טופס מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב – מהדורות ספטמבר 2016 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב - מהדורות ספטמבר 2016. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב – מהדורות ספטמבר 2016 להדפסה

מה זה טופס מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב - מהדורות ספטמבר 2016?

שם הטופס: מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב – מהדורות ספטמבר 2016

תקציר: המכתב מסכם את השינויים המרכזיים שבוצעו בפוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב מהדורת ספטמבר 2016 להדורה החדשה.

מטרת הטופס: הטופס מספק פירוט ותיאור שינויים שבוצעו בפוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב בהדורה החדשה, ומביא לידיעת הבעלים או הנהג של הרכב את השינויים הכלליים והספציפיים בפוליסה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הגדרות כלליות - כלליות חדשות הוספו להגדרות כמו "משק שאינו פעיל", "תושב", "תחום המדינה", "יחידת מגורים", "פוליסה" ו"נטישה".
2. סייגים כלליים - נוספו חריגים כמו "נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת ישראל", "פלקל", וחריג בנוגע לספורט אתגרי.
3. חלק ד' פרק ראשון - הוספת אפשרויות לרכישת כיסוי גניבה של כלים חקלאיים ניידים וכלי עבודה לחקלאות, וכן לכיסוי חדרי אירוח.
4. פרק חמישי - הוספת הגדרת "השתתפות עצמית" בהגדרות הכלליות.
5. פרק שישי - התאמה לתנאי הפוליסה התיקנית "אדירה כסף".
6. פרק שביעי - הגדרת "נטישה" הועברה להגדרות הכלליות.
7. התנאים הכלליים לכל חלקי הפוליסה - התאמה לדרישות הפיקוח והוספת שינויים שבוצעו.
8. פרק ביטוח כספים - הוספת הרחבה לכיסוי אובדן כספי עקב זיוף המחאות ריקות.
9. פרק רביעי - הושמטו ההרחבות בפרק צד שלישי של חבות המוצר בגין מכון תערובת וחבות בעלי מוסכים. הוספת הרחבות וכיסויים נוספים, כולל כיסוי בחו"ל וכיסוי גזים ודלקים.
10. פרק חמישי - הוספת הרחבות וכיסויים נוספים לעניין אחריות כלפי עובדים מהשטחים המוחזקים ולעובדים שנשלחים באופן זמני לחו"ל.

כל השינויים מבוצעים בהתאם לדרישות הפיקוח והסטנדרטים החדשים לניסוח פוליסות ביטוח. המידע המובא במכתב הוא תמציתי, ותנאי הפוליסות המחייבים הם אלו שמצוינים בפוליסה עצמה.

טופס מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב - מהדורות ספטמבר 2016 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב - מהדורות ספטמבר 2016 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב - מהדורות ספטמבר 2016 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב - מהדורות ספטמבר 2016 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מבוטח נכבד,
הנדון: עדכון לגבי פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב – מהדורות ספטמבר 6102
אנו מתכבדים לפרט להלן את עיקרי השינויים שבוצעו בין המהדורה הישנה )אוקטובר 5102 )למהדורה
החדשה מכלול לחבר מושב מהדורת ספטמבר 5102 ,וכן ביחס לפוליסת מכלול למושב.
עיקרי השינויים נובעים מדרישות הפיקוח על הביטוח לעניין ניסוח פוליסות ביטוח.
נדגיש כי אין באמור להלן כדי למצות את כל השינויים שבוצעו במהדורות החדשות לעומת
קודמותיהן והמידע הניתן מהווה מידע תמציתי בלבד. הנוסח המחייב הוא תנאי הפוליסות
המצורפות כאמור ואנו ממליצים לקרוא הפוליסות בשלמותן.
0 .הגדרות כלליות – בהגדרות "משק שאינו פעיל", "תושב" )"בעלים או שוכר של יחידת מגורים"(,
ו"תחום המדינה" – בוצעו שינויים והתאמות. כמו כן, נוספו הגדרות חדשות ל "יחידת מגורים" ,
"פוליסה", ו"נטישה" .
5 .סייגים כלליים לכל חלקי הפוליסה - נוספו חריגים "נזק שנגרם מחוץ לגבולות מדינת
ישראל", "פלקל", וכן חריג לעניין ספורט אתגרי.
3 .חלק ד' פרק ראשון – ביטוח רכוש כללי משק – התווספו אפשרויות לרכישת כיסוי גניבה של
כלים חקלאיים ניידים וכלי עבודה לחקלאות לשימוש עצמי, וכן לכיסוי חדרי אירוח )צימרים(.
4 .פרק חמישי – אחריות מעבידים - הגדרת "השתתפות עצמית" - מופיעה בהגדרות הכלליות
לכל פרקי הפוליסה.
2 .פרק שישי – ביטוח דירה ותכולתה - הותאם לתנאי הפוליסה התיקנית )"אדירה כסף"(.
2 .פרק שביעי – ביטוח ציוד חקלאי מתנייע - הגדרת "נטישה" הועברה כאמור להגדרות
כלליות לכל פרקי הפוליסה.
7 .התנאים הכלליים לכל חלקי הפוליסה )חלק ה'( – הותאמו לדרישות הפיקוח בהתאם
לפוליסה שאושרה על ידם.
8 .ספציפית לענין פוליסה לביטוח מכלול למושב –
0.8 פרק ביטוח כספים – נוספה הרחבה לאובדן כספי עקב זיוף המחאות ריקות
שנגנבו מהמבוטח תוך כדי פריצה )עד מקסימום של 111,41.) ₪
5.8 פרק רביעי– הושמטו ההרחבות בפרק צד שלישי של חבות המוצר בגין מכון
תערובת וחבות בעלי מוסכים . כמו כן, נוספו הרחבות וכיסויים נוספים, בין היתר
הרחבה לכיסוי בעת שהות בחו"ל, גזים ו/או גם דלקים )לשימוש עצמי של
המבוטח(, אירועים חברתיים ועוד – הרחבות וכיסויים אלו הינם בהתאם ובכפוף
לרשום בפוליסה.
8.3 פרק חמישי– נוספו הרחבות וכיסויים נוספים בין היתר הרחבה לעניין אחריות
כלפי עובדים מהשטחים המוחזקים המועסקים בשטחים מוחזקים )אם צוין
במפורש(, וכן חבות בגין עובדים הנשלחים באופן זמני לחו"ל. כאמור, – הרחבות
וכיסויים אלו הינם בהתאם ובכפוף לרשום בפוליסה.
נשמח לעמוד לשרותכם במתן הבהרות נוספות במידת הצורך.
בברכה,
הראל חברה לביטוח בע"מ

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב - מהדורות ספטמבר 2016?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב – מהדורות ספטמבר 2016, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב – מהדורות ספטמבר 2016. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב – מהדורות ספטמבר 2016.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב - מהדורות ספטמבר 2016

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הראל, ביטוח לעסק
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » ביטוח לעסק » טופס מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב – מהדורות ספטמבר 2016

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס מכתב פירוט שינויים פוליסת מכלול לחבר מושב ומכלול למושב - מהדורות ספטמבר 2016 להורדה

דילוג לתוכן