טופס מסמכים פיננסיים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס מסמכים פיננסיים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס מסמכים פיננסיים להדפסה

מה זה טופס מסמכים פיננסיים?

טופס: טופס רשות החדשנות - מסמכים פיננסיים: 15/04/2016

מטרת הטופס: בדיקה פיננסית כלכלית לצורך הצטרפות ליוזמת CIP של רשות החדשנות ותמיכה בפרויקט או פעילות ביצועה בחברה.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. דוחות כספים מבוקרים לשנתיים האחרונות ובמידה ואין דוח מבוקר לשנה האחרונה, נדרש מאזן בוחן מעודכן של השנה האחרונה.
2. מאזן בוחן לשנת המס הנוכחית ופירוט יתרות בנק נכון להיום.
3. פירוט מניות לפי סוגיהן (רשום, מונפק ונפרע) ופירוט בעלי מניות (מחזיק, סוג, אחוז אחזקה).
4. דוח מעודכן מרשם החברות.
5. פרטים על אנשי מפתח בחברה, כולל השכלה, רקע והוכחת יכולת עסקית.
6. פרטים על חברות קשורות (בנות, אחיות, חברות אם).
7. פירוט עסקי החברה, כולל הסקטור בו היא פעילה והשירותים ו/או המוצרים אותם היא צפויה לספק.
8. פירוט לקוחות פוטנציאליים בשוק הסיני ופרטים על הביקוש לתוצרים של החברה בשוק הסיני.
9. פירוט היקפי ההשקעות וגיוסי ההון שביצעה החברה עד כה, בארץ ובחו"ל.
10. תזרים מזומנים צפוי לשנה הנוכחית ולשנה העוקבת, כולל היקפי השקעות וגיוסים.
11. פרטים מלאים בדבר הפרויקט המוצע או הפעילות המוצעת והיקף המשאבים שיוקצו לפרויקט זה, כולל התייחסות להפרדה מכלל פעילות החברה.
12. כרטיסי הנהלת חשבונות עדכניים (לרבות פירוט יתרת פתיחה) של הון החברה וחברות קשורות.
13. מכתב עורך דין לעניין תביעות משפטיות, ובמידה וישנן תביעות, נדרש פרטם.
14. הסכמי השקעה ו/או אסמכתאות שונות לגבי השקעות צפויות בחברה בתקופת המו"פ.
15. התחייבות בעלי מניות זרים לשמירה על חוק המו"פ.
16. פרטים על תמיכה קודמת שהתקבלה מרשות החדשנות.
17. אישור עורך דין בדבר זכויות חתימה בחברה.

טופס מסמכים פיננסיים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס מסמכים פיננסיים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס מסמכים פיננסיים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס מסמכים פיננסיים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

2016 אפריל 15
הנדון : בדיקה פיננסית
שלום רב,
בהתאם לפנייתה של רשות החדשנות )לשעבר לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה(
לביצוע בדיקה פיננסית-כלכלית אבקשכם לשלוח למשרדנו )ובעותקים סרוקים, כחלק מהבקשה ליוזמת
CIP ,למנהלי תכניות השת"פ ישראל –סין il.org.innovationisrael@APAC )את המסמכים הבאים, בגין חברת
__________________ )להלן "החברה"(:
א. דוחות כספים מבוקרים לשנתיים האחרונות ובמידה וטרם קיים דוח מבוקר לשנה האחרונה, נא
לשלוח מאזן בוחן מעודכן של השנה האחרונה.
ב. מאזן בוחן לשנת המס הנוכחית ופירוט יתרות בנק נכון להיום.
ג. פירוט מניות לפי סוגיהן )רשום, מונפק ונפרע( ופירוט בעלי מניות )מחזיק, סוג, אחוז אחזקה(.
ד. דוח מעודכן מרשם החברות.
ה. פירוט אנשי מפתח בחברה, לרבות השכלה, רקע והוכחת יכולת עסקית.
ו. פרטים על חברות קשורות )בנות, אחיות חברות אם(.
ז. פירוט עסקי החברה, לרבות הסקטור בו היא פעילה והשירותים ו או המוצרים אותם היא צפויה
לספק.
ח. פירוט לקוחות פוטנציאליים בשוק הסיני וכן פרטים על הביקוש לתוצרים של החברה בשוק הסיני.
ט. פירוט היקפי ההשקעות וגיוסי ההון שביצעה החברה עד כה, בארץ ובחו"ל.
י. תזרים מזומנים צפוי לשנה הנוכחית ולשנה העוקבת לרבות היקפי השקעות וגיוסים.
יא. פרטים מלאים בדבר הפרויקט המוצע או הפעילות המוצעת והיקף המשאבים שיוקצו לפרויקט זה,
לרבות התייחסות להפרדה מכלל פעילות החברה.
יב. כרטיסי הנהלת חשבונות עדכניים )לרבות פירוט יתרת פתיחה( של הון החברה וחברות קשורות.
יג. מכתב עורך דין לעניין תביעות משפטיות. ובמידה וישנן תביעות, נא לפרט.
יד. הסכמי השקעה ו או אסמכתאות שונות לגבי השקעות צפויות בחברה בתקופת המו"פ.
טו. התחייבות בעלי מניות זרים לשמירה על חוק המו"פ.
טז. פרטים על תמיכה קודמת שהתקבלה מרשות החדשנות
יז. אישור עורך דין בדבר זכויות חתימה בחברה.במידה והפעילות תבוצע באמצעות חברות קשורות יש להתייחס לנ"ל לגבי החברה הקשורה עצמה.
בכבוד רב, ליאון, אורליצקי ושות'
רואי חשבון
Re: DOCUMENT REQUEST
Dear Colleague,
We have been requested by the Israel Innovation Authority (formerly, The Office of the Chief
Scientist [OCS] in the Ministry of Economy) to perform financial-economic checks of your
company. Please provide the following documents we need for this purpose:
a. Audited financial statements for the two years prior the application to CIP
initiative; if the previous year audited financial statements have not yet been
prepared, please send the up-to-date trial balance for previous year.
b. Current year trial balance and details of bank balances as of today.
c. Details of share capital, by class (authorized, issued and paid-in), and of
shareholders (name, class, percentage of holding).
d. An up-to-date statement from The Registrar of Companies.
e. A listing of key personnel, including education, background and proven business
capability.
f. Details of related companies (subsidiaries, sister companies, the parent company.
g. Details of the company's business, including the field of activities and the services
and/or goods it is expected to supply.
h. Details of potential customers on the Chinese market and of demand for the
company's products on that market.
i. Details of volume of investment and raising of capital so far, in Israel and
elsewhere.
j. Projected cash flows for the current year and the one to follow, including the
volume of investment and raising of capital.
k. Full details of the proposed project or activity and the volume of resources to be
allotted to the project, including the separation of the project from the other
activities of the company.
l. Up-to-date cards of account (including opening balances) of the shareholders'
equity of the company and the related companies.m. Lawyers letter regarding legal claims, including details thereof.
n. Investment agreements and/or documents pertaining to investments anticipated
during the R&D period.
o. Undertaking of foreign shareholders to conform to the provisions of the R&D
Law.
p. Details of any prior assistance of the Israel Innovation Authority.
q. A Lawyers confirmation of signatory rights in the company.
Scanned copies of those documents should be sent as a part of the application to CIP initiative
to Israel Innovation Authority’s Program Managers of the Israel-China Industrial R&D
Cooperation Framework. Email : APAC@innovationisrael.org.il
In the event that the projected activity is to be carried out by related companies, details as
above for those companies should be provided as well.
Very truly yours,
LION, ORLITZKY & CO.
Certified Public Accountants (Isr.)
A independent member firm of
Moore Stephens International
Limited - members in
principal cities throughout
the world
Main: 1 Ben Guriyon Rd. B.S.R. Tower 2 Bnai Brak. 5120149, Israel Tel: 972-3-6155155, Fax: 972-3-6155150 E mail: master@lionorl.co.il www.lionorl.co.il
Jerusalem branch: 7 Hartom St., Har Hotzvim Jerusalem 9777507, Israel Tel. 972-2-6400600, Fax. 972-2-5000140 E mail: maie@lionorljlm.co.il
: 8 Hartom St., Har Hotzvim Jerusalem 9777507, Israel Tel. 972-77-2717600, Fax. 972-2-6537364 E mail: office@melocpa.co.il

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס מסמכים פיננסיים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס מסמכים פיננסיים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס מסמכים פיננסיים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס מסמכים פיננסיים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס מסמכים פיננסיים

פקס: 02-5825581
כתובת לשליחת מכתבים: דרך אגודת ספורט הפועל, גן טכנולוגי מלחה, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות החדשנות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות החדשנות » טופס מסמכים פיננסיים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס מסמכים פיננסיים להורדה

דילוג לתוכן