טופס משיכה מחשבון נפטר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס משיכה מחשבון נפטר. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס משיכה מחשבון נפטר להדפסה

מה זה טופס משיכה מחשבון נפטר?

טופס: טופס בנק לאומי - עובדי לאומי - טופס משיכה מחשבון נפטר

מטרת הטופס: הוראה לבנק לאומי לישראל לבצע משיכה מחשבון בנק של נפטר ולהעביר את הסכומים הנמצאים בחשבון ליורשים או הניירת המורשית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מספר החשבון בבנק מס'____________
2. שם הנפטר המוזן בשדה המיועד לכך: המנוח/ה__________________
3. מספר תעודת הזהות של הנפטר: מס' ת.ז. ______________
4. תאריך פטירת הנפטר: שנפטר ביום ____________________
5. פרטי המוטב (יש למלא נתונים אישיים, כתובת, דוא"ל, תאריך לידה, ומספר טלפון).
6. פרטי חשבון הבנק שבו יתבררו הכספים: בנק מספר חשבון, מספר סניף, קוד Dummy Text.
7. חתימת המוטב ותאריך.

הוראות למילוי הטופס:
1. כל יורש ימלא טופס משיכה בנפרד.
2. יש לצרף אישור ניהול חשבון או צילום המחאה המבוטלת שנרצה למשוך ממנה.
3. יש להציע עותק קריא מתעודת הזהות או רשיון נהיגה בתוקף של הנפטר.
4. יש לצרף העתק מתעודת פטירה של הנפטר.
5. אם קיים צו קיום צוואה, יש לצרף העתק ממנו.

הטופס מתקפה עבור כל העברה שנעשית מחשבון הנפטר, והוא נותן הרשאה לבנק לאומי לישראל לגבות סכומים עודפים במקרה שיתברר בעתיד ששולמו סכומים יותר גבוהים מהם שמגיעים לי ולהחזירם לבנק. ההוראה היא בלתי חוזרת ותחייב את הבנק לפעול לפי דרישת המוטב.

חתימת המוטב מחייבת את הבקשה, וכן נדרשת הזדהות עם תעודת זהות או רשיון נהיגה והתחייבות נוספת מצד מוטב.

שם הטופס: טופס בנק לאומי - עובדי לאומי - טופס משיכה מחשבון נפטר

טופס משיכה מחשבון נפטר חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס משיכה מחשבון נפטר מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס משיכה מחשבון נפטר הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס משיכה מחשבון נפטר להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

לכבוד
החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק
לאומי ששת הימים 30 בני ברק בנין צ'מפיון קומה 15
076 8855004:טלפון
Pniyot.kuptag@bankleumi.co.il : מייל כתובת
הנדון: הוראה לתשלום כספים מחשבון מס'____________ ע"ש המנוח/ה__________________
מס' ת.ז. ______________ שנפטר ביום ____________________)מצ"ב תעודת פטירה(

נא להעביר לי ע"פ התקנות מהחשבון הנ"ל: )נא לסמן X במשבצת שליד האפשרות המבוקשת(
נא לזכות את חשבוני מספר :
*יש לצרף אישור ניהול חשבון או צילום המחאה מבוטלת
הנני להצהיר ולאשר בזאת, כי לאחר העברת כל הסכומים שנצברו בחשבון הנ"ל, לא תהיינה לי או לבאים מכוחי, שום תביעות
נגדכם, או נגד בנק לאומי לישראל בע"מ, בכל הנוגע לחברותי אצלכם ולחשבונותיי בקופה .
אם יתברר בעתיד כי כתוצאה מטעות או מסיבה אחרת שולמו לי סכומים גבוהים מהמגיע לי, אחזיר לכם לפי דרישתכם
הראשונה כל סכום עודף כנ"ל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית )על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א – 1961 )וזאת החל
ביום בו קיבלתי את הסכום העודף ועד להשבתו .
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנני לתת לכם בזאת הרשאה לחייב כל חשבון שלי בבנק לאומי לישראל בע"מ או בכל בנק אחר,
בכל סכום עודף כנ"ל, בצירוף הסכומים הנוספים שיחושבו כאמור, וכתב זה מהוה הוראה לאותו בנק לפעול על פי
דרישתכם.
הוראתי זו הינה בלתי חוזרת הואיל וניתנה להבטחת זכויותיכם.

חתימת המוטב: __________________ תאריך: _________________
הנני לאשר כי הנ"ל חתם/ה בפני על כתב זה לאחר שהזדהה/תה בפני עפ"י תעודת זהות
_______________________________ תאריך: _________________
חתימת וחותמת מו"ח בבנק לאומי או עו"ד
החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ
שם המוטב/שארים מספר זהות כתובת ___________________ _________________ ________________________
דוא"ל תאריך לידה מס' טלפון __________@____________________ ____________ __________-___
חשבון עו"ש בבנק _____________________ בנק מספר חשבון מספר סניף קוד
Dummy Textהנחיות למילוי הטופס:
1 .כל יורש ימלא טופס משיכה בנפרד
2 .יש לצרף אישור ניהול חשבון /צילום מהמחאה מבוטל
3 .עותק קריא מצילום תעודת הזיהוי /רשיון נהיגה בתוקף
4 .העתק מתעודת פטירה של המנוח/ה
5 .באם קיים צו קיום צוואה - יש לצרף העתק
במידה וטופס זה מולא כיאות וצורפו אליו המסמכים הנדרשים וכן אין מניעה חוקית, יועברו
הכספים לחשבון המבוקש עד 4 ימי עסקים ממועד קבלת מסמכי הבקשה התקינים

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס משיכה מחשבון נפטר?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס משיכה מחשבון נפטר, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס משיכה מחשבון נפטר. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס משיכה מחשבון נפטר.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס משיכה מחשבון נפטר

פקס: 077-8084542
כתובת לשליחת מכתבים: הלשכה לפניות הציבור של לאומי ת.ד 88 לוד
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: בנקים, בנק לאומי, עובדי לאומי
טופס קל » בנקים » בנק לאומי » עובדי לאומי » טופס משיכה מחשבון נפטר

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס משיכה מחשבון נפטר להורדה

דילוג לתוכן