טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק להדפסה

מה זה טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק?

שם הטופס: טופס מועצה מקומית סאניור - טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק: בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

תכנית הטופס ומטרתו: הטופס הנ"ל משמש ללקוחות (המועצה האזורית עמק הירדן במקרה זה) המעוניינים להרשית לבנק לחיוב את חשבונם בסכומים קבועים באמצעות הוראת קבע בנקאית. הטופס יועד להקמת ההרשאה הנדרשת לפעולה זו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. נתונים אישיים: כולל מספר זהות/ח.פ. של הלקוחות (המועצה), שם בעלי החשבון בבנק, מספר חשבון, סוג חשבון, סניף בנק, קוד המוסד של הבנק המוטב.
2. סעיפי ההרשאה: הרשאות החיוב הרלוונטיות, כולל תקרת סכום החיוב ומועד פקיעת התוקף של ההרשאה.

סיכום תוכן הטופס:
הטופס הוא בקשה להרשאה מהבנק לחייב את חשבון הלקוח (מועצת עמק הירדן) בסכומים קבועים על פי הפרטים המסופקים. ההרשאה עשויה להכלול גם הגבלות, כמו תקרת סכום החיוב או מועד פקיעת התוקף. הלקוחות חייבים למלא את הטופס ולספק את הפרטים הנדרשים, והם מסכימים להוראות הרשאה ולהגבלות המצויות בטופס. הבנק שמה לב כי הרשאה זו ניתנת לביטול על ידי הלקוח וישנם תנאים לביטול חיוב או לדרישת זיכוי.

נוסף לכך, ניתן להגיש את הבקשה גם באמצעות האינטרנט, מה שמאפשר נוחות נוספת ללקוחות.

כתיבת תזכורת בסיום: הלקוחות יודעים שהם רשאים לפנות לבנק בכל שאלה או בקשה הקשורה להרשאה לחיוב החשבון, ובנק הוא אחראי לפעולות החיוב הנעשות בהתאם להוראות ההרשאה.

מטרת הטופס: מטרת הטופס היא לאפשר ללקוח (במקרה זה, מועצת עמק הירדן) להקים הרשאה לבנק לחייב את חשבונם בסכומים קבועים בהתאם לפרטים הנדרשים, תוך כתיבת הוראות והגבלות מראש.

טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון
לכבוד תאריך:
בנק
סניף ( )
)"הבנק"(

 הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
או -
 הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:
 תקרת סכום החיוב - ₪.
 מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום / / .
לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
1 .אנו הח"מ מס' זהות/ ח.פ. )"הלקוחות"(
שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק
מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל )"החשבון"( הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי
פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל )ככל שסומנו(.
2 .כמו כן יחולו ההוראות הבאות:
א. עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
ב. הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה
לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ג. נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ- 3 ימי
עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן
הודעת הביטול.
ד. נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף
שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.
ה. הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.
ו. הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.
ז. אם תענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין
הבנק.
ח. הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כך
מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
3 .אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.
חתימת הלקוחות ________________________________________________
לידיעתכם: ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, ללא
צורך בהגעה לסניף.

מספר חשבון סוג חשבון סניף בנק

קוד המוסד )המוטב( אסמכתא/מס מזהה של הלקוח אצל המוטב
)ככל שקיים(
4 7 0 2 3
שם המוסד )המוטב(: מועצה אזורית עמק הירדן
אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם
עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על
ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » עיריות » עיריות בגולן והגליל » מועצה מקומית סאניור » טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס לתשלום בהוראת קבע באמצעות הבנק להורדה

דילוג לתוכן