, לכתב זה, מבינים את תוכנו ואת כל התוצאות הנובעות ממנו ולראייה באנו על החתום:
תאריך שם ההורה מספר זהות חתימה
* יש לצרף תצלום תעודת זהות + ספח של שני ההורים
^
)20. 3202 הר ודהמ (
859
iHk
עמוד 1 מתוך 1 דפים 0114060000101010223
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 1406

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס כתב שיפוי לקטין?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס כתב שיפוי לקטין, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס כתב שיפוי לקטין. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס כתב שיפוי לקטין.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס כתב שיפוי לקטין

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, תביעות
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הפול » תביעות » טופס כתב שיפוי לקטין

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס כתב שיפוי לקטין להורדה

דילוג לתוכן